c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zdravniki ostro proti Vizjakovi uredbi o sežigalnicah. Kaj načrtuje nova vlada?


Sarah Neubauer – N1

Vlada Janeza Janše je na eni od zadnjih sej pred iztekom mandata sprejela uredbo o sežiganju odpadkov, v kateri je povsem prezrla opozorila zdravnikov, s katerimi se je pred tem več mesecev “usklajevala” o vsebini. Sprejeta uredba omogoča podeljevanje koncesij za sežiganje odpadkov za 30 let brez predhodne presoje vpliva sežiganja na okolje. Za gradnjo sežigalnic naj bi se zanimale občine Ljubljana, Maribor in Kočevje, čeprav je – opozarjajo zdravniki – lahko sežiganje na kateri od teh lokacij zdravju škodljivo.

Skupina zdravnikov, ki jo pod okriljem zdravniške zbornice vodi dr. Metoda Dodič Fikfak, je več mesecev opozarjala, da je treba v uredbo zapisati pogoje, pod katerimi se sežigalnice lahko gradijo, saj imajo te lahko velik (škodljiv) vpliv na zdravje ljudi, ki prebivajo v njihovi bližini. “Pri sežiganju odpadkov se v zrak sproščajo številne strupene snovi: težke kovine, rakotvorni dioksini in furani, policiklični aromatski ogljikovodiki,” je opozoril član zdravniške skupine, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana dr. Miran Brvar. “Ljudje v okolici sežigalnic pogosteje zbolevajo za rakavimi obolenji pljuč, bezgavk, črevesja, zaradi onesnaženega zraka pa tudi zaradi številnih drugih bolezni, kot so astma, kronični bronhitis, srčna in možganska kap. Otroci imajo lahko prirojene nepravilnosti in se slabše razvijajo.”

Zdravniki so stališče stroke pisno ter na sestankih predstavili ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku. “Ministrstvo smo o pomanjkljivostih uredbe večkrat pisno obvestili in ga opozorili na možne zdravstvene posledice neustrezne ureditve področja. Podali smo konkretne predloge za izboljšanje besedila. 30. marca 2022 smo se s predstavniki ministrstva za okolje in prostor (MOP) in predstavniki pripravljalcev zakona tudi srečali prek spletne povezave. Na srečanju nismo prejeli ustreznih pojasnil  pripravljalcev zakona ali MOP in v zaključku srečanja sprejeli sklep, da predlagamo ponovno pripravo besedila uredbe, saj obstoječa zapostavlja zdravstveni in okoljski vidik,” so zapisali pri zdravniški zbornici.

Toda minister Vizjak je mesec in pol pozneje vladi v sprejetje predlagal uredbo, v kateri je ključna opozorila zdravnikov povsem prezrl. Ministrstvo smo vprašali, katere predloge zdravniške zbornice je upoštevalo, katerih ne in zakaj. “Zdravniški zbornici so bila posredovana pojasnila, v katerih predpisih in na kakšen način so že upoštevane njihove pripombe,” so odgovorili. Na ministrstvu torej pravijo, da so previdnostni ukrepi že v drugi zakonodaji in da ni treba, da so zapisani v uredbi.

“Menimo, da je bil način sprejemanja uredbe na dopisni seji le tri dni pred iztekom vladnih polnih pooblastil neustrezen, saj gre za strateško odločitev o ravnanju z odpadki v Sloveniji, ki bo dolgoročno vplivala na naše zdravje in predvsem zdravje naših otrok,” pa so dejali pri zdravniški zbornici.

Ljubljana, Maribor, Kočevje – so lokacije primerne?

Sprejeta uredba je podlaga za razpis, na katerem bodo podeljene državne koncesije za sežig odpadkov, in to za 30 let. “Ministrstvo ni upoštevalo predloga, da se kot pogoj za pridobitev koncesije določijo vsaj tako stroge mejne vrednosti za izpuščanje strupenih snovi v okolje, kot jih je določila Evropska komisija. Prav tako ni upoštevalo predloga, da se kot merilo izbora določi presoja ustreznosti lokacije,” so opozorili zdravniki. Zdravniki so pojasnili, da je treba upoštevati geografske značilnosti, na primer (ne)prevetrenost kotlin in vreme ter gostoto poseljenosti območja, bližino kmetijskih zemljišč in vodnih virov.

Povezave:

IZJAVA ZA JAVNOST: SO-SEŽIG ODPADKOV NI REŠITEV

MOL menda soglaša s sežigalnico v Mostah

Proti povečanju sosežiga odpadkov v Anhovem

PREDNOST PROCESA UPLINJANJA PRI TERMIČNI OBDELAVI TRDNIH ODPADKOV – END-OF-WASTE TEHNOLOGIJA

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: