c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Primer koče pri Triglavskih jezerih opozarja na problematiko čiščenja greznic v planinskih kočah nad 1500 m in kvaliteto gorskih


Primer koče pri Triglavskih jezerih opozarja na problematiko čiščenja greznic v planinskih kočah nad 1500 m in kvaliteto gorskih

nedelja, 29. avgust 2010 @ 22:38 CEST
Uporabnik: Sonce

* Osveščanje in ekologijaVaruh človekovih pravic RS (Varuh) kot lastno pobudo obravnava problematiko iztekanja odplak iz Koče pri Triglavskih jezerih v Občini Bohinj. Ker sta se tako Občina Bohinj (Občina) kot tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) izrekla za nepristojna za reševanje obravnavane problematike, je Varuh obe strani povabil na sestanek, s ciljem po čimprejšnji rešitvi.
Na podlagi zaključkov sestanka se je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) dne 5. 5. 2010 sestalo s predstavniki Občine. Dogovorjeno je bilo, da Občina v svojem odloku, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, natančneje uredi obveznosti lastnikov stavb, ki ležijo nad 1500 m n. v. in da se v zvezi s tem opredli tudi pristojnost občinskih inšpekcijskih služb ter globe.
Spremembe naj bi občinska uprava predvidoma pripravila za obravnavo na junijski seji občinskega sveta, pri pripravi gradiv pa bo MOP Občini nudil strokovno pomoč. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, na junijski seji zadeva ni bila obravnavana.
V tem delu in v tej zadevi je bilo posredovanje Varuha uspešno, seveda pa ostaja problem primerljivih planinskih koč, ki tudi nimajo urejenega čiščenja greznic. Res je, da po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav pretočne greznice, kakršna je tudi obstoječa za Kočo pri Triglavskih jezerih, lahko obratujejo do 31. 12. 2015, vendar pa ostaja problem čiščenja takih greznic.
Zato Varuh poziva vse lokalne skupnosti, v katerih pristojnost sodijo tovrstne planinske koče, da v svojih odlokih, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, natančneje uredijo obveznosti lastnikov stavb, ki ležijo nad 1500 m n. v. in s tem v zvezi opredelijo tudi pristojnost občinskih inšpekcijskih služb ter globe.
Glede domnevnega onesnaženja jezer z odplakami iz Koče pri Triglavskih jezerih, pa se IRSOP opira na ugotovitve dr. Antona Brancelja, vodja oddelka za ekologijo sladkovodnih in kopenskih ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Z meritvami, ki jih inštitut opravlja vsaj dvakrat letno, bistvenih odstopanj pri vnosu kemikalij v jezero niso zaznali, zaznali pa so večje organsko onesnaženje, ki je posledica vnosa rib v jezero pred 20 leti, ki so porušile ravnovesje v jezeru in tako povzročile organsko onesnaženje.
Glede na navedeno, IRSOP ne vidi možnosti za posredovanje v okviru svojih pristojnosti, čeprav pa obstajajo tudi zatrjevanja, da je ob visoki vodi in deževju opazno direktno odtekanje odplak iz koče v Dvojno jezero. V tem primeru pa ima IRSOP nesporno podlago za ukrepanje.
Varuh ne more ugotavljati razlogov in vrste onesnaženje v obravnavani zadevi. Opozarja pa, da je tudi ugotovljeno večje organsko onesnaženje zaskrbljujoče in zahteva čimprejšnji strokoven pristop in reševanje. Dejstvo je tudi, da so gore vedno bolj obiskane in tako je in tudi bo tovrstna okoljska problematika vse večja. Varuh poziva IRSOP, da ponovno preveri morebitno odtekanje odplak iz Koče v Dvojno jezero in podzemni kanal iz Močivca ter naprej v Savico in Bohinjsko jezero.
S sledilnimi poskusi je bilo že v letu 2000 ugotovljeno, da odplake iz Koče pri Triglavskih jezerih iztekajo preko Močivca v Bohinjsko jezero. Varuh prav tako predlaga, da se na sistemski ravni sprejmejo učinkoviti ukrepi, ki bodo zagotovili, da se na podlagi monitoringov kakovosti gorskih voda sistematično izvajajo ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja gorskih voda.
%d bloggers like this: