c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PLAČILO ČLANARINE

Letna članarina za člane znaša 5 EUR (če ne poravnate članarine za tekoče leto, vas štejemo za podpornega člana in nimate pravic iz statuta in bonitet pri morebitnih uslugah AAG);

​Za civilne iniciative in društva znaša članarina od 150 dalje, odvisno od velikosti;

​Upokojenci, Dijaki, študenti in brezposelni ob vpisu plačajo 5 evrov, da naslednja leta ne plačajo članarine, razen, če imajo prihodke nad 850 evrov!

Članarino plačate na TTR: SI56 3300 0000 6508 788 – HVALA!

​, namen: PLAČILO ČLANARINE AAG – LETO

​VZOREC POLOŽNICE:

PLAČILO ČLANARINE PREKO MOBILNE BANKE

Zakaj je pomembno plačilo članarine:

  1. Sodelovanje v postopkih pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja: Zakon glede gradbenih dovoljenj za objekte, ki imajo večje vplive na okolje (integralno gradbeno dovoljenje) s postavljanjem novih formalnih pogojev onemogoča večini nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu za varstvo okolja in ohranjanja narave, dosedanji dostop do pravnih sredstev – vstop v postopke izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje. Dodatni pogoji, ki jih zakon zahteva za NVO, da se lahko udeležijo integralnega postopka gradbenega dovoljenja, za tekoče in dve leti nazaj so:
  • za društva – 50 aktivnih članov (kar se izkazuje z redno plačano članarino z nakazilom na TRR društva in udeležbo na zborih članov);

2. – 137. člen Zakona o ohranjanju narave

(opravljanje dejavnosti v javnem interesu)

(1) Nevladne organizacije na področju ohranjanja narave opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu, v katerem namen ustanovitve in samo delovanje organizacije presegata uresničevanje interesov njenih članov ali ustanoviteljev.

(2) Nevladna organizacija na področju ohranjanja narave lahko pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu, če izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, in naslednje pogoje:– če je nevladna organizacija organizirana v statusni obliki društva mora imeti najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti bil udeležen na zboru članov in plačal članarino 

DELO AAG JE TUDI SOFINANCIRANO IZ “1,0% DOHODNINE”.

ZA NEMOTENO IZVAJANJE AAG LAHKO PRISPEVATE TUDI VI – NIČ NE STANE!!! 

                                                                                         Donacija    

Obrazec za namenitev dohodnine                 

Hvala vam za vašo podporo!

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: