c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

ZAHTEVA AAG ZA USTAVITEV POSTOPKA ZA ODDAJO LETALIŠČA BOVEC V NAJEM IN UPRAVLJANJE 


AAG je 06.012,2021 poslal zahtevo županu Bovca, občinski upravi Bovca in občinskemu svetu Bovca z ciljem zagotoviti varno okolje in ohranitev narave; varstvo pred hrupom, varstvo narave, varstvo tal, varstvo zraka in zračnega prostora.

Alpe Adria Green in člani AAG iz Bovca in okolice zahtevamo:

– prekinitev postopka za podpis pogodbe z izbranim upravljalcem oz. razveljavitev pogodbe v kolikor je že podpisana,

– obravnavo zadeve letališče Bovec na seji Občinskega sveta, – pripravo jasnih pogojev, zahtev in omejitev s katerimi se bo preprečilo negativne vplive letališke dejavnosti na družbeno in naravno okolje (hrup, onesnaževanje okolja, …),

 – najmanj en mesec pred podpisom pogodbe naj Občina seznani občane in širšo javnost pod kakšnimi pogoji namerava oddati letališče v najem in upravljanje,

– nova pogodba ne sme biti sklenjena za nedoločen čas, saj letališče ni last tistih, ki trenutno zasedajo ključne položaje v Občinskih organih,

 – Občina Bovec naj občane in širšo javnost o svojih namerah, postopkih in odločitvah glede letališča Bovec dosledno obvešča na svoji spletni strani in na KTV Bovec.

V primeru, da Občinski organi ne bodo ustrezno ukrepali, bomo prisljeni uporabiti pravna sredstva, da zaščitimo svoje pravice.

Utemeljitev zahtev:

– Dejavnost letališča Bovec povzroča škodljive vplive na lokalno prebivalstvo, obiskovalce in turiste. V času dejavnosti letališča nastaja hrup, ki ogroža zdravje in počutje vseh ljudi in živali, ki se nahajajo na tem območju.

Ko je istočasno v zraku več letal in po možnosti še helikopter, je raven hrupa neznosna.

Priloga 1 https://proacta.si/kako-hrup-vpliva-na-nase-zivljenje/

Priloga 2 https://aviofun.enjovia.com/experiences/adrenalinski-polet

Priloga 3 https://www.kanin.si/novice/2020102011503389/heliskiing-na-kaninu

– Kljub številnim pritožbam občanov in uprave Triglavskega narodnega parka se z vednostjo Občine Bovec zelo pogosto kršijo pravila glede letov in padalskih skokov nad Bovcem, okoliškimi naselji in v območju Triglavskega narodnega parka.

 Priloga 4 https://aviofun.enjovia.com/experiences/polet-iz-bovca-nad-triglav

 – Vedno pogostejša so obdobja snemanj filmov, reklamnih spotov, dogodkov Red Bull in ostalih dogodkov na letališču, kar povzroča neznosen hrup na območju celotne občine Bovec kakor tudi na območju občine Kobarid.

Priloga 5 https://obcina.bovec.si/2020/08/25/snemanje-reklamnega-spota-nad-bovskodolino/#prettyPhoto)

 Priloga 6 https://krog.sta.si/2886480/na-bovskem-snema-ekipa-iz-tujine

 – V viziji razvoja letališča s strani upravljalca letališča, ki jo Občinska struktura podpira je jasno, da se bodo že sedaj slabi življenjski pogoji na območju Bovške doline bistveno poslabšali, zato je toliko bolj nedopusten podpis pogodbe za nedoločen čas.

Priloga 7 https://obcina.bovec.si/2020/01/03/bovsko-letalisce-pridobiva-noverazseznosti/

Priloga 8 https://www.primorske.si/primorska/goriska/bovsko-letalisce-kot-vstopnatocka-za-smucanje-na

Priloga 9 https://www.primorske.si/mnenja/komentarji/kdor-visoko-leta-dalec-vidi

– Vse navedeno je tudi v nasprotju z načrtovanim razvojem turizma na Bovškem in v nasprotju z vizijo TNP, saj poslabšuje kakovost življenja prebivalstva, kakor tudi kakovost turizma.

Priloga 10 https://www.tnp.si/sl/spoznajte/podatki-o-parku-2/

– Letališka dejavnost, kot se sedaj izvaja in letališka dejavnost, ki je načrtovana je v nasprotju z razvojem trajnostnega turizma Bovške. Ogroža dejavnost turizma in poslabšuje življenjske pogoje lokalnih prebivalcev.

Priloga 11 – (stran 29-31) file:///C:/Users/Uporabnik%202/Downloads/STRATEGIJA%202017%20-%202025.pdf

– Letališka dejavnost poslabšuje tudi življenjske pogoje ptic in ostalih prostoživečih in domačih živali na območju občine Bovec, s tem tudi na območju, ki predstavlja večino površine TNP (30,1%) in na območju Nature 2000, ki predstavlja 84,04% površine celotne občine Bovec.

Priloga 12 – https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/09/Brosura_N2K_II._koncna_verzija_s_3822-1.pdf

Predlog: Občina Bovec naj obstoječo pogodbo, ki je veljavna do 31.12.2021 z aneksom podaljša za obdobje šestih mesecev. V tem času naj pripravi pogoje, zahteve in omejitve na podlagi katerih bo letališče oddano v najem in upravljanje za določen čas.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: