c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Z mučenjem slovenskega jezika pomagamo naftnim trgovcem !


V slovenskih elektronskih in tiskanih medijih se vse pogosteje uporablja izraz »alternativni viri energije«, ki naj bi nadomeščal izraz »obnovljivi viri energije«. Pri našem delu pa namesto naštetih izrazov rajši uporabljamo besedno zvezo »trajni viri energije«, ki se nam zdi najprimernejša in najbolj slovenska.IMAGE0267Poganjaj – poganjaj, rabim energijo za klimo!!!!

 

V ta namen vam pošiljamo naš tekst za objavo v vašem mediju. Ker nismo slavisti, nam bodo k pravilnejši rabi le oni pripomogli.

Z mučenjem slovenskega jezika pomagamo naftnim trgovcem !

Zaradi vedno večjega pritiska na zmanjševanje toplogrednih plinov, kot stranskega produkta pri gorenju fosilnih goriv, se vse več uporablja izraz »alternativni viri energije« namesto besednih zvez »obnovljivi viri energije« ali »trajni viri energije«.Po našem mnenju (glede na tolmačenje v slovenskem pravopisu), pomeni izraz »alternativen » v resnici nadomeščanje. Pri tem vsi spregledamo naravne danosti, kakršne nam dejansko nudi naše okolje.

Vendar pa z rabo trajnih virov energije ( obnovljivih virov) energije ne nadomeščamo, pač pa zamenjujemo rabo kurilnega olja in plina. In ker to počnemo z namenom trajnega koriščenja naših naravnih danosti, se moramo temu namenu prilagoditi tudi v našem izrazoslovju.

Ne poznamo natančno, kolikšne so zaloge nafte in plina v nedrih zemlje, vemo pa, da lahko z rabo trajnih virov energije ( sonce, voda, biomasa, veter in geotermalna energija ) ob primerni gradnji naših objektov, zamenjamo fosilna goriva v celoti. In trajne vire energije lahko koristimo skoraj na vsakem dvorišču, ne da bi s tem ogrožali okolje. Ne bo nam potrebno kupovati emisijskih kuponov, uporabniki trajnih virov energije pa bodo kmalu pričeli ugotavljati, da se ogrevajo s cenejšim virom, kot ga ponujajo trgovci.

Vedeti je potrebno, da z zamenjavo energenta vsi pridobimo, tudi država. Le trgovci s tem počasi tanjšajo svoj kapital.

Zato predlagamo, da pričnemo uporabljati besedno zloženko »trajni viri energije« namesto izraza »obnovljivi viri energije«, na »alternativne vire energije« pa preprosto pozabimo.

Božo Dukić

IOVE Kranj
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: