c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

ITALIJANSKI ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GMS: 051 311 450

ITALIJANSKI ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU

Zahteva Alpe Adria Green slovenski vladi in parlamentu

Vsebina:

  1. Uvod
  2. Pritiski, ponarejanje, dokazi in škandal
  3. Sklepi
  4. Priloge

1. Uvod

Italijanska vlada želi zgraditi v industrijskem delu tržaškega pristanišča, pri meji s Slovenijo, uplinjevalec, načrtovan na željo močnega španskega holdinga Gas Natural. Imel bi močan temperaturni in kemijski (ne glede na morebitno segrevanje plina z vodo iz sežigalnice, saj bi pretočnost cevi vzdrževali še vedno s klorom, op.p.) vpliv na morsko vodo. Atentat na tanker ali rezervoarja (nista načrtovana vkopana, op.p.) ali nesreča lahko upepelili stvari in ljudi v krogu dveh do 10 km, z učinkom podobnim piroklastičnemu oblaku (žareč oblak) ob vulkanskem izbruhu. Zato so lahko te naprave zgrajene (a) le na nenaseljenih, odprtih obalah z močnim tokovanjem, (b) na morju, najmanj 15 km od obale. Obkrožajo jih koncentrični varnostni območji: (1.) s prepovedjo plovbe in (2.) za izvedbo državljanskih in vojaških varnostnih zahtev.

IMO – International Maritime Organisation – je določil za gornji Jadran 1. cono (prepovedjo plovbe) v polkrogu 1, 5 Nm in 2. (vojaških varnostnih zahtev) v radiu 2 km (priloga 1: IMO, SN 1/Circ. 257, 11 December 2006).

Ravnanje s stisnjenimi plini določa smernica EU 96/82/CE, ki prepoveduje bližino več rizičnih naprav zaradi nevarnosti nesreč ob medsebojnem součinkovanju.

Italija je upoštevala ve te določbe pri uplinjevalcu pred krajem Porto Viro (Rovigo), delujočem od leta 2008 (priloga 2 in 3: ordinanza n. 63/2008 di sicurezza della navigazione e suo allegato 1; in poslansko vprašanje 2.10.2008).

V nasprotju s tem bi se žaveljski uplinjevalec nahajal (a) v pristanišču, v naselju, v ozki, plitvi, onesnaženi dragi (2) pri naftovodu (cilj atentata leta 1972) in tovarnah in skladiščih strupenih, vnetljivih in eksplozivnih snovi in (3) morski in kopenski meji s Slovenijo. Zato bi bile: (a) neizvedljive varnostne zahteve, (b) nesreča ali atentat bi povzročila morijo med prebivalstvom in pustošenje in obeh državah, (3) prepoved plovbe bi paralizirala dejavnosti tržaškega in koprskega pristanišča in (4) voda za potrebe delovanja naprave bi kemijsko in temperaturno onesnažila Miljski zaliv (različni dokumenti predstavljeni italijanski -izliv sredi Tržaškega zaliva- in slovenski – izliv v Žaveljski dragi – javnosti, op.p.) od koder bi jo tokovi zanesli v slovenski akvatorij!

V skladu z evropskimi predpisi je izvedba vplinjevalca odvisna tudi od soglasja Republike Slovenije.

Ne glede na zgornje navedbe in nasprotovanje prebivalcev okoli Tržaškega zaliva (kljub ponarejenim podatkom in izsiljenim soglasjem, o katerih je finančna policija obvestila ministrstvo za okolje, op.p.) je italijanska vlada soglašala s projektom podjetja Gas Natural. Sedaj pritiska na slovensko vlado, da bi dosegla njeno privoljenje.

2. Pritiski, ponarejanje, dokazi in škandal

Rim izvaja pritiske s politično-medijskimi manipulacijami, ki žalijo čast in pravice slovenske države. Na strokovnem področju jih opravičuje z dejstvom, da je njihovo okoljsko ministrstvo sprejelo projekt, ki naj nebi ogrožal ali škodil okolju in ljudem.

Pritiski niso sprejemljivi. Projekt, ki ga italijanska stran predstavlja slovenski je osnovan na strokovnih ponaredkih.

Imamo dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice nesreč in, da so državne in pokrajinska oblast podprle in prikrile to potvarjanje.

Gre za brezdvomno dokumente pridobljene in potrjene od Sodne policije (Polizia Giudiziaria Italiana), točneje Pomorski odsek tržaške finančne policije na račun Tožilstva pri tržaškem sodišču na prijavo naravovarstvenikov (priloga 4). Pridobili smo kopijo celega sodnega spisa, od katerega je tu priloženo poročilo preiskovalcev (priloga. 5) in imamo na razpolago ostalih 1040 strani dokumentov

Italijansko pravosodje je zaključilo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvorbe in ugotavljanja odgovornih svetovalcev podjetja Gas Natural marca letos. Preiskava je bila predana rimskemu tožilstvu, ki jo je prekinilo in doseglo arhiviranje (pril. 6 e 7).

Zatrdilo je, v nasprotju z resnico, da dejanja nimajo kazenskega pomena (je pa sodišče usmerilo prijavitelje na upravno sodišče, tj. ni kazenski ampak upravni prekršek!, op.p.). Z izgovorom je zavrglo ugovor prijaviteljev (priloga 8). Na ta način je bilo doseženo nekaznovanje svetovalcem in vodstvu Gas natural in italijanskim političnim pomagačem.

V nebo vpijoč je nerazsoden, prepotenten in sleparski poskus italijanskih politikov vsiliti prebivalcem okoli Tržaškega zaliva in Sloveniji uplinjevalec v nasprotju z nacinalnimi, evropskimi in mednarodnimi varnostnimi standardi. Logično obrazložitev je moči dobiti samo v sprijenosti politikov in podjetnikov v Italiji in drugod. Gre torej za nov italijanski, nacionalni in mednarodni, škandal.

2.1. Najpomembnejši ponaredki

Raziskana Italijanske sodne policije (priloga 5) je prepoznala Španca José Maria Medina Villaverde, strokovnega svetovalca družbe DHI in Italijana Giuseppe

Pastorelli, odgovorni za postopke pri privolitvah projekta, kot odgovorna za ponarejanje podatkov o temperaturi morja.

Poročilo preiskovalcev je previdno pri drugih elementih prijave. Daje pa informacije, ki potrjujejo ponarejeno oceno tveganja javne varnosti in politične pritiske na javne zavode, da bi odobrili projekt.

2.1.1. Ponarejanje podatkov o temperaturi morja

Dok.5, str. 14, zaključki , točka 2: italijanska sodna policija je ugotovila, da študija g. Villaverde –v španščini- o izpustu vode v morje za plinski terminal predstavlja lažne podatke o temperaturi vode na območju Trsta, navajajoč da je temperatura v tem delu morja enaka temperaturi celotnega severnega Jadrana. Poleg tega je ugotovljeno, da je bila ponaredba namerno narejena, da bi dosegli pozitivno oceno o vplivih na okolje, ker bi drugače ne bilo možno. Ta ponaredba je dovolj, da izniči veljavnost celega projekta.

Isti dokument, točka 1: italijanska sodna policija je ugotovila, da je Pastorelli prevedel v italijanščino in sintetiziral študijo g. Villaverde tako, da je boljše prikril ponaredbo podatkov o temperaturi vode.

2.1.2 Lažna ocena o tveganjih za javno varnost

Dok.5, str.13, točka 1: italijanska sodna policija je potrdila – tudi če ne ugotovi kaznivega dejanja- študijo, ki jo je opravil svetovalec, profesor Bevilacqua, za »domino« efekt o možnosti verižne eksplozije nevarnih naprav blizu predvidenega plinskega terminala. Zanika to možnost samo na osnovi nedoločenih pomirjujočih mnenj in neažuriranih javnih kartografij, brez potrebnih tehničnih ugotovitev, poglobljenih s posameznimi napravami, ki se nahajajo v območju možne eksplozije plinskega terminala.

Ta lažna ocena glede javne varnosti je v resnici najhujša in je tudi sama dovolj, da izpodbije celoten projekt.

2.1.3 Dokazi o pritiskih in prikrivanjih

Dok.5, str.5 točka (3) in priložen zapisnik o zaslišanju 7: sodna policija je ugotovila, da je v letu 2007 pokrajina Furlanija Julijska-Krajina zavrnila izdajo izjave o okoljski združljivosti (skladnosti) plinskega terminala, s tem da je seznanila Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za kulturo s številnimi pomanjkljivostmi, vključno z neverodostojnostjo podatkov o temperaturi vode; Ministrstvo za okolje je opustilo potrebo preverjanja in je vseeno odobrilo (leta 2008) projekt, s tem da je sprejelo prejšnjo lažno izjavo g. Pastorellija (2006), ki je pod prisego rekel, da so podatki pravi.

Dok.5, str.7, točka (2): z zaslišanji, ki jih je izvedla italijanska sodna policija, so ugotovili, da se je Služba ocenjevanja vplivov na okolje Avtonomne pokrajine Fulanije Julijske-Krajine zavedala, da v dokumentaciji ni (ponarejene) študije o varnosti »domino« efekta, ki pa je ni pridobila, da bi izrazila svoje mnenje. Urad je poiskal in dobil manjkajoči dokument šele potem, ko je to zahtevala sodna policija.

Dok.5, str.9, točka (1): z zasliševanji sodne policije so ugotovili, da pri pokrajini obstaja (hranijo) študija(o) podjetja Alatec S.A. za Gas Natural, na osnovi katere vode iz plinskega terminala ne smejo izpuščati v Miljski zaliv, ker bi ga to preveč ohladilo; namesto tega bi jih morali izpuščati na odprtem morju in v globini. Te študije niso upoštevali pri vrednotenju vplivov na okolje.

Dok.5, str.9, točka (2): ugotovitve italijanske sodne policije potrjujejo, na osnovi dokumentov in zasliševanj, da je funkcionar predstojništva za kulturo iz Trsta, odgovoren za oceno o vplivu na krajino, dal (kar 4 x, op.p.) negativno mnenje, ampak ga je moral spremeniti v pozitivno na zahtevo nadrejenega, potem ko je le ta bil namenoma poklican v Rim s strani Ministrstva za kulturo.

Iz dok. 8 (str.542 fascikla o kazenskem postopku) je razvidno, da je državno tožilstvo iz Trsta dne 17.03.2008 (to je dan preden so poslali fascikel o preiskavi na rimsko sodišče) podalo kopijo dela fascikla o preiskavi Ministrstvu za okolje in zaščito teritorija in morja »za ocenjevanje in odločanje v vaši kompetenci«.

Gre za verjetno nedopustno kršitev tajnega preiskovalnega postopka, ki so ga izvedli tako, da so izročili raziskave eni od ustanov, ki bi jih morali preiskati in posebno podtajniku (podministru) tistega Ministrstva- Tržačanu , neofašistu, Robertu Menia, ki je eden od glavnih pristašev Gas Natural in tudi eden najbolj zlohotnih in omalovaževanih politikov napram Sloveniji in Slovencem.

Ta huda nepravilnost in datum le-te bi torej lahko potrjevala sum, da sta bila to Ministrstvo ali italijanska vlada tista posredovala pri sodnih oblasteh, ustavno neodvisnih, in sta od rimskega sodišča pridobila nepravilno zaustavitev raziskave z zahtevo po arhiviranju z dne 03.04.2009.

3. Sklepi

Alpe Adria Green zahteva od slovenske vlade in parlamenta, da se odločno upreta nelegitimnim pritiskom Italije in prijavita ta resnični škandal evropskemu parlamentu in evropskim inštitucijam.

Alpe Adria Green smatra, da mora slovenska vlada potrditi, tudi v luči teh hudih kršitev, svoje negativno mnenje glede tega nevarnega plinskega terminala v Trstu.

Alpe Aria Green smatra tudi, da mora slovenska vlada zahtevati, na prihodnjem medministrskem srečanju, ki bo 09.09 v Ljubljani, od italijanske vlade nujna pojasnila zaradi tako neprimerno hudega obnašanja pri kršitvah mednarodnega prava.

AAG bo pričela z akcijo zbiranja denarja, z katerim bi lahko vložili tožbo na Italjanskem upravnem sodišču,zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za izgradnjo plinskega terminala Žavlje. Celotni stroški skupaj z pritožbo na EU sodišče bodo znašali približno 20.000 evrov!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

Finančna straža Luška kapitanija Trst

Operativni center

ZAPIS SODNE POLICIJE , ex art.357 kodeks kazenskega postopka

3. ZAKLJUČKI

Na osnovi raziskav kot zgoraj navedeno, razen različnih ovrednotenj z Vaše strani, ta sodna policija, smatra, da so se združile skrajne situacije za naslednja hujša kazniva dejanja:

1.

Člen. 48, 56, in 477 kazenskega zakona v povezavi s členom 2,21 odst. 2 in 47 dekret predsednika republike 445/2000, in čl. 2, odst. 3 D:P:C:M. 27.12.1988 in čl. 22 2odstavek D:lgs (ur. List) 152/2006 proti gospodu PASTORELLI Giuseppeju, ki je z ustreznimi dejanji na nedvoumen način (v nasprotju s tem kot se je obvezal pod prisego z dne 11,12,2006) pripravil (na papirju brez uradnega naslova in brez podpisa) povzetek poročila v italijanskem jeziku, na 27 straneh , imenovano » TERMINALE GNL DI TRIESTE – STUDIO BELLA DILUIZIONE SCARICO DELL’ACQUA DI MARE« (ŠTUDIJA RAZREDčEVANJA IZPUSTOV PRED IZLIVOM V MORJE) ki vsebuje informacije , ki ne odgovarjajo tistim navedenim v španskem jeziku v študiji »PLANTA DE GNL EN TRIESTE – ESTUDIO DE DILUICION DE VERTIDO DE AGUA DE MAR« OCTUBRE 2006 napisana na 51 straneh v španskem jeziku s strani ing.Jose Maria MEDINA VILLAVERDE, podjetja »DHI«; oba dokumenta sta bila predana v obravnavo uradu Presoje vplivov na okolje pokrajine Furlanija – Julijska Krajina in tehnični komisiji Presoje vplivov na okolje na ministrstvu za okolje za presojo študije vplivov na okolje tega projekta za izgradnjo in delovanje plinskega terminala v Žavljah z namenom, da pridobi predlagatelj GAS NATURAL pozitivno mnenje vplivov na okolje za predlagani terminal; dogodek se ni zgodil zaradi pozornosti osebja v uradu Presoje vplivov na okolje v centralni upravi za prostor in javna dela pokrajine F.V.G., ki je v »zaključnem poročilu o predstavljenih spremljajočih dokumentih« odkrilo razlike med dvema dokumentoma in med temi   »(…) da v originalni verziji v španskem jeziku te študije se smatra da so rezultati uporabljenega modela veljavni samo če so predpostavke, med katerimi je profil temperature , taki kakor so bili označeni. Klavzula (natančna določitev) ni prisotna v italijanski verziji.«

(V Trstu, Rimu 11.12.2008 datum predstavitve »povzetek poročila«)

2.

Čl. 6, 48,477c.p. v povezavi z čl. 2 odst. 3 D.P.C.M. 27.12.1988 IN čl. 22,2 ODST. D.LGS 152/2006, proti Jose MARIA MEDINA VILLAVERDE, svetovalcu podjetja«DHI« ZA GAS NATURAL SA , ki je sestavil dokument »ESTUDIO DE DILUICION DE VERTIDO DE AGUA DE MAR DE LA TERMINAL DE REGASIFICATION DE ZAULE » FEBRERO 2008 , ker je navedel (tudi če mu je ing.Crise, direktor OGS = Državnega Geofizičnega observatorija iz Trsta predstavil potrebo, da mora narediti tematsko studijo. izhajajoč iz realnih pogojev, ne upoštevajoč srednjih vrednosti, ki se uporabljajo za cel severni Jadran. ker niso značilne za Miljski zaliv), podatke temperature morske vode najdene na povezavi http: , dodga.ogs.trieste.it/medar/ciiiTiatologies/DJl/temp djl inv.htm. in že uporabljeni v Študiji z imenom »PLANTA DE GNL EN TRIESTE – ESTUDIO DE DILUCIN DE VERTIDO DEAGUA DE MAR« OCTUBRE 2006 (kot se je že pojavilo pri preverjanju pri sodelavcu/pomočniku sodne policije dr.Mosettiju), brez specificiranja te okoliščine in celo navajajoč, da so ti podatki tisti. ki se nanašajo na območje sev. Jadrana blizu Trsta; predstavljeni podatki so dejansko srednji profili temperature vode morja v sev. Jadranu med Ancono in Trstom (in že predmet izpodbijanja s strani služb Presoje vplivov na okolje centralne direkcije okolja in javnih del pokrajine F.V.G.). Poleg tega je ponovno navedel v Študiji oktober 2008. ki je bila predstavljena prostovoljno s strani GAS NATURAL SA, diagrame (od tega na slikah 5 in 6) predstavitve srednje temperature morske vode med Ancono in Trstom že navedene (slika 6 in 7) v študiji iz leta 2006, ampak v spremenjenem merilu ne da bi specificirala to situacijo. Dejanja, ki so v svojem kompleksu imela edini namen prikazati verodostojnost» (…) dati odgovarjajočo tehnično rešitev, da bi prikazala prostorsko kompatibilnost za izpust hladne vode v Miljski zaliv (…)_»_ nova študija iz leta 2008, je v resnici zavedla Ministrstvo za okolje in prostor da je sprejelo sklep št. 73 datiran 20.06.2008, pozitivno mnenje je okoljsko kompatibilno za projekt gradnje in delovanja plinskega terminala GNL v Žavljah (TS); se posebej (gl. stran 27) je napisano to mnenje »Vzorec so dali spremenljivo temperature glede na globino, situacija, kije trenutno v zalivu.«

(V Boadilla del Monte (ES) 21.02.2008; datum študije) – (Rim 10.04.2008; predstavitev študije na Ministrstvu za okolje) – (Rim 20.06.2008; izdaja pozitivnega mnenja št. 73 s strani Ministrstva za okolje).

Vse zgoraj navedeno za ocenjevanje Vaši sodni oblasti

(zastavnik. Adriano D’Onofrio)

Lastnoročni podpisi: ^^^^^^^^^

(desetnik. Massimiliano Giuffreda)

 

AAG org
ALPE ADRIA GREEN
LO SCANDALO ITALIANO DEL RIGASSIFICATORE A TRIESTE
Richieste di Alpe Adria Green al Governo e al Parlamento della Repubblica di Slovenia
DOSSIER STAMPA
1. Premessa.
Il governo italiano di Berlusconi vuole costruire nel porto industriale di Trieste, vicino al confine con la
Slovenia, un terminale marittimo di rigassificazione progettato e richiesto dalla potente holding spagnola
Gas Natural.
I rigassificatori hanno un pesante impatto termico e chimico sull’acqua del mare, ed un incidente o
attentato ai serbatoi o alle navi gasiere può incenenerire cose e persone in un raggio da due ad oltre dieci
chilometri, con effetto simile alla nube piroclastica (nube ardente) di un’eruzione vulcanica.
Per questi motivi i rigassificatori possono essere costruiti soltanto su coste deserte ed aperte con forte
ricambio d’acqua oppure a 15 o più chilometri al largo, e devono essere circondati da due aree protettive
concentriche, una di interdizione della navigazione e una per le misure di sicurezza civili e militari.
Per l’Alto Adriatico l’IMO-International Maritime Organisation ha stabilito che la zona di interdizione
della navigazione deve avere un raggio di 1,5 miglia nautiche (2,8 km) e quella di sicurezza un raggio di 2
km (doc. 1: IMO, SN 1/Circ. 257, 11 December 2006).
Il trattamento dei gas compressi è inoltre sottoposto alla direttiva comunitaria europea 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che proibisce anche la
vicinanza di più impianti a rischio.
L’Italia ha rispettato tutte queste prescrizioni per il suo primo rigassificatore, costruito dalla società
Terminale GNL Adriatico / Adriatic LNG s.r.l. al largo di Porto Viro (Rovigo) ed attivo dal 2008 (doc.ti 2
e 3: ordinanza n. 63/2008 di sicurezza della navigazione e suo allegato 1; interrogazione parlamentare dd.
2.10.2008).
Al contrario, il rigassificatore di Gas Natural verrebbe costruito entro il porto di Trieste, sulla stretta,
poco profonda e già inquinata baia di Muggia, a ridosso della città, dell’oleodotto transalpino (già colpito
da un attentato nel 1972) e di altri depositi e fabbriche di sostanze tossiche, infiammabili ed esplosive, e in
prossimità dei confini terrestre e marittimo della Repubblica di Slovenia.
Le misure di sicurezza civile e militare sarebbero dunque inattuabili, ogni incidente o attentato causerebbe
stragi di popolazione e distruzioni del territorio sia in Italia che in Slovenia, e le misure di interdizione
della navigazione oltre a paralizzare il porto di Trieste condizionerebbero il traffico del vicino porto
sloveno di Koper-Capodistria; il prelievo e lo scarico dell’acqua di mare per il rigassificatore causerebbe
l’inquinamento chimico e termico delle acque della baia di Muggia o, se portato al largo, delle acque e delle
correnti del Golfo di Trieste al confine con la Slovenia.
La realizzazione del rigassificatore è perciò condizionata, secondo le norme europee, anche al consenso
della Repubblica di Slovenia.
Nonostante tutto questo, e nonostante la contrarietà delle popolazioni, il governo italiano di Berlusconi ha
autorizzato il progetto presentato da Gas Natural, ed ora preme sul governo sloveno per ottenere il suo
consenso.
2. Le pressioni, la falsificazione, le prove e lo scandalo.
Roma esercita queste pressioni con manovre politico-mediatiche che offendono la dignità ed i diritti dello
Stato sloveno, e le giustifica sul piano tecnico col fatto che il Ministero italiano per l’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha accertato che il progetto del rigassificatore non presenta rischi o danni
né per l’ambiente né per le popolazioni.
Le pressioni sono inaccettabili, ed il progetto che il Governo italiano presenta al Governo sloveno è
costruito su falsificazioni tecniche.
Abbiamo infatti le prove che il progetto di Gas Natural ha falsificato la valutazione dei rischi e dei danni, e
che le autorità governative e regionali italiane hanno appoggiato e coperto questa falsificazione.
Si tratta di prove documentali certe, perché acquisite e confermate dalla Polizia Giudiziaria Italiana, e
precisamente della Sezione Navale di Trieste della Guardia di Finanza per conto della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste su denuncia (doc. 4) presentata da Greenaction Transnational,
membro di Alpe-Adria Green, con altre organizzazioni ambientaliste (WWF, Italia Nostra, Legambiente) e
comitati di Trieste (Comitato per la Salvaguardia del Golfo di Trieste) e di Muggia (Comitato SOS
Muggia).
Abbiamo potuto così ottenere copia dell’intero fascicolo giudiziario, del quale alleghiamo qui la relazione
degli investigatori (doc. 5) tenendo a disposizione le altre 1040 pagine di documenti.
La giustizia italiana ha concluso nel marzo 2009 un primo accertamento dei reati di falso e l’identificazione
dei responsabili, consulenti di Gas Natural. Ma a questo punto le indagini sono state trasferite alla Procura
di Roma, che le ha bloccate e ne ha chiesta e ottenuta l’archiviazione (doc.ti 6 e 7) affermando,
contrariamente al vero, che i fatti non avevano rilevanza penale e respingendo con un pretesto
l’opposizione delle associazioni denuncianti (doc. 8). In questo modo è stata garantita l’impunità sia ai
consulenti e dirigenti di Gas Natural che ai loro complici politici in Italia.
È inoltre evidente che il tentativo irragionevole, prepotente e fraudolento di tanti politici italiani di imporre
alle popolazioni locali e alla Slovenia questo rigassificatore contro le norme di sicurezza nazionali, europee
ed internazionali può trovare spiegazioni logiche soltanto in legami di corruzione tra politici ed
imprenditori interessati in Italia ed all’estero.
Si tratta quindi di un nuovo scandalo nazionale ed internazionale della politica italiana.
3. Le falsificazioni principali.
L’indagine bloccata della Polizia Giudiziaria italiana (doc. 5) ha individuato come responsabili della
falsificazione dei dati sulla temperatura del mare lo spagnolo José Maria Medina Villaverde, consulente
tecnico della società DHI che ha elaborato il progetto per Gas Natural S.A. e l’italiano ing. Giuseppe
Pastorelli, responsabile delle procedure di autorizzazione del progetto.
La relazione degli investigatori si dimostra cauta su altri elementi della denuncia, ma fornisce informazioni
che confermano anche la falsa valutazione dei rischi per la sicurezza pubblica e le pressioni politiche sulle
istituzioni pubbliche locali perché approvassero il progetto.
3.1. Falsificazione dei dati sulla temperature del mare.
Doc. 5, pag. 14, Conclusioni, punto 2: la Polizia Giudiziaria italiana ha accertato che lo studio di
Villaverde in lingua spagnola sulla diffusione dello scarico dell’acqua di mare per il rigassificatore presenta
falsamente come dati sulla temperatura dell’acqua nella zona di Trieste quelli di tutto l’Alto Adriatico, e
che questa falsificazione è stata fatta intenzionalmente per ottenere una valutazione d’impatto ambientale
favorevole, che altrimenti non era possibile. Questa falsificazione è sufficiente ad annullare la validità
dell’intero progetto.
Ibidem, punto 1: la Polizia Giudiziaria italiana ha accertato che Pastorelli ha tradotto e sintetizzato in
italiano lo studio di Villaverde in modo da coprire meglio la falsificazione dei dati sulla temperatura delle
acque.
3.2. Falsa valutazione dei rischi per la sicurezza pubblica.
Doc. 5, pag. 13, punto 1: la Polizia Giudiziaria italiana ha confermato, anche se non vi individua un reato,
che lo studio redatto dal consulente prof. Bevilacqua sull’effetto “domino”, cioè sulla possibilità di
esplosione a catena degli impianti pericolosi vicini al progettato rigassificatore, nega tale possibilità
soltanto in base a pareri rassicuranti generici e cartografie pubbliche non aggiornate, senza i necessari
accertamenti tecnici approfonditi di tutti i singoli impianti situati entro il raggio di possibile esplosione
del rigassificatore.
Questa falsa valutazione in materia di sicurezza pubblica è in realtà la più grave, ed é anch’essa sufficiente
ad invalidare l’intero progetto.
3.3. Prove di pressioni e coperture politiche.
Doc. 5, pag. 5, punto (3) e verbale d’interrogatorio alleg. 7: la Polizia Giudiziaria italiana ha accertato che
nel 2007 la Regione Friuli Venezia aveva rifiutato di dichiarare la compatibilità ambientale del
rigassificatore segnalandone al Ministero per l’Ambiente ed al Ministero dei Beni Culturali numerose
carenze, inclusa l’inattendibilità dei dati sulla temperatura dell’acqua, ma il Ministero per l’Ambiente ha
omesso le doverose verifiche ed ha approvato egualmente (2008) il progetto, accettando la precedente
(2006) falsa dichiarazione giurata di Pastorelli che i dati erano esatti.
Doc. 5, pag. 7, punto (2): gli interrogatori effettuati dalla Polizia Giudiziaria italiana hanno accertato che il
Servizio di Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si
era accorto che nella propria documentazione mancava lo studio (falsato) di sicurezza sull’effetto
“domino”, ma non se lo era procurato per dare il proprio parere. L’Ufficio ha cercato e trovato il
documento mancante soltanto dopo le richieste della Polizia Giudiziaria.
Doc. 5, pag. 9, punto (1): gli interrogatori effettuati dalla Polizia Giudiziaria italiana hanno accertato
presso la Regione l’esistenza di uno studio della Alatec S.A. per Gas Natural, secondo cui le acque del
rigassificatore non potevano essere scaricate nella Baia di Muggia perché l’avrebbe raffreddata
eccessivamente, e dovevano essere invece scaricarle al largo ed in profondità. Tale studio, non sarebbe
stato considerato nelle valutazioni d’impatto ambientale.
Doc. 5, pag. 9, punto (2): gli accertamenti della Polizia Giudiziaria italiana sulla base dei documenti e degli
interrogatori confermano che il funzionario della Soprintendenza ai Beni culturali di Trieste responsabile
delle valutazioni d’impatto paesaggistico aveva predisposto un parere negativo, ma lo ha dovuto
modificare in parere positivo su richiesta del Sovrintendente, dopo che questi era stato appositamente
convocato a Roma dal Ministero dei Beni Culturali.
Dal Doc. 8 (pag. 542 del fascicolo del procedimento penale) risulta che la Procura della Repubblica di
Trieste il 17.3.2009 (cioè il giorno prima di inviare il fascicolo delle indagini alla Procura di Roma) ha
trasmesso copia di parte del fascicolo istruttorio al Ministero per l’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare «per le valutazioni e le determinazioni di Vostra competenza».
Si tratta di una violazione inammissibile del segreto istruttorio, compiuta consegnando addirittura gli atti
delle indagini ad uno degli enti che dovevano essere indagati, ed in particolare al sottosegretario
(viceministro) di quel ministero, il neofascista triestino Roberto Menia, che è uno dei principali sostenitori
di Gas Natural ed anche uno dei politici italiani più ostili e sprezzanti verso la Slovenia e gli Sloveni.
Questa gravissima irregolarita e la sua data confermerebbero dunque che sia stato quel Ministero, o
comunque il governo italiano di Berlusconi, ad ottenere dalla Procura di Roma l’anomalo blocco delle
indagini con la richiesta di archiviazione del 3.4.2009.
________________
Alpe Adria Green chiede al Governo ed al Parlamento della Repubblica di Slovenia di opporsi fermamente
alle illegittime pressioni italiane e di denunciare questo vero scandalo al Parlamento Europeo e alle
Istituzioni Comunitarie.
Alpe Adria Green ritiene che il Governo della Repubblica di Slovenia debba confermare, anche alla luce di
queste gravissime violazioni, il proprio parere negativo nei confronti del pericoloso terminale gas di
Trieste.
Alpe Adria Green ritiene inoltre che nel prossimo incontro interministeriale del 9 settembre a Lubiana
debbano essere chiesti urgenti chiarimenti al Governo Italiano per questi gravi comportamenti in
violazione del Diritto internazionale.
e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Presernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija
GMS: 051 311 450

