c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Napol legalni razpisi MOP


spostovana nevladniska naiva,

ce se niste vedeli, kako se dela nevladnisko delo, si za zgled vzemite spodaj opisani dosezek nevladnih organizacij s podrocja okolja; najprej pridno delate za ‘vasa’ ministrstva, nato se prijavite na njihov na pol skrivni razpis, se edini prijavite in – lej ga no – zmagate, za nagrado pa vam drzava placuje najemnino vasih prostorov v elitnem delu ljubljane za 3000 evrov i kusur na mesec in vam izplacuje se placo; samo to smo malo pozabili zakaj se je temu smentu vcasih reklo nevladne organizacije;

skratka, prodajte se drzavi ali se zacnite ukvarjati s kaksnim resnim poslom kot je zbiranje znamk;

Spoštovani!

 

Hvala za poslano! Vsaj mi ne mislimo hlačevati državi. V kolikor to ustreza nekaterim, močno upam, da bo prišla kdaj taka oblast, ki ne bo gledala kakšne barve je kdo. Če je to še nevladništvo da si obarvan, oprostite izrazu “naj me pes poščije”.

 

Pa lep eko pozdrav zaenkrat še nepobarvani:

 

Vojko Bernard  

 

Spoštovani,
hvala tudi za Vaš odgovor.

Da, res je: Ministrstvo za okolje in prostor je konec novembra lani skupaj s konzorcijem petih NVO odprlo Okoljski center, ki ima sedež na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Za vsa vprašanja glede postopkov izbora konzorcija NVO oz. izvedbe javnega naročila je pravi naslov Ministrstvo za okolje in prostor in ne izbrani konzorcij NVO. Zatorej Vam odgovarjamo naslednje:

Pojasnilo ostopka izbora omenjenega konzorcija NVO:
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku lanskega junija na podlagi (javno dostopnih) Navodil o oddaji javnih naročil male vrednosti izvedlo postopek javnega naročila z zbiranjem ponudb. Predmet javnega naročila je bil: Uporaba prostorov in izvajanje ozaveščevalno-promocijskih aktivnosti v okoljskem centru Ministrstva za okolje in prostor.

Po omenjenih navodilih se postopek izvede na način, da se k oddaji ponudbe povabi 3 ponudnike.

Ker je ministrstvo želelo k oddaji ponudb pridobiti širši krog usposobljenih ponudnikov – torej nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja oz. trajnostnega razvoja, smo k sodelovanju povabili 10 nevladnih organizacij, in sicer tistih, ki so v obdobju od 2001 do vključno 2006 več kot trikrat pridobile sredstva preko javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij (t.i. »programsko sofinanciranje«, ki ga ministrstvo – kot najbrž veste – izvaja vsako leto), in so tako dokazale, da so primerne za izvajanje predmeta javnega naročila – to je uporaba prostorov in izvajanje ozaveščevalno-promocijskih aktivnosti v okoljskem centru.

Ministrstvo si je tudi v primeru omenjenega javnega naročila prizadevalo vzpodbujati mreženje nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih področjih v okviru varstva okolja in ohranjanja narave. Zato smo kot pogoj za izbiro primernega ponudnika zahtevali organizacijsko obliko konzorcija ali povezave najmanj treh nevladnih organizacij.

Na izvedeno javno naročilo smo pridobili samo eno ponudbo konzorcija petih nevladnih organizacij z imenom Okoljski center, klub za uveljavljanje trajnostnega razvoja, v katerem so združeni: Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, CIPRA-zavod za varstvo Alp, Focus društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za trajnostni razvoj.

Razpisna dokumentacija za postopek izvedbe javnega naročila:

Najemnina za prostore okoljskega na Trubarjevi c. znaša 3.150 EUR mesečno.

Lep pozdrav!

Milena Janežič
Služba za odnose z javnostmi/PR Service
Ministrstvo za okolje in prostor/Ministry of the Environment and Spatial Planning
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, SI-Slovenia
Tel.: 01/ 478 7335
Phone: +386 1 478 7335
Faks: 01/ 478 7415
Fax: +386 1 478 7415

Povezava:

Korupcija v zvezi z OKOLJSKIM CENTROM –

Načelno mnenje številka 141
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: