c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Mesec: julij 2016


 • Nesposobnost vlade škodi ugledu Triglavskega narodnega parka

  POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!! https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

  Nadaljujte z branjem


 • DO KDAJ BODO V “ZELENI PRESTOLNICI” ŠE LAHKO PILI VODO IZ PIP???

  Ministrica ne sliši hidrogeologov Opozorila o umestitvi trase kanalizacije nad vodonosnikom Ljubljansko polje so bila preslišana. Janez Petkovšek Okoljska ministrica Irena Majcen po podpisu pogodb o vodoskrbi štirih občin iz skladov EU z njihovimi župani in podžupani (od desne proti levi podžupan Logatca Boris Hodnik, Loga-Dragomerja Miran Stanovnik, ministrica Irena Majcen, župan Škofljice Ivan Jordan…

  Nadaljujte z branjem


 • Strah pred onesnaženo zemljo

  Mirjam Bezek-Jakše Na dnevnem redu seje občinskega sveta se je zopet znašla problematika bioplinske in prašičje gnojevke. Po črnomaljski občini se namreč širijo neprijetne vonjave, in kot je dejala županja Mojca Čemas Stjepanovič, se dogaja, da občani zaradi tega kličejo na občino. Obravnavo preče problematike bodo svetniki nadaljevali jeseni. Foto: mbj Da jim na občinski…

  Nadaljujte z branjem


 • MOP zavrnil pritožbo Papir Servisa

  Agencija za okolje je 17.11.2015 v ponovljenem postopku Papir servisu zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za zbiranje in sortiranje odpadkov v Vevčah na območju Tiskarne Set. Iz obrazložitve zavrnilne odločbe lahko razberemo, da se je postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov z letno zmogljivostjo 48.750 ton, odstranitev več obstoječih in gradnjo novih…

  Nadaljujte z branjem


 • AAG podal zahtevek za vstop v postopek na ARSO v zadevi: “Ekologija d.o.o.–Škofja Loka”

  Skladno z določili iz ZVO-1 se je v zakonskem roku  Alpe Adria Green (AAG)  prijavila za vstop v postopek  izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, kot stranski udeleženec, za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega in sicer naprave za obdelavo nevarnih odpadkov, stranki – upravljavcu Podjetje Ekologija d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka. Organizacija…

  Nadaljujte z branjem


 • e-novice AAG: HRAST 5/2016

  Iz stanovanj bo treba metati lončene peči, odprte kamine in štedilnike   Marjeta Kralj Vlada je zaostrila pogoje za kurilne naprave v stanovanjih. Predpisala je obvezne meritve in najvišje dovoljene izpuste tudi za štedilnike, lončene peči in odprte kamine na drva. V neustrezne peči bo poslej treba vgraditi filtre ali jih ugasniti. Če ni mogoče…

  Nadaljujte z branjem


 • Iz stanovanj bo treba metati lončene peči, odprte kamine in štedilnike

  Marjeta Kralj Vlada je zaostrila pogoje za kurilne naprave v stanovanjih. Predpisala je obvezne meritve in najvišje dovoljene izpuste tudi za štedilnike, lončene peči in odprte kamine na drva. V neustrezne peči bo poslej treba vgraditi filtre ali jih ugasniti. Neustrezne štedilnike, odprte kamine in lončene peči na drva bo treba po novi vladni uredbi…

  Nadaljujte z branjem


 • Varuh okolja (ARSO) dobil zaušnico

  Suzana P. Kovačič Upravno sodišče je pred nekaj dnevi z razsodbo pritrdilo pritožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green glede nezakonite zaustavitve postopka inšpekcijskega nadzora pri ugotavljanju nastanka okoljske škode v coni Laze s strani republiške Agencije za okolje. S pritožbo na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja družbi Ekorel za obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov pa niso…

  Nadaljujte z branjem


 • Stališča in pripombe AAG na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

      Problem hrupa je dejstvo, da gre za zelo zahtevno vsebino. To pa seveda nikakor ne opravičuje Ministrstva in njegovih sodelavcev, da pripravljajo tako zavajajoče in zdravju škodljive predloge, ki so pisane očitno za »onesneževalce« ne pa za zašito zdravja ljudi in zaščito živali. MOP od ponovne ustanovitve dalje predlaga več ali manj v…

  Nadaljujte z branjem


 • AAG uspel na upravnem sodišču v zadevi “INDUSTRIJSKA CONA LAZE”

  Ljudje iz Stražišča na sodišču porazili državo Miran Šubic 6. julij 2016 Kranj. – Upravno sodišče je pred dnevi razsodilo, da je Agencija Republike Slovenije za okolje v primeru cone Laze v Kranju ravnala napačno in da je zato treba na novo presoditi o onesnaženju tega območja. Nanj že več let opozarjajo krajani Stražišča. Fotografije…

  Nadaljujte z branjem

Blog at WordPress.com.