 

Lubiana , 21 agosto 2009

LE INGANNEVOLI MORALITA’

SUL RIGASSIFICATORE DI ZAULE – TRIESTE

PRECISAZIONI sulla P. G. ( perizia giurata ) resa da alcuni personaggi che hanno concorso in modo, più o meno decente, a “ oltraggiare “ la verità, per rendere la V.I.A. ( Valutazione Impatto Ambientale ), meno esposta alla critica di “ scelleratezza “ nel programmare favori nel nome del “ dio profitto “. La storia è finita con un’aspra quanto inattesa archiviazione.

Succinto preambolo dei fatti : ambientalisti e comitati di cittadini hanno presentato in data 12.11.2008 un “ esposto “ alla Procura della Repubblica di Trieste ( successivamente trasferito per competenza a Roma ), sul presupposto di atti tecnici non corrispondenti a verità relativamente alla Valutazione d’Impatto Ambientale del rigassificatore di Zaule ( Trieste ).

La Procura della Repubblica, ha affidato l’espletamento della P.G. ( perizia giurata ) alla Sezione Operativa della Guardia di Finanza della Stazione Navale di Trieste.

I personaggi coinvolti : Pastorelli Giuseppe, Medina Villaverde Josè Maria per supposti atti tecnici non rispondenti a verità ; prof. Bevilacqua del Consorzio Interuniveristario CINEGEO per supposta presentazione di documenti illeciti ; l’arch. Monti dirigente – D.G. del Paesaggio presso il Ministero ai Beni Culturali, interrogato in qualità di teste, come in qualità di teste ha reso dichiarazione il suo collega arch. Caputo, entrambi sui presupposti di azioni di pressione indebita da Roma per ottenere un parere favorevole alla V.I.A.

Altri due testi sono stati escussi sui dati riguardanti gli studi della diffusione dello scarico dell’acqua di mare : dott. Mosetti e dott. Crise entrambi dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.

Qui non siamo presenti per riaprire un procedimento che, bene o male, si è già concluso : con le CONCLUSIONI di P.G. che boccia severamente l’operato dell’ing. Pastorelli e dell’ing. Medina Maria Josè Villaverde, per avere scientemente alterato i dati delle proprie perizie tecniche per favorire ad arte il proponente GAS NATURAL e fargli ottenere in modo agevole il responso favorevole della Commissione di V.I.A. e ciò sulla base testimoniale dei dirigenti dell’O.G.S. Mosetti e Crise.

L’arch. Monti, che prima della sua convocazione a Roma presso gli studi romani del dott. Prosperetti, dirigente della D.G. del Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali, era stato severamente e “ cocciutamente “ contrario a rilasciare parere favorevole nel sito di Zaule ( lo ha negato per ben quattro volte insieme e preceduto anche da suoi colleghi ), improvvisamente, “ stordito “ dall’importanza che gli veniva attribuita, ha cambiato parere ; ordina al suo sottoposto arch. Caputo ( testimone che aveva già approntato il parere per emettere un ulteriore parere negativo ( come era uso fare, conoscendo bene ( ? ) l’arch. Monti), di riscriverlo e convertirlo in “ parere favorevole “ seppur con prescrizioni pesanti ( che, a leggerle, è chiaro che non potevano essere rispettate ). Sulla sua considerazione, espressa con terminologia offensiva verso se stesso : “ frase infelice “, dobbiamo valutare quelle parole per quello che sono. E’ indicativo avere detto “ NO “, quattro volte, disporre un nuovo parere negativo per mano del sottoposto arch. Caputo; trafficare a Roma con il dott. Prosperetti e tornare a Trieste per compiere un incredibile triplo salto mortale con cui sottolinea la sua resa. Più che la frase è stato “ infelice “ il comportamento. Giustamente, la P.G. sommessamente, si esprime affermando la scarsa credibilità della versione Monti che, in tal senso, purtroppo, è l’unico a conoscere la verità. Per tale ragione, tutto è chiaro ma non dimostrabile, ragione per cui il Decreto di archiviazione nemmeno nomina l’arch. Monti.

Così pure l’ing. Bevilacqua non compare nel Decreto pur essendo pesante la sua asserzione con la quale “ sentenzia “ che in nessun caso un evento di danno del rigassificatore potrebbe coinvolgere i DCT ( depositi costieri triestini ). E’ un’affermazione di parte “ pesante “, ma in P.G. viene “ scusato “, per il fatto che egli ha espresso un suo punto di vista. Giusto ! Però è un punto di vista che porta ossigeno alla Gas Natural. Non si giustifica l’asserzione dell’ing. Bevilacqua, secondo cui non si evince in maniera chiara la presenza dei depositi costieri triestini ( DCT ), ma solo perché IMPERA la sua trascuratezza : per il fatto che nella riduzione della planimetria per l’adattamento al foglio A4 si sono persi alcuni dati di dettaglio. E in mancanza della completezza grafica del sito dei DCT, ci si consente la libertà soggettiva di dichiarare che “ … in nessun caso un evento di danno del rigassificatore potrebbe coinvolgere i DCT “. Le figure ed i colori nominati dall’ing. Bevilacqua dicono quello che vuole lui, ma non quello che è la situazione reale. Egli nella sua relazione detta “ tecnico – scientifica “, ipotizza ma, nell’ipotizzare, si entra nel campo della convinzione personale che non fa assolutamente da modello scientifico. Tuttavia i denuncianti PREVALGONO, perché le “ loro supposizioni “ sono supportate dalla Legge Seveso, erroneamente nominata dall’ing. Bevilacqua per le funzioni che le attribuisce. La Seveso non si riferisce, disquisendo su un possibile “ effetto domino “, esclusivamente al rigassificatore, ma a tutto ciò che di pericoloso c’è in quel sito, e questo “ quantum “ oggettivo di pericolosità espansiva, può partire da uno qualsiasi degli impianti ritenuti pericolosi, come lo sono, nello specifico, i DCT e coinvolgere, nel caso peggiore dell’effetto domino, tutta l’estensione dell’area in cui insisterebbe anche il rigassificatore della Gas Natural Sdg. Punto ! Forse l’ing. Bevilacqua si riferiva a leggi sue personali. Comunque, nelle more del mandato ricevuto, egli si poteva “ sprecare “ con una fotogrammetria della zona in cui centrare i DCT e capire che tali depositi gravitano nei pressi del rigassificatore in modo inconciliabile, oltre alle altre attività in sito ed alla vicinanza di case di civile abitazione densamente abitate e MAI fatte figurare in alcuno dei grafici che favoriscono la politica di interesse economico di Gas Natural.

C’è in prosieguo anche la testimonianza del dott. Castro, geologo presso l’amm.ne della Regione F.V.G. Sezione Ambiente che, a seguito della presentazione da parte della Gas Natural del progetto del rigassificatore, in Commissione V.I.A. regionale ha ritenuto di non essere in grado di esprimere un parere per le troppe manchevolezze rilevate, posizione mantenuta anche dopo la presentazione di documentazione cartacea integrativa.

Fin qui abbiamo potuto notare che in diverse testimonianze, c’è qualche reticenza : l’arch. Caputo che parla al telefono con un collega di Roma, che lo sollecita a redigere la V.I.A. con parere positivo, del quale non ricorda il nome ( è inverosimile che in presenza di siffatto “ suggerimento “, non ci si preoccupi di annotarsi il nome dell’interlocutore ). Non ricorda, nemmeno, che l’arch. Monti sia stato chiamato a Roma dal dott. Prosperetti. Non ricorda neanche di eventuali pressioni esercitate sull’arch. Monti. Quanto è valida questa deposizione?

Nelle CONCLUSIONI la P.G. non cavalca in modo esacerbato l’escussione dei testi, prontamente raccolta dal P.M. C’è invece, condanna severa per l’ing. Giuseppe Pastorelli, e pure per l’ing. Maria Josè Medina Villaverde. Il primo, in P.G. viene così gratificato :

Procedendo in modo diverso, L’ing. Pastorelli ha violato palesemente l’impegno assunto con la dichiarazione giurata a sua firma “. La P.G. l’ha cassato così pesantemente, perché il Pastorelli, sulle risultanze emerse a conclusione degli accertamenti peritali a lui riferiti, non avrebbe dovuto redigere una “ relazione di sintesi “ su carta priva di qualsivoglia intestazione e sottoscrizione, tanto da lasciare ignote la paternità dell’atto medesimo, senza adoperarsi in arbitrarie decisioni, ciò, proprio al fine di attestare fedelmente l’esattezza del contenuto dello studio tecnico spagnolo. Egli ha quindi violato pesantemente il mandato ricevuto con la dichiarazione giurata a sua firma, confezionando scientemente atti contenenti dati non rispondenti a verità : assolto !

Per l’ing. Maria Josè Medina Villaverde, durante lo studio sulla temperatura del mare della baia di Muggia, ha indicato una media di temperatura che fa riferimento al tratto di mare che va da Ancona a Trieste, falsando in tal senso l’esatta situazione della baia di Muggia per conferire alla baia l’unico intento di rendere credibile la compatibilità ambientale che, viceversa, non c’era. Il Villaverde non ha ceduto nemmeno alle nozioni scientifiche del dott. Mosetti e del dott. Crise dell’O.G.S. che gli avevano fornito i dati reali e completi sulle acque della baia di Muggia, ma ha mantenuto un indice di rapporto non corrispondente, contenente il parere favorevole di compatibilità del progetto di costruzione e funzionamento del rigassificatore GNL di Zaule ( TS ), traendo in errore il Ministero dell’Ambiente che adottava la determinazione n° 73 dd. 20.06.2008 contenente il parere favorevole alla compatibilità ambientale, che, per le ragioni esposte, dev’essere considerato alterato al punto di non poter essere accettato per atto corretto e valido. Assolto !

CONCLUSIONI

In tutta la vicenda è prevalso sia la ragione politica sia quella economica, ma ciò non ha fatto altro che alimentare il sospetto che tutto il nostro mondo ruoti intorno a ciò che da alcuni anni è determinante definire “ SUDDITANZA PSICOLOGICA “ che si è sviluppata come un cancro inarrestabile nella vita sociale del Paese. Ma ciò crea estremo disordine morale, insofferenza verso le leggi che regolano la disciplina del dovere e favorisce, a tutti i livelli, il compiersi di gravi atti di viltà.

POPTV:

Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) dvomi o pristnosti dokumentov o vplivih na okolje, ki jih je Gas Natural, ki naj bi gradil plinske terminale v Žavljah, predložil za gradnjo projekta. AAG naj bi imel namreč dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice morebitnih nesreč ter da so državne in pokrajinska oblast podprle in prikrile to potvarjanje. Gas Natural naj bi po njihovem mnenju ponaredil podatke in izsilil soglasje italijanske vlade o okoljski primernosti gradnje terminala.

Znak pohoda proti terminalom

Pohod proti terminalom junija 2006 (Foto: Dare Čekeliš)

AAG naj bi dokaze pridobil od italijanske sodne policije. Kot pravijo, je italijansko pravosodje zaključilo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvarjanja in ugotavljanja odgovornosti svetovalcev podjetja Gas Natural marca letos. Preiskavo so predali rimskemu tožilstvu, ki pa jo je prekinilo in doseglo njeno arhiviranje. Tožilstvo je zatrdilo, da dejanja nimajo kazenskega značaja.

Raziskava italijanske sodne policije naj bi prepoznala dve osebi, odgovorni za ponarejanje podatkov o temperaturi morja. Ponarejeni naj bi bili tudi podatki o dviganju usedlin z dna Tržaškega zaliva, prav tako pa naj ne bi upoštevali domino efekta ob morebitni nesreči. Poročilo preiskovalcev naj bi obenem podalo informacije, ki potrjujejo ponarejeno oceno tveganja javne varnosti in politične pritiske na javne zavode za odobritev gradnje omenjenega projekta.

Plinska terminala

Lokacija plinskih terminalov v Tržaškem zalivu (Foto: POP TV)

V AAG menijo, da mora slovenska vlada na medministrskem srečanju 9. septembra od italijanske vlade zahtevati nujna pojasnila za omenjene poneverbe podatkov. Obenem pričakujejo, da bodo zaradi potvarjanja podatkov zaustavljeni vsi postopki gradnje terminalov.

AAG bo vložil tožbo zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za terminal Žavlje na Italjanskem Upravnem sodišču. Stroški tožbe in pritožbe znašajo 20.000 evrov, ki pa jih AAG nima, zato bomo poizkusili z različnimi akcijami zbrati ta denar. 

AAG naj bi vložil ovadbo proti nekaterim italijanskim in slovenskim javnim uslužbencem, ki so bili vpleteni v ponarejanje dokumentov. Sprožili naj bi tudi civilno tožbo, s katero želijo zaustaviti vse postopke pri projektu gradnje plinskih terminalov v Žavljah.

Karl Erjavec

Minister Karl Erjavec (Foto: Dare Čekeliš)

Erjavec: Zaprosili bomo za dokaze

"V vsakem primeru bom od italijanskega ministrstva za okolje zahteval informacijo, kaj je s temi podatki, hkrati pa bom tudi zaprosil od mednarodne organizacije, da nam dajo te dokaze, ki naj bi dokazovali, da so podatki ponarejeni,“ je za 24UR dejal minister za okolje Karl Erjavec.

Na vprašanje, ali bo Slovenija tožila Italijo, če se sum poneverbe potrdi, Erjavec odgovarja: "Slovenija bo uporabila vsa pravna sredstva, ki so na voljo. Tudi glede čezmejnih vplivov še nimamo podatkov, ali plinski terminal vpliva na okolje … Če bi se izkazalo, da so podatki ponarejeni in da bi italijanska stran vztrajala pri izgradnji tega terminala, bi mi kot ministrstvo za okolje vladi predlagali, da vloži tožbo na Evropsko sodišče."

Odzivi …

Podpredsednica SLS Olga Franca je ob tem izpostavila, da gospodarski interesi ne smejo imeti prednosti pred zdravjem ljudi in okolja, in spomnila, da je to tudi temeljno načelo Frankfurtske listine o okolju in zdravju iz leta 1989.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: