c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

bioplinarne in nadzor nad njihovim delovanjem – Subvencioniramo lastno smrt ?


od
AAG ALPE ADRIA GREEN <alpeadriagreen@gmail.com>

za:
blaz.kavcic@ds-rs.si

datum
03. avgust 2010 17:42

zadeva
bioplinarne in nadzor nad njihovim delovanjem – Subvencioniramo lastno smrt ?

poslano od
gmail.com

Slike tega pošiljatelja so vedno prikazane. Ustavi prikazovanje.

skrij podrobnosti 17:42 (Pred 37 min)

Spoštovani!

Spodaj Vam pošiljam dopisa, ki jih je AAG naslovil na pristojne organe in preko medijev posredoval javnosti. V AAG menimo, da je tematika zelo vprašljiva zato DS predlagamo, da posveti tej temi posvet ali konferenco!

Lep dan Vam želim!

Vojko Bernard

Energetska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13

Ljubljana

Zadeva: bioplinarne in nadzor nad njihovim delovanjem

Ob statističnem podatku, da imamo v obratovanju v Sloveniji že 11 bioplinarn v prekmurski regiji ter po eno v ljubljanski ter notranjski regiji se nam odpira z razvojem tovrstne dejavnosti nekaj vprašanj s področja nadzora nad obratovanjem le teh.

Gradnjo bioplinarn nesporno vzpodbuja subvencionirana cena za prodano proizvedeno električno energijo. Država na več različnih načinov vzpodbuja učinkovito rabo energije. Pri tem pa investitorji in lastniki teh naprav obratujejo v smislu egoizma, saj obratujejo predvsem z namenom proizvodnje in prodaje električne energije po subvencionirani ceni, višek proizvedene toplotne energije pa preprosoto spuščajo brez koristne uporabe. Zato naša organizacija Alpe Adria Green protestira proti plačevanju investitorjem, kateri s takšnimi napravami proizvajajo in prodajajo električno energijo po subvencionirani ceni. Saj če ni hkratne uporabe obeh proizvedenih energij naj ne bi bila sama proizvodnja električne energije subvencionirana.

Pri tem pozdravljamo reševanje ter predelavo bioloških in drugih živalskih odpadkov v uporabni plin za delovanje kogeneracij, nikakor pa nam ni sprejemljiva vzgoja in pridelava različnih silažnih rastlin za kemično fizikalne procese v biolplinarnah. Še posebej ob ugotovitvi, koliko energije se porabi za vzgojo in pridelavo ter spravilo do bioplinarn. In potem še dodatno koliko toplotne energije gre preprosto v nič. Pri tem pa nam pridelava potencialne hrane za energetske potrebe vzbuja občutek nerazumnosti človeškega delovanja.

In ker dvomimo v tehnologijo postavljenih bioplinarn, predlagamo pristojnim inšpekcijskim službam nadzor nad emisijami, katere so posledica obratovanja. Seznanjeni smo s tujimi predpisi in nam je domnevati, da bioplinarna, katera zaradi emisjj ne sme obratovati v Nemčiji naj nebi tudi pri nas.

Od spodaj navedenih inšektoratov zahtevamo takojšno izvedbo kontrole emisij s poudarkom na kontrolo emisij, katere vsebujejo formaldehid ( plin in je karcinogen) kot sestavni del. Poznano nam je ,da ustreznega monitoringa nobena od obratujočih bioplinarn ne izvaja. V kolikor v razumnem roku ( 60 dni ) ne dobimo vašega poročila se bomo obrnili na ustrezne organe v EU podobno, kot smo se pri plinskih terminalih.

Ker vaša inštitucija , kot krovna energetska asociacija v republiki Sloveniji sodeluje pri promociji tovrstnih energetskih projektov ( Konferenca v Lendavi in v Monsu v Ljubljani), bi morala biti pozorna na svoje poslanstvo. Bioplinarne take, kot so, niso prispevek k URE in OVE.

Predsednik Alpe Adria Green: Na Jesenicah, 16.6.2010

Vojko Bernard

Poslano :

1 x naslov, 1 x inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47,Ljubljana, 1 x Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana, 1 x Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana, 1 x arhiv in mediji

Subvencioniramo lastno smrt ?
Glede na ekstremno hitro povečevanje števila bioplinarn in različnih kogeneracij, deponij in čistilnih naprav v Sloveniji, katerim je skupna tehnologija klasičnega batnega plinskega motorja, ki emitira za
zdravje ljudi in živali nesprejemljive količine rakotvornega Formaldehida, bi človek pričakoval takojšnjo ustrezno zakonsko ureditev tega problema, to je primerno varovanje zdravja ogroženega prebivalstva.
Navkljub temu, da se poskušamo ozirati po pametnejših v evropi, se zaenkrat nihče pri nas še ni lotil rešitve tega problema Slovenija prepušča prebivalstvo na milost in nemilost dobička željnim investitorjem, ki na račun zdravja prebivalstva kujejo profite od prodaje s takšnimi napravami proizvedene električne energije.
Prizadeto prebivalstvo ustanavlja različne iniciative proti takšnim inštalacijam z argumenti na temo ekologije, degradacije krajine, smradu itd., pri tem pa se je zaradi neinformiranosti publike in nepoznavanja bistva problema pozablja na temeljno ustavno pravico 72. člena slovenske ustave, to je Pravico do zdravega življenjskega okolja.
Vsem vprašljivim napravam je skupen plinski batni motor, ki ga poganja metan, pridobljen v procesu fermentacije, oziroma deponijski plin na deponijah, ali pa se uporablja, še posebej v kogeneracijah, kar zemeljski plin iz plinovodnega omrežja. Elektrika pridobljena iz generatorja ki ga
poganja takšen plinski motor, se oddaja v smislu ekologije po subvencionirani ceni v omrežje, subvencijo pa plačujemo mi sami iz lastnega žepa..
Do tu vse lepo in prav, če se nebi v vsakem takšnem motorju kot stranski produkt pojavil rakotvorni Formaldehid. To dejstvo je znanstveno dokazano že leta 2005. Največja za človeka še dopustna
obremenitev Formaldehida je samo do 0,37mg/m3 zraka. Formaldehid se vnaša v telo z dihanjem in preko kožne absorbcije. Je rakotvoren in povzroča genske spremembe.Takšne naprave pa ga mečejo v za zdravje ljudi in živali nesprejemljivih količinah skozi izpuh v okolico nekaj kilometrov od naprave.
Z dosedanjimi meritvami v EU je dokazano da preko 70% naprav z takšno tehnologijo ne izpolnjuje niti dosedanje že zastarele omejitve emisije 60mg/m3 zraka Formaldehida, ki je podana kot izjema za tovrstne naprave.
Medtem ob sedanjih prehodnih 20 do 40 mg/m3 omejitvah, severna evropa že diskutira 1mg/m3 zraka. Takšne naprave delujejo v pravilu z velikimi močmi, ter obratujejo neprekinjeno dan in noč z maksimalno močjo, vržejo v svojo okolico posledično skozi izpuh ogromne količine Formaldehida, še večje količine dušikovih oksidov, nezgorenega goriva, prašnih delcev in drugih človeku in okolici neprijaznih snovi.
Dušikovi oksidi so odgovorni za tvorjenje škodljivega ozona v poletnem času, na katerega nas redno opozarjajo. Astmatiki, srčni bolniki, starejši in otroci so zaradi nevarnosti za zdravje zato prisiljeni
ostati doma.
Problem vseh takšnih slovenskih naprav je da so zgrajene na osnovi tehnologije, ki ne izpolnjuje sodobnih meril za vzdržno življenje v večkilometerskem pasu okoli bioplinarne, zastrupljajo okolico in degradirajo krajino.
Tako se postavlja prebivalcem v okolici sedaj izbira, preprečiti takšno tehnologijo z vsemi sredstvi ali pod krinko ekologije in zaradi države, ki subvencionira zastarelo in ne sledi splošnim EU praksam in pravici do zdravega okolja, počasi umreti na račun in za profit lastnikov takšnih naprav.

Viri:  Nemški zvezni inštitut za obvladovanje rizikov
http://www.bfr.bund.de/cm/238/assessment_of_the_carcinogenicity_of_formaldehyde.pdf
Ministerstvo za okolje Nemške zvezne dežele Saške
http://www.fif.mw.htw-dresden.de/forschung/Studie-Formaldehyd-BHKW.pdf

DO 17.11.2013 NISMO IZ DRŽAVNEGA SVETA DOBOLI, KLJUB NAJMANJ 15 ORGENCAM IN MENJAVI PREDSEDNIKA DS, ODGOVORA!!!!!!!!! TAKEGA DRŽAVNEGA SVETA DRŽAVLJANI RS NE POTREBUJEMO!!!!!!!!!

RAVNO TAKO NAM NISO ODGOVORILI NASLOVNIKI TEGA PISMA:

1) Energetska zbornica Slovenije

2) Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska 47,Ljubljana

3) Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, Ljubljana

4) Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana – SEDAJ MISINSTRSTVO ZA KMETIJSJSTVO IN OKOLJE
%d bloggers like this: