c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

“Ne v bazenu, kopamo se v smradu”


Vesna Humer – Mitja Marussing – Primorske Novice

Civilna iniciativa Vrtojba je okrepila prizadevanja, da bi izselili asfaltno bazo Kolektorja CPG iz Vrtojbe. Upe polaga v inšpekcijo, na katero je podala prijavo, s katero dokazuje, da za asfaltno bazo ni dovoljenj. Inšpekcijo je obvestila tudi občina, ki poziva podjetje, naj zapre obrat in sanira gramoznico.

Asfaltna baza trenutno ne obratuje, v CI Vrtojba pa si prizadevajo, da bi jo dokončno zaprli. Foto: AAG

VRTOJBA, ŠEMPETER > Zahteve Vrtojbencev, naj Kolektor CPG iz vasi zaradi prekomernega onesnaževanja izseli ali zapre asfaltno bazo, ki tam obratuje od začetka sedemdesetih let, se v zadnjem času še krepijo. Civilna iniciativa (CI) je zbrala obsežno dokumentacijo, s katero želi dokazati, da asfaltna baza posluje brez ustreznih dovoljenj, zato so prijavo decembra podali na inšpektorat za okolje in prostor, je potrdil njen vodja Miloš Nemec. Analize, ki so jih pridobili s pomočjo Alpe Adria Green, pa so med drugim pokazale na nevarne snovi, tudi rakotvorne, v zemlji.

“ČE INŠPEKCIJE NE BODO UKREPALE, SLEDIJO TOŽBE!”

Asfaltna baza od januarja sicer ne obratuje, je pred dnevi Nemec potrdil občinskim svetnikom: “Od 1. januarja ni bila zagnana. Po neuradnih informacijah, saj na odgovore na prijave iz decembra lani še čakamo. Inšpektorica naj bi bila na Cestnem podjetju Gorica in po vsem materialu sodeč najbrž rezultat ne bi smel biti vprašljiv. Upamo in si želimo, da ostane tako kot zdaj: da ne kadi, da ne smrdi, da ne praši. Po domače bi rekel: živimo v Ameriki,” je pojasnil Nemec, kaj zanje pomeni zaprta baza. A po pojasnilih Kolektorja CPG baza ni zaprta zaradi inšpekcije, pač pa “iz poslovnih razlogov”. “Trenutno asfaltna baza ne obratuje, saj je odvzem asfaltne zmesi pogojen z ugodnimi vremenskimi pogoji. Posledično smo v družbi Kolektor CPG sprejeli odločitev, da ob trenutnih zimskih razmerah opravimo redna letna vzdrževalna dela,” so včeraj pojasnili na Kolektorju.

Dovoljenja asfaltne baze so vprašljiva. V vsakem primeru pa bi bilo CPG Kolektor že pred leti dolžno sanirati gramoznico, saj tam gramoza že zdavnaj ne pridobivajo več.

Nemec v imenu CI vztraja, da jo morajo zapreti: “Od začetka trdimo, da je lokacija za to dejavnost v Vrtojbi neprimerna. Proizvodnja asfalta ne more biti pod okni krajanov. Obstajajo stari načrti za revitalizacijo gramoznice, ki pa niso bili uresničeni. Namesto, da bi se že leta vsi kopali v bazenu tam dol, se kopamo v smradu. Delajo brez veljavnih dovoljenj. Če ne bo pozitivnega rezultata, sledijo tožbe!” Pričakujejo, da se bo po umiku asfaltne baze izvedla sanacija in uredilo športne površine, kot je bilo predvideno pred dvema desetletjema.

OBČINA PREDLAGA, DA CPG BAZO ZAPRE IN IZVEDE SANACIJO

Civilni iniciativi stoji ob strani Občina Šempeter-Vrtojba, kjer so se zakopali v zajeten kup dokumentacije in o tej temi pridobili tudi pravno mnenje odvetnika Aleša Sevška. Sodeč po dokumentaciji in pravnemu mnenju župan Milan Turk meni, da “asfaltna baza zelo verjetno deluje brez gradbenega in uporabnega dovoljenja ves čas svojega obstoja.” Občina je obvestila inšpekcijo na ministrstvu za infrastrukturo, pa tudi rudarsko inšpekcijo, da gramoznica še vedno ni sanirana, čeprav naj bi to storili že v devetdesetih, sploh pa gramoza že zelo dolgo ne črpajo več. 17. januarja je župan Kolektorju CPG poslal predlog za dogovor. “Nedopustno in protipravno je, da gramoznica ni dokončno sanirana že vsaj od leta 1997. Nedopustno in protipravno je tudi, da prostor nesanirane gramoznice brez potrebnih uporabnih dovoljenj uporabljate za proizvodnjo asfalta in druge dejavnosti v nasprotju z veljavnimi določili prostorskih aktov občine,” je Turk dal jasno vedeti, kakšna so pričakovanja občine do Kolektorja CPG: “Glede na vse navedeno vam predlagamo, da obratovanje objekta nemudoma ustavite, odstranite objekte in pričnete s sanacijo gramoznice.”

OBČINA BI KUPILA GRAMOZNICO

“Da nekdo obratuje brez ustreznih dovoljenj tako dolgo, je skoraj nemogoče razumeti. Upam, da bodo inšpekcije svoje delo opravile tako, kot je treba. Upravljalec izvaja dejavnost brez potrebnih upravnih dovoljenj. Ampak to je samo mnenje. Dejstvo pa je, da gramoza ne črpajo več in gramoznice niso sanirali,” poudarja Turk, ki je Kolektorju CPG predlagal tudi, da bi po zaprtju asfaltne baze in sanaciji gramoznice občina odkupila zemljišča.

V Kolektorju imajo na legalnost svojega obrata seveda drugačen pogled. “Po do sedaj pregledanih in zbranih informacijah smo ugotovili, da so prejeta mnenja in poročila (priložena kot priloga k dopisu) izdelana nestrokovno in pomanjkljivo, saj ne zajemajo celotne dokumentacije z obdobja postavitve asfaltne baze,” so se odzvali ter dodali, da je dokumentacija obsežna in zahteva pregled zahtevne zakonodaje, zato bodo konkretnejše odgovore šele pripravili.

V CPG Kolektor so doslej trdili, da asfaltna baza stoji že od leta 1967, zato dovoljenja ne potrebuje ter da se je del dokumentacije za bazo izgubil v poplavi. V pravnem mnenju občine strokovnjaki ugotavljajo, da so bazo v resnici postavili leta 1973 ali celo 1976 ter da nikjer v arhivih ni sledu o kakršnihkoli “izgubljenih dokumentih”. Tudi če bi baza imela dovoljenja, pa ostaja dolžnost CPG, da sanira območje gramoznice, saj gramoza tam že dolgo ne pridobivajo več, k sanaciji pa jih zavezuje sanacijski načrt, ki je bil uradno sprejet že leta 1988.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: