c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Month: februar 2022


 • e-novice AAG: HRAST 2/2022

  E-NOVICE AAG: HRAST FEBRUAR 2022 PREDNOST PROCESA UPLINJANJA PRI TERMIČNI OBDELAVI TRDNIH ODPADKOV – END-OF-WASTE TEHNOLOGIJA Gorljivi del odpadkov in odpadna biomasa predstavlja velik potencialni vir ogljika, ki ga spričo neustreznih tehnoloških rešitev nerentabilno kurimo, v veliki večini pa na neprimeren način odlagamo ali prepuščamo trohnenju in gnitju. Na globalni ravni vsak dan proizvedemo 5,4 MIO t […]

  Nadaljujte z branjem


 • Pobude AAG za DPN PVE Dolenja vas

  Alpe Adria Green je v predpisanem roku poslala na Ministrstvo za okolje in prostor pripombe, predloge in zahteve v zvezi z Javnim naznanilom o Pobudi za DPN PVE Dolenja vas (v nadaljevanju Pobuda) AAG ugotavlja, da je pobudnik Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. Naročnika pobude sta podjetji AAE VENTUR d.o.o., Ribniško selo, Za tremi […]

  Nadaljujte z branjem


 • APETITI PO PLINSKEM TERMINALU V KOPRU

  V Primorskem Dnevniku je bil 24. feb. 2022  objavljen članek z naslovom : »Trst ni bil primeren, Koper pa sedaj prioriteta« Ob vojni v Ukrajini Slovenija konkretno razmišlja o svojem plinskem terminalu Slovenija tudi spričo vojne v Ukrajini razmišlja o plinskem terminalu na svojem ozemlju, potem ko je odločno nasprotovala terminalu v Tržaškem zalivu, ki […]

  Nadaljujte z branjem


 • UE Slovenska Bistrica odločila glede vetrne elektrarne Kalše na Pohorju

  Upravna enota Slovenska Bistrica (v nadaljevanju UE) je dne 23.2.2022 z dopisom: Seznanitev z ugotovitvami – objekt MVE Kalše, udeležencem postopka napovedala zavrnitev gradbenega dovoljenja za vetrno elektrarno Kalše (KS Šmartno na Pohorju). Med njimi je prejemnik tudi AAG kot stranski udeleženec.   Investitor MAKS INVEST energija d.o.o iz Slovenskih Konjic ima 30 dni časa […]

  Nadaljujte z branjem


 • Emisije iz cestnega prometa in ogrevanja v gospodinjstvih so posledica kršitev standardov kakovosti zraka EU v Evropi

  Kršitve mejnih vrednosti EU za kakovost zraka za dušikov dioksid po Evropi so bile večinoma posledica cestnega prometa, medtem ko je ogrevanje v gospodinjstvih zaostajalo za večino preseganj za trdne delce, glede na danes objavljeno oceno Evropske agencije za okolje (EEA) o načrtih za kakovost zraka. V obdobju od 2014 do 2020 je EGP poročalo […]

  Nadaljujte z branjem


 • Odgovor AAG na članek Sežigalnica na Jesenicah? , objavljenim dne 16.2.2022 v Gorenjskem glasu

  Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave (AAG), s sedežem na Jesenicah, podaja naslednje mnenje in odziv na članek z naslovom Sežigalnica na Jesenicah? , objavljenim dne 16.2.2022 v Gorenjskem glasu: AAG daje konceptu sežiga ali so-sežiga odpadkov zadnje mesto na lestvici izkoriščanja odpadkov za alternativne oblike energentov. Zavedamo se, da smo […]

  Nadaljujte z branjem


 • Prejeli smo: Narava rabi našo ljubezen

  Svetovna organizacija za varstvo narave je sprožila regionalno kampanjo »Love It orLose It«, s katero poziva vse, da imajo radi naravo, saj jo bomo sicer izgubili. ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!! Spletna platforma za okoljsko pravo EU POSTANITE ČLAN AAG Plačilo Članarine Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine Postanite partner AAG PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – […]

  Nadaljujte z branjem


 • “Ne v bazenu, kopamo se v smradu”

  Vesna Humer – Mitja Marussing – Primorske Novice Civilna iniciativa Vrtojba je okrepila prizadevanja, da bi izselili asfaltno bazo Kolektorja CPG iz Vrtojbe. Upe polaga v inšpekcijo, na katero je podala prijavo, s katero dokazuje, da za asfaltno bazo ni dovoljenj. Inšpekcijo je obvestila tudi občina, ki poziva podjetje, naj zapre obrat in sanira gramoznico. […]

  Nadaljujte z branjem


 • EKO-PATRULJA AAG POD NASELJEM LIPCE NAD JEZOM HE MOSTE

  Na poziv občanov, ki so se pritoževali med sprehodom nad smradom, smo v AAG opravili ekološko patruljo. Vir za pritožbe leži pod naseljem Lipce malo od avtokampa Perun proti Jesenicam. Gre za kanalizacijo, ki neočiščena teče v jez HE Moste, po njej priplavajo tudi iztrebki. Po predpisih je neočiščene vode iz kanalizacije prepovedano izpuščati. V kolikor […]

  Nadaljujte z branjem


 • Zmagovalec črne liste AAG za leto 2021

  AAG že dvajset let vsako leto izvaja informativno – ozaveščevalno akcijo Okoljska črna lista, na katero uvršča najbolj pereče okoljske probleme, s katerimi se srečuje v okviru svoje redne dejavnosti – civilnega nadzora nad prekomernimi in škodljivimi posegi v okolje in naravo. Upravni odbor AAG se je po pregledu izvedenih aktivnosti AAG v letu 2001 […]

  Nadaljujte z branjem