c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Letos dovoljen odvzem največ medvedov do zdaj ─ lovci ploskajo saj bodo lahko odstrelili in pridobili 230 trofej


MMC – M. Z.

V Sloveniji prebiva okoli 1100 rjavih medvedov

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je ob izdaji dovoljenja za odvzem 230 medvedov iz narave dejal, da zaradi številčnosti populacije te vrste alternativ ni. Cilj je, da bi se populacija rjavih medvedov približala številu 800.

“Osnovni namen te premišljene in strokovno podprte odločitve je preprečiti resno škodo in zagotavljati zdravje ter varnost ljudi. Temeljito smo preučili tudi druge možnosti za preprečevanje konfliktov, vendar niti preselitev na drugo mesto v naravi niti zadrževanje v ujetništvu ne prideta v poštev zaradi številčnosti te vrste,” je na novinarski konferenci dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Po modelni oceni številčnosti je v Sloveniji trenutno okoli 1100 rjavih medvedov. “Z letošnjim odvzemom se želimo približati številki 800, ki je cilj za neko obvladljivo sobivanje medveda in človeka. S politiko regulacije populacije bomo nadaljevali in cilj je, da v prihodnjih letih pridemo na to sprejemljivo številko,” je dejal minister.

Odvzem 230 rjavih medvedov je dovoljen na natančno določenih območjih 122 lovišč v upravljanju lovskih družin ter lovišč s posebnim namenom, razporejen pa bo tudi po masnih kategorijah in na ta način nadzorovan glede starostne in spolne sestave, je pojasnil minister. Strokovni predlog je bil pripravljen s strani Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, ki sta upoštevala ekspertizo biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je še dodal Brežan.

Čeprav ima rjavi medved v Sloveniji status zavarovane vrste, je poseg v populacijo mogoč, če so za to izpolnjeni pogoji v skladu z uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, je pojasnila v. d. generalne direktorice direktorata za naravo Katarina Groznik Zeiler. Za to morajo biti izpolnjeni trije pogoji: da ni druge zadovoljive možnosti, da poseg ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije in da s tem zagotavljamo zdravje in varnosti ljudi ali preprečitve resne škode.

Minister je poudaril še, da je rjavi medved je pomemben del biotske raznovrstnosti Slovenije, in da bo ministrstvo še naprej izvajalo ukrepe, za njegovo varstvo, vključno z ohranjanjem medvedovega življenjskega okolja. “Prizadevali si bomo za čim bolj učinkovit odškodninski sistem in promocijo zaščitnih ukrepov za varovanje premoženja in aktivnosti, ki prispevajo k visoki stopnji medveda in človeka,” je naštel.

V veliki večini bodo odstreljeni mlajši medvedi, ki so pogosteje v konfliktih

Kot je dejal Klemen Jerina iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je populacija medveda, ki živi v Sloveniji, po vseh bioloških kriterijih popolnoma vitalna, njena številčnost v grobem ves čas narašča že zadnjih 60 oz. 70 let, gostota vrste pa je v Sloveniji med največjimi znanimi na svetu.

“Takšna populacija prinaša mnoge prednosti, – da imamo ohranjeno vrsto v naravi je nedvomno vrednota,” je poudaril Jerina, a opozoril tudi na težave. “Medved je pač vrsta, ki z mnogimi načini stopa v interakcije s človekom, lahko tudi v konflikte, v skrajnem primeru je lahko tudi življenjsko nevaren,” je poudaril. Dodal je, da se v zadnjih 15 letih v Sloveniji izvajajo številne preventivne aktivnosti za zmanjšanje konfliktov – izoliranje virov hrane, ki privlačijo medveda v naselja, ozaveščanje ljudi, postavljanje medovarnih smetnjakov, zaščita drobnice, čebelnjakov itd.

Kljub temu določen tip konfliktov vztrajno narašča, je opozoril. “Gre za medvede, ki se pojavljajo v naseljih. Iz biologije je jasno, da je to posledica naraščanja številčnosti. Medved je lahko tudi medvedu nevaren in mlajši medvedi se umikajo iz strnjenih območij v območja, bližje naseljem. Takšnih konfliktov drugače kot z regulacijo gostot ne moreš uravnavati, ker ne moremo ograjevati vasi, to bi bil prekomeren ukrep. Odstrel je tako edini smisel reševanja, je v funkciji dolgoročnega varstvenega ohranjanja vrste,” je pojasnil.

Struktura odstrela je zato razporejena po teži. Letošnji odvzem v treh četrtinah predvideva odstrel medvedov, lažjih od 100 kilogramov, kolikor tehtajo mlajši medvedi. “Vemo, da se bolj premikajo mlajši medvedi, ki so izgnani iz enih območij, tudi manj poznajo človeka in so najpogosteje udeleženi v konfliktih,” je pojasnil Jerina.

Lani izdano dovoljenje za odvzem 222 medvedov, odstreljenih je bilo 234

Ministrstvo je lani izdalo dovoljenje za odstrel 222 rjavih medvedov, po besedah ministra Brežana pa jih je bilo odstreljenih 234. Izdane so bile namreč tudi dodatne ustne odločbe zaradi različnih incidentov. Največ medvedov so lovci lani po podatkih ZGS-ja odstrelili na Notranjskem in Kočevskem, skupno okoli 100.

Število izdanih dovoljenj in odstreljenih medvedov se sicer iz leta v leto spreminja. Leta 2021 so lovci odstrelili 128 medvedov, leta 2020 88, leto pred tem pa 161. V zadnjih desetih letih je bilo tako največ medvedov odstreljenih prav lani, najmanj pa leta 2016, ko jih je bilo odstreljenih 31.

Lani prijavljenih za skoraj 120 tisoč evrov škode, ki jo je povzročil medved

Iz leta v leto se precej spreminja tudi število škodnih dogodkov, ki jih povzroči medved. Lani so pristojni tako zabeležili nekaj več kot 300 škodnih dogodkov, ocenjena škoda pa je znašala 119.000 evrov. V letu 2021 pa je rjavi medved povzročil 506 škodnih dogodkov v ocenjeni vrednosti 206.000 evrov.

Medvedi so lani najpogosteje škodo povzročali na drobnici (27 odstotkov primerov), sledijo sadje in sadno drevje, čebele, silažne bale, koruza, govedo, krmilniki za divjad ter konji in osli. Največ škodnih dogodkov je bilo na Kočevskem in Notranjskem.

Tožbe organizacije Alpe Adria Green

Lani je bilo dovoljenje za odstrel medvedov zadržano zaradi tožbe, ki jih je proti ministrstvu vložilo društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče je sicer nato ugotovilo, da je izpodbijano dovoljenje pravilno in utemeljeno, zato je tožbo zavrglo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je odvzem osebkov rjavega medveda iz narave utemeljen zaradi povečanih konfliktov, ki so posledica velikih gostot medvedov in značilnosti odnosov znotraj vrste.

V organizaciji Alpe Adria Green so sicer prepričani, da je vsako tovrstno dovoljenje za odstrel medvedov nezakonito in da je skladno z mednarodno in slovensko zakonodajo dovoljen odstrel le tistih medvedov, ki so dokazano izvršili napad oziroma dokazano ogrožajo premoženje ali ljudi. Med drugim problematizirajo tudi krmljenje medvedov, ki po njihovih navedbah privablja medvede k naseljem.

Pripis AAG: V Alpe Adria Green smo zgroženi za odstrel medvedov v letu 2023 saj smo to izvedeli iz medijev. Minister očitne ne pozna aarhuške konvencije, zato ga vabimo, da mu to konvecijo predstavimo. Predvidevamo tudi da gre za “bombonček” s katerim bi utišal zahteve kmetov zaradi omejevanja kmetovanja na področjih natura 2000! Vsekakor pa to niso želje ministrstva ter drugih navedenih temveč zahteve lovske zveze in izvoznikov medvedjega mesa, med katere spadajo tudi restavracije z ponudbo medvedjih šap!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST




Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: