c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Predlog zakona o Triglavskem Narodnem Parku


 

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/
TTR :SI56-05100-8011891125

Datum: 01.09.2009

V času klimackih sprememb, ko se politične stranke in vlade drugje v Evropi pričele zavedati, da morajo nekaj narediti na področju zaščite okolja, se vlade ne glede na barvo v Sloveniji prizadevajo uničiti edini narodni park, ki ga Slovenci imamo. Prvi poizkus se je zgodil v letu 2003, tako imenovan Vučkov zakon, ki so ga takrat uspešno  zaustavile NVO z spomenico. Sedaj pa se nam obeta nekaj podobnega, ko je MOP pod krinko sodelovanja s stroko, NVO, javnostjo ter politiko predložil v mesecu avgustu svoj zakon v trideset dnevno javno obravnavo. To so storili sredi poletnih počitnic, ko je bila večina okoljevarstvenikov na dopustu. Ker večina NVO deluje neprofesianalo za objavo tega predloga zakona ni vedela, zato zahtevamo od MOP, da podaljša trideset dnevni rok za oddajo pripomb in da preko e-pošte obvesti NOV, da je zakon oddan v javno obravnavo!

Vse nevladne organizacije smo imele v skupini, ki je pripravljala zakon samo enega predstavnika, katerega so kljub transparentnim pripombam smo bili preglasovani!  Ne zamerimo nekaterim poštenim domačinom in kmetom, ki jih je politika prisilila, da bi zaradi preživetja prodali preprodajalcem, ki so največkrat liderji političnih strank vse kar imajo, in tako omogočili uničenje parka, namesto, da bi jim oblast ponudila subvencije, za življenje v parku.  Zamerimo pa lažnivi politiki, ki jih ni niti toliko v hlačah, da bi naravnost povedali, da mislijo v TNP obnoviti in razširiti Vojaške objekte, ki ne bodo služili le Slovenski vojski temveč verjetno tudi  za potrebe NATA. Izgradnja asfaltirane biatlonske proge, ki je uničila krajino na Pokljuki pa jim služi le za krinko. V dolino Tamarja želi minister za šolstvo in šport asfaltirati in razširiti cesto, ki bi bila izhodišče za nadaljnjo pozidavo poleg Nordijskega centra v Planici. Nekaj podobnega se dogaja z Voglom, saj bi brez strokovnih podlag o klimatskih spremembah gradili smučarski center z umetnim zasneževanjem, želijo pa tudi graditi predor pod Vršičem.

   Na drugi strani pa stoji z svojimi interesi izkoriščanja gozdov v TNP cerkev, ter lokalni veljaki za legalizacijo njihovih črnogradenj. Črnogradenj je v TNP več kot 200 in ležijo tudi na atraktivnih lokacijah, kot je Bohinjsko jezero.Lastniki črnogradenj pa so predvsem iz strank, ki so nastale iz propadle zveze komunistov in socialistov ter last novo pečenih kapitalistov iz vladajoče elite in lokalnih veljakov. Ta primer lepo kaže koliko je strankam, ki so sedaj in so bile v Parlamentu do zdravega okolja saj se podobno dogaja na krasu, reki Muri, pozidavo mejnega območja Sočoveljskega parka, …. zato razmišljamo da bi v ALPE ADRIA GREEN zbrali podpise za izvedbo referenduma, na katerem bi se vsi Slovenci izrekli ali želimo ohraniti edini narodni park, ki bi ustrezal merilom IOCN ali pa iz njega narediti krajinski park v katerem, bi med drugim, do Aljaževega stolpa zgradili vspenjačo, ter na vrhu zgradili še razgledno ploščad, do sedmerih jezer pa zgradili avtocesto!

Podobno kot z okoljem se dogaja tudi z stalnim padanjem gmotnega položaja in socialne varnosti prebivalcev Slovenije. Več si lahko preberete na naši spletni strani http://greenslo.bravehost.com/ ter blogu: http://gezslo.spaces.live.com/

Vladajoče elite, si v Sloveniji ne želijo imeti močnih okoljskih in socialnih nevladnih organizacij, ki bi na dolgi rok zagotavljale ohranjeno okolje ter blaginjo vsem prebivalcem zato jih z raznimi prikrojenimi razpisi za poslušne nevladne organizacije nagradijo z plačevanjem prostorov in z prikrojenimi razpisi tudi bogato financirajo. Druge NOV, ki lahko s svojim delom vedno dokažemo, kaj smo storili za okolje, naravo ter Slovenijo pa pahnejo v brezno, saj se brez finančnih sredstev tudi ne morejo prijaviti niti za organizacijo, ki deluje v javnem interesu!


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard
%d bloggers like this: