c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Odgovor na peticiji, ki sta jih vložila Roberto Giurastante in Vojko Bernard v zvezi z načrtovano gradnjo plinskih terminalov na komisijo za peticije pri EU Parlamentu – IZJAVA ZA JAVNOST


clip_image002

GMS: 051 311 450

Sporočilo za javnost

V Mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green (AAG) smo 02.10.2009 Evropski komisiji za peticije pri EU Parlamentu podali peticijo in prijavo v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala v Žavljah. Za peticijo smo se odločili, ker naj bi skušala Italija prikriti ponaredbe in nevarnosti projekta gradnje terminala. Kršitve Italije smo razdelili v pet poglavij evropskih normativ o vplivu na okolje, na varnost in na posvetovanje s prizadetimi prebivalci. Prvo poglavje obravnava domnevne ponaredbe in izpustitev določenih podatkov o študijah o vplivih na okolje, ki jih je predstavil Gas Natural, ta naj bi gradil plinski terminal v Žavljah. Drugo poglavje obravnava kršitve evropskih direktiv o varnosti. V Trstu plinski terminal in plinski tankerji ne bi mogli biti zavarovani od blizu in bi z lahkoto postali tarča mednarodnega terorizma. Tretje poglavje se nanaša na kršitev evropskih postopkov o presoji vplivov na okolje bodisi plinskega terminala kot plinovoda. V projektu naj bi bile po mnenju AAG velike tehnične pomanjkljivosti. Četrto in peto poglavje obravnavata kršitve evropskih norm o konkurenci in o čezmejni presoji vplivov na okolje s strani italijanske vlade. Peticijo smo tudi dvakrat dopolnili z novimi dokazi s strani italijanske policije.

Ta teden smo od komisije za peticije pri EU Parlamentu prejeli odgovor, ki v prvih dveh odstavkih opisuje, kaj je bilo predstavljeno v peticiji, zakaj je bila peticija predložena in kakšni so pomisleki v zvezi s postavitvijo plinskih terminalov v Tržaški zaliv.

Komisija želi poudariti prvič, da je ocenjevanje vplivov na okolje VIA še v fazi realizacije. Ta postopek namreč predvideva konzultacijo s Slovenijo v zvezi s konvencijo UNECE od Espoo iz leta 1991 glede ocenjevanja vplivov na okolje v čezmejnem kontekstu. VIA bi morala pokriti nevarnosti takih naprav za zdravje ljudi in okolja v Tržaškem zalivu. Drugič, ugotavlja, da gre za mnenje avtoritet na tem področju, ki so ga podale v sklopu aktualnega postopka VIA. Strateško ocenjevanje (VAS) pa se tiče morebitne spremembe regulacijskega načrta za tržaško pristanišče. Komisija pa ne ve, če so za to kompetentne osebe že odločile, ali se bo ta načrt spremenil.

V zaključku komisija glede na dobljene informacije navaja, da ni bila v stanju ugotoviti nobene kršitve EU normativov kar se tiče okolja. 

Med drugim pravijo, da informacije, ki jih imajo na razpolago, kažejo na to, da projekta še nimata dovoljenja in med Slovenijo ter Italijo potekajo konzultacije, postopek VIA pa je v teku. Komisija se poleg tega izgovarja na bilateralni proces med državama članicama in v tej fazi ne namerava preiskovati vzporednih zadev, ki bi lahko oškodovale pogajanja. Kar se zakona Seveso tiče, pa se je Komisija odločila, da bo kaznovala Italijo zaradi kršitve 13. zakona, ki je bila storjena v tržaški občini. Vendar pa se ta kršitev ne tiče načrtovane gradnje teh dveh uplinjevalnikov. 

Komisija za peticije, bo še naprej spremljala dogajanja v zvezi z uplinjevalniki. Poleg tega pa bo tudi pozorna o odločitvah v zvezi s kršitvijo zakona Seveso.

V Alpe Adria Green nismo zadovoljni z odgovorom komisije za peticije pri EU Parlamentu in bomo podali zahtevo na komisijo, da takoj prične z preiskavo, ki smo jo ji posredovali z celotno dokumentacijo o tej zadevi.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

odgovor eu kom. za peticije_0001

odgovor eu kom. za peticije_0002

odgovor eu kom. za peticije_0003

odgovor eu kom. za peticije_0004

PRIDRUŽITE SE NAM, SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI! V KOLIKOR SE ODLOČITE, DA BOSTE POSTALI ČLAN AAG, NAM POŠLJITE SVOJE PODATKE PO E-POŠTI alpeadriagreen@gmail.com IN POSLALI VAM BOMO ČLANSKO IZKAZNICO 
%d bloggers like this: