c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Nasprotovanje ZP, da bi se nova vojaška ladja privezala ob bodoči tretji pomolLuke Koper


Koper, 19.07.2008

Izjava za javnost

Zelena koalicija ostro nasprotuje izjavi obrambnega ministraKarla Erjavca,

da se bo nova vojaška ladja privezala ob bodoči tretji pomolLuke Koper.

Luka Koper ima že dva pomola, na katerem potratno skladiščiblago, pomoli naj služijo pretovorni dejavnosti, ne pa skladiščenju blaga.

Tretji pomol je zastarel načrt iz leta 1957 in je okoljevarstvenosporen, saj pomeni izumrtje nekaj rastlin in živali v Sloveniji, uničenješkoljčne sipine in zadnjih slanih travnikov, ki nam čistijo morje v Koprskemzalivu, uničenje Koprskega zaliva z muljem, kajti pred školjčno sipino, ki je vsredi nameravanega tretjega pomola je od 40 -do 60 metrov mulja in odvzemzadnje zgodovinske možnosti, da se reki Rižani – edini slovenski reki, ki izvirain se izliva v Sloveniji – uredi prost dostop do izliva v morje, ter se ji obobeh bregovih uredi zeleni pas, tako kot veleva zakonodaja R. Slovenije. Tretjemupomolu nasprotuje 5.000 Ankarančanov

in predsednik vlade Janez Janša je v Ankaranu leta 2005obljubil, da se Koprsko pristanišče ne bo širilo na škodo zdravja ljudi inokolja ?!? Bomo za privez vojaške ladje uničevali zgodovinsko, kulturno,naravno in hidrološko dediščino Slovenije ? Italijani so zavarovali izliv rekeSoče v morje, bomo Slovenci znali zavarovati izliv reke Rižane v duhuzakonodaje R. Slovenije in trajne prihodnosti na teh 47 km morske obale ?
%d bloggers like this: