c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG – PROGRAM DELA

PROGRAM DELA ALPE ADRIA GREEN OD LETA 2021 DO 2025 LETA

Na osnovi dolgoročnega programa ALPE ADRIA GREEN v letu 2021 do leta 2015 in pristopnih članic  in iz njih izhajajočih nalog bomo v letih 2021,2022,2023,2024 dejavni na naslednjih prednostnih področjih:

 1. Nadaljevali bomo z organizacijsko mrežo podružnic AAG in sekcij v državah kjer deluje ter krepili delovanje AAG. Spodbujali bomo prebivalce, da se vključijo v ekološko gibanje in ustanavljali organizacijske oblike dela na terenu, razširjali možnosti posameznega in kolektivnega članstva (društva, CI, podjetja,…)v AAG-u.  
 1.  Prizadevali se bomo za nadaljno rast organizacije tako na kadrovskem kot tudi na tehniščnem in strokovnem vidiku. Razvijali bomo glavno operativno enoto  društva  Mednarodni okoljski center AAG . Področne komisije pri AAG bomo okrepili s strokovnjaki in aktivisti, poseben poudarek bo na krepitvi prostovoljstva ter spodbujanju aktivnega državljanstva.

Vzpostavili in krepili bomo mednarodne stike s sorodnimi ekološkimi, zdravstvenimi in mirovnimi gibanji,

 1. Sodelovali bomo z lokalnimi društvi za varstvo okolja in narave,  občinami, predstavniki ministrstev, vlade,…. Sodelovali in ozaveščali bomo posamezne poslance in stranke v parlamentih glede ekoloških vprašanj in zahtevali poseben status v EU. 
 1. Izvajali bomo projekt »EKOLOŠKE PATRULJE«,  kot poglavitno aktivnost  civilnega nadzora nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje , ter o ugotovitvah obveščali širšo javnost ter spodbujali pristojne državne organe za aktivno reševanje problematike v obliki javnih pobud, predlogov in zahtev.

Zastopali bomo CI, društva in posameznike pred upravnimi organi v posameznih državah in na ravni EU ter jim nudili brezplačno okoljsko pravno pomoč.

 1. Obveščanje o aktivnostih društva zainteresirano javnost in člane društva. Izdajali bomo elekronski časopis »HRAST«, ter informirali javnost preko spletnih strani in družabnih omrežij AAG ( facebook, twiter)
 1. Sodelovali bomo z upravami podjetij, ki onasnežujejo naravo in poizkusili na civiriziran način z zelenimi  mediacijami rešiti odprta vprašanja.
 1.  Vodili bomo akcije odstranitve črnih odlagališč, organizirali lastne čistilne akcije spomladanskega urejanja in okolja v okviru projektov “Moja država- lepa, urejena in čista”.
 1. Okrepili in povečali bomo kvaliteto in število izvedenih aktivnosti na področju ozavščanja, izobraževanja in informiranja širše javnosti, s poudarkom na posebnih  in ranljivih ciljnih skupinah ( mladi , starejši, socialno šibki).

Pripravili in izvajali ekološke akcije v okviru obeležitve svetovnega dneva voda (22.03.), svetovnega dneva zdravja (07.04.), dneva Zemlje (22.04.), dneva varstva okolja (05.06.) ter pomembnejše svetovne dneve (vode, hrane, dan brez avta, boja proti kajenju, AIDS-u itd.),….

 Pripravili bomo posvete o zaščitenih območjih, krajinskih parkih in narodnih parkih

 1. Pripravili in izvajali bomo projekte okoljske in naravovarstvene  vzgoje odraslih in mladine.
 1. Izobraževanje in organizacija predavanj s področja zdrave prehrane in lokalne pridelave hrane.  V sodelovanju z občinami bomo poizkušali dobiti zemljišča za samooskrbo za hrano prebivalcev.
 1. Nadaljevali bomo z akcijo »ČRNA LISTA«, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj neekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove v tekočem letu.

Prav tako bomo nadaljevali z akcijo »ZELENA LISTA«, «, na kateri bomo na predlog članov in drugih objavili najbolj ekološko usmerjene posameznike, podjetja in ustanove v tekočem letu.

AAG bo podelila priznanja ekološko ozaveščenim podjetjem, vrtcem, šolam, fakultetam ter drugim vzgojno izobraževalnim ustanovam.

Nadaljevali  bomo z mednarodno opozorilno akcijo »Prižgimo sveče za naše okolje«, na degradiranih in zdravju škodljivih območjih.

 1. Organizirali bomo protestne in druge akcije, če ne bomo mogli doseči ciljev z mediaciskimi metodami in razgovori. Povečali bomo boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami, če bo potrebno pa tudi z ostrejšimi metodami.

Vzpostavili bomo intervencijsko ekološko skupino, ki bo delovala v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezala vse podružnice, da čim prej reši problem.

 1. Ščitili bomo območja, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.
 1. Sodelovali bomo z vsemi verskimi in drugimi skupnostmi, ki med drugim delujejo tudi na ekološkem področju.
 1. Sodelovali in pomagali pri pripravi očinskih prostorskih načrtih indrugih okoljskih projektih državnega in občinskega pomena (sevanja, vetrne elektrarne, odlagališča, kamnolomi, ČN …).

Vključili se bomo v vse projekte za katere bomo menili ali bomo pozvani s strani občanov, da ogrožajo človeško zdravje in življenje.

 1. Sestavni del programskih osnov za leto od 2021 do 2025 bodo tudi programi, ki jih pripravijo nosilna društva AAG v posameznih državah, članice, sekcije oziroma projektne skupine AAG. 


Delovanje Alpe Adria Green bo še naprej v glavnem slonelo na izkušnjah in znanju naših članov in simpatizerjev AAG »ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK«:

 •  slovenskih in tujih strokovnjakov
 • podjetij in različnih organizacij
 •  in ostalih, ki želijo, da Jugovzhodna Evropa postane čista družba in kot taka postane zgled Evropi in širše.

Celotni regiji v Jugovzhodni Evropi in ostalim bomo pokazali in dokazali da:

 1. delujemo popolnoma drugače, od profitnih organizacij. AAG porabi ves zaslužen denar za varstvo narave, okolja in zdravja ljudi ter zaščito živali,
 2. smo drugačni, ker povezujemo znanje iz različnih držav in kultur,  
 3. smo skrbni do ljudi in družbe,
 4. s skupnimi močmi povečujemo kakovost zdravega življenja posameznikov in celotne družbe,
 5. skrbimo za naše okolje in naravo ter ohranitev tega za naše zanamce,
 6.  Izobražujemo in osveščamo otroke in mladino na celotnem področju zdravega življenja.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Plačilo članarine preko PayPal

AVTOR SPLETNE STRANI: Vojko Bernard

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: