c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Mesec: avgust 2009


 • Spomenica TNP poslana Državnemu Zboru RS, vladi RS in slovenski in javnosti

  Povzetek, 01.09.2004   Spomenica poslana Državnemu Zboru RS, vladi RS in slovenski in javnosti Projekt: Mednarodno priznan Triglavski narodni park – Temeljna izhodišča za ureditev širšega zavarovanega območja Podpisniki: Koalicija nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka Datum: September 2004 Podlaga: Varstvo naravnih vrednot je pomembna odgovornost vsake države. Ustava Republike Slovenije nalaga državi, da…

  Nadaljujte z branjem


 • utemeljitev zakona TNP nevladne

  Utemeljitev: 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 1.1. Temeljna izhodišča pravne ureditve širšega zavarovanega območja – narodni park Varstvo naravnih vrednot je pomembna odgovornost vsake države. Tudi Socialistična Republika Slovenija je temu področju namenila veliko pozornost saj je tedanja Skupščina SRS sprejela Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81…

  Nadaljujte z branjem


 • OGENJ V ALPAH – STA

           Ogenj v Alpah letos o prometni tematiki Ljubljana, 08. avgusta (STA) – Organizaciji Cipra Slovenija Mountain Wilderness Slovenija ter Zveza civilnih iniciativ ob tretji razvojni osi Slovenije bodo danes v Ljubljani, Savinjski in Šaleški dolini organizirali slovenski del letošnje mednarodne opozorilne akcije Ogenj v Alpah. Akcija bo tokrat opozorila na probleme urbanega,…

  Nadaljujte z branjem


 • USNUTEK ZAKONA O TNP NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN JAVNOSTI

  USNUTEK ZAKONA O TNP NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN JAVNOSTI Koalicija nevladnih organizacij za TNP: Gorenjsko Ekološko Združenje- GEZ, CIPRA Slovenija, DOPPS – Društvo za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije, Društvo za ohranjanje naravne dedišcine Slovenije, Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje Ljubljana, Društvo Mountain Wilderness Slovenija, Društvo za permakulturo Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev (DSP),  Društvo…

  Nadaljujte z branjem


 • nadaljevanje

  19. clen (regionalna zasnova prostorskega razvoja) (1) Vlada mora za obmocje narodnega parka in njegovo vplivno obmocje predlagati sprejem regionalne zasnove prostorskega razvoja (v nadaljevanju: regionalna zasnova). Cilj sprejema regionalne zasnove je predvsem dolocitev celovite zasnove razmestitve dejavnosti (rabe prostora) in krajinske zasnove za obmocje narodnega parka v takšni obliki in vsebini, da jih lahko…

  Nadaljujte z branjem


 • PODPIŠITE PETICIJO Astronavtsko raketarskega kluba V. M. K. – pozivamo župana Ljubljane, naj odstrani pečat z prostorov…

  Člani prostovoljnega in mednarodno uveljavljenega* Astronavtsko raketarskega kluba Vladimir M. Komarov iz Ljubljane in somišljeniki s to peticijo pozivamo župana Ljubljane, naj odstrani pečat nad zdaj praznimi prostori na Brilejevi 8 v Ljubljani ali pa klubu ponudi, kot je MOL obljubila že pred letom in pol, druge ustrezne prostore ob sprejemljivi najemnini in plačilu dejanskih…

  Nadaljujte z branjem


 • OGENJ V ALPAH – PRIŽGIMO SVEČO TRIGLAVSKEMU NARODNEMU PARKU

  e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/TR- A-banka :05100-8011891125 Datum: 07.8.2009 8 avgusta bo letos potekala mednarodna prireditev v organizaciji CIPRE ogenj v Alpah . ALPE ADRIA GREEN – GRENSLO bo tudi letos to prireditev podprl in jo poimenoval že tretjič » PRIŽGIMO SVEČO TRIGLAVSKEMU…

  Nadaljujte z branjem


 • Odprto pismo: Ali si Slovenija prizadeva postati posnetek ZDA in Anglije na področju izpustov emisij?

  e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/TR- A-banka :05100-8011891125 Datum: 04.8.2009 Odprto pismo Predsedniku države, Predsedniku vlade, Vladi, prometnemu ministru, ministru za okolje in prostor ter državnemu svetu Zadeva: Ali si Slovenija prizadeva postati posnetek ZDA in Anglije na področju izpustov emisij? Slovenija bo morala…

  Nadaljujte z branjem

Blog at WordPress.com.