c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Kategorija: Organizacije


 • AAG podal pripombe na DPN za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini

  Alpe Adria Green je v zakonskem roku podala pripombe na pobudo Državnega prostorskega načrta za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini Pripravljavec Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (MOP), so pripravili pobudo Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, ki jo je dne 25. oktobra […]

  Nadaljujte z branjem


 • e-novice AAG: HRAST 1/2023

  E-NOVICE AAG: HRAST JANUAR 2023 VETERNICAM PRI DOLENJI VASI NE-HVALA! Vlada RS v zadnjih mesecih poudarja kako pomembna je referendumska odločitev oziroma volja ljudstva, kadar gre za njene interese, na primer za referendum o vladi, vse drugače pa ravna ko to ne gre za njen interes. Krajani so se Referendumu leta 2014 v KS Senožeče, katerega […]

  Nadaljujte z branjem


 • Ob načrtih za tri vetrnice na Košenjaku prebivalce skrbita hrup in zaščita vodnih virov

  Okoli 70 občanov se je v sredo udeležilo javne razprave ob razgrnjenem osnutku državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica na Košenjaku. Bližnje prebivalce predvsem skrbijo hrup in vpliv na njihovo zdravje ter varovanje vodnih virov. “Ne želimo biti poskusni zajčki,” je jasna mama treh otrok Tea Lubej. V okviru enomesečne javne […]

  Nadaljujte z branjem


 • Pripombe AAG na Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040

  Alpe Adria Green je v zakonskem roku podal pripombe na Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 Pripombe in dopolnitve: 2. Spremembe v mednarodnem varnostnem okolju RS Potrebno je dodati: 3. Vizija razvoja Slovenske vojske 2040 Potrebno je dodati: 4. Dolgoročni cilji in prioritete razvoja Slovenske vojske Navedeno je: […]

  Nadaljujte z branjem


 • Upravno sodišče je po dveh letih razodilo v primeru C0 kanala

  Upravno sodišče Republike Slovenije, v upravnem sporu je dne 3. januarja 2023 ( razsodbo smo prejeli 26.01.2023), ugodil tožbi ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki je tožil RS Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, zaradi presoje vpliva na okolje – stranka v postopku, o tožbi zoper sklep Agencije RS za […]

  Nadaljujte z branjem


 • Melamin bi gradil nadomestno gradnjo v gozdu, na obrobju Nature 2000

  Širši slovenski javnosti je znano, se je maja lani na podjetju Melamin d.d. zgodila huda delovna nesreča, v kateri je umrlo 7 ljudi. Po nesreči je del kočevske javnosti zahteval zaustavitev delovanja nevarnega dela Melamina d.d. ali pa preselitev nevarnega dela dejavnosti Melamina d.d. na obrobje mesta. Vodstvo občine Kočevje je tako ustanovilo občinsko komisijo, […]

  Nadaljujte z branjem


 • PETICIJA ZA VAROVANJE REKE SORE

  Civilna Iniciativa Varuhi Sore je na občino Škofja Loka poslala: “PETICIJA ZA VAROVANJE REKE SORE TER SPREMEMBO NAČRTOVANIH PROTIPOPLAVNIH PROJEKTOV ZA POLJANSKO SORO OD PUŠTALA DO SOTOČJA, SOTOČJA IN SORE VZDOLŽ SORŠKE CESTE” RAZLOG PETICIJE: Pri načrtovanju protipoplavnih ureditev za območje urejanja Poljanske Sore od Puštala do sotočja, sotočja ter Sore vzdolž Sorške ceste smo […]

  Nadaljujte z branjem


 • EKO PATRULJA AAG PREGLEDALA USTREZNOST MATELIALOV ZA C0 KANAL

  EKO PATRULJA AAG je 23.01.2023 pregledala gradbišče kanala C0 ter ugotovila:   Koliko tako poškodovanih ali bolj poškodovanih cevi so izvajalci del že vgradili v kanalizacijo žal ne bomo vedeli, saj izvajalce del močno “varuje” slovenska policija! V kolikor bo C0 kanal dobil zeleno luč za “obratovanje” bo zaradi poškodovanih cevi takoj pričel onesnaževati Ljubljansko […]

  Nadaljujte z branjem


 • “Zdrav razum pove, da fekalij ne boš peljal čez pitno vodo”

  Predstavniki civilne družbe, stroke in lastniki zemljišč so predstavili ključne dileme, ki že več let spremljajo projekt izgradnje povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Predstavniki civilne družbe, stroke in lastniki zemljišč so v okviru javne razprave o okoljski demokraciji v Sloveniji predstavili ključne dileme, ki že več let spremljajo projekt izgradnje povezovalnega kanala […]

  Nadaljujte z branjem


 • Pravni izzivi nevladnih organizacij, državljani ključni za podnebni boj

  Močno podnebno upravljanje pomeni pozivanje vlad k odgovornosti. Institucije EU so se temu izogibale. Novembra so institucije Evropske unije dosegle dogovor o zakonodajni reviziji dveh pomembnih dokumentov podnebnega paketa „Primerni za 55“: uredbe o  porazdelitvi naporov  (ESR) in uredbe o  rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu  (LULUCF). Ti predpisi določajo podnebne cilje za države članice v različnih sektorjih, vključno z […]

  Nadaljujte z branjem