c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

KOMISIJA AAG ZA IZBOR ZMAGOVALCA NA ZELENI LISTI JE IZBRALA ZMAGOVALCA ZA LETO 2014


AAG-ZELENI LIST 2014

Na podlagi prispelih predlogov, ki jih je komisija pri Alpe Adria Green prejela za najbolj ekološko usmerjeno podjetje, posameznika ali izdelek v Sloveniji –  “ZELENI LIST 2014”   je izbrala konstruktorja in inovatorja panela Savonius mikro vetrnih elektrarn – PSMVE  g.Marjana Bezjaka iz Župečje vasi 50 B, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

Panel Savonius mikro vetrnih elektrarn

PANEL SAVONIUS MIKRO VETRNIH ELEKTRARN – PSMVE

OBRAZLOŽITEV:

Osnovni namen Panela Savonius mikro vetrnih elektrarn (PSMVE) je proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira energije (OVE), iz vetra. Panel je naprava, ki se namesti na obstoječe stebričke balkonske ograje objekta (večstanovanjskega, poslovnega ali individualne hiše), med stebričke ograje (vrtne, okrog industrijskih objektov, okrog športnih objektov), na vrhu protihrupne zaščite ob prometnicah (ob tem je še možno izkoriščanje vrtinčenja zraka okoli mimovozečih vozil) ali kjerkoli drugje, kjer imamo na razpolago dovolj vetra. PSMVE so zaključene enote, ki vsebujejo polnilni regulator ali razsmernik, ki omogoča enostaven priklop na shranjevalnike električne energije – akumulatorje ali na druge električne porabnike.

V državah, kjer nam zakonodaja omogoča, pa lahko priklopimo proizvedeno električno energijo direktno na vtičnico električnega omrežja v objektu. PSMVE nam s proizvodnjo električne energije zmanjša obremenjenost objekta zaradi moči sunkov vetra, saj panel odvzame vetru del moči in jo pretvori v električno energijo.

Vetrna turbina je vertikalna in neodvisna od smeri vetra, kar izjemno poveča uporabnost inovativne ideje. PSMVE je inovativen pristop in domiselna rešitev, ki predstavlja zaključeno celoto pri mikro generatorjih moči, ki izkoriščajo OVE. Vsa dejstva kažejo, da je prihodnost v mikro in nano generaciji električne energije, saj le tako lahko postanemo delno ali v celoti samooskrbni. Sleherni posameznik bo v prihodnje moral razmišljati, kako v prvi fazi zmanjšati porabo energije, v naslednjem koraku pa, kako izkoristiti energijo iz obnovljivih virov. PSMVE je lahko kamen v mozaiku skoraj nič energijskih in plus energijskih hiš. Ena izmed prednosti je tudi možnost modularne sestave in povezave med paneli, podobno kot je pri fotovoltaičnih panelih. Moči se seštevajo in s tem lahko sestavimo polje več panelov poljubne skupne moči.

PSMVE ima tudi velik potencialni trg, saj je izdelek globalno zanimiv, še posebej ob upoštevanju naraščajočih trendov izkoriščanja obnovljivih virov energije.

PANEL SAVONIUS MIKRO NA BALKONU

Na sliki je prikazana postavitev prototipa na balkonski ograji z konstruktorjem in inovatorjem prototipa g.Marjanom Bezjakom. Prototip je bil izdelan za predstavitev na 9. Slovenskem forumu inovacij. Z izdelavo prototipa je dokazano, da princip deluje, saj je s simulacijo vetra in prikazom generirane napetosti panel proizvajal energijo.

Pri dobi vračanja investicije se je potrebno najprej vprašati, kakšen potencial vetra imamo na mikrolokaciji, kjer želimo postaviti panele. Za racionalno dobo vračanja investicije je potrebno imeti zadosten potencial vetra. Pri razmišljanju o samozadostnosti enega gospodinjstva je pri fotovoltaičnih elektrarnah govora o nekaj kW inštalirane moči. Investicija v PSMVE je podobna, kot pri fotovoltaiki, kjer je trenutno cena nekaj manj, kot 2 EUR / 1 W inštalirane moči za mikroproizvodne enote. Pri velikem povprečnem vetru se lahko investicija povrne že v 5 letih.

PSMVE JE TUDI PATENTNO PRIJAVLJEN NA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Sklep o patentni prijavi panela

Predsednik komisije:

Franc Malečkar

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!!  (najhujši strup demokracije)”:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracije
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: