c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Predelava bele žlindre na Jesenicah–ACRONI Prijava, kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja


clip_image002

Prijava, kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo napravo za predelavo bele žlindre.

Agencija RS za okolje

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana

Datum: 22.02.2011

OBRAZLOŽITEV

V ALPE ADRIA GREEN, mednarodnem društvu za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu, Skladno z določili 82. člena Zakona o varstvu okolja se prijavljamo kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Nanaša se na novo napravo za predelavo žlindre, na lokaciji ACRONI-ja c.Borisa Kidriča 44, Jesenice, ki bi jo izvajalo podjetje Harsco Minerali d.o.o., z sedežem na istem naslovu in jo zastopa VANERLINDEN BART MARGUERLINDEN ALBERT MICHEL, BRODEUR JEAN, EVELHOCH MICHAEL LEE, IANNZZO GENE ANTHONY.

AAG meni, da naprava lahko spušča v okolico prašne delce, ki bi vplivali na zdravje okoliškega prebivalstva ter na zdravje zaposlenih v sosednjih podjetij na tem območju.

V AAG ne verjamemo, da bodo ob gradnji naredili vse čistilne naprave, ki bodo vse prečistile tako, da bo onesnaževanje v zakonskih okvirih in po direktivah EU. Tudi če bodo zgradili čistilne naprave, bo treba produkte čiščenja nekako uporabiti pri tem pa uporabiti transport, ki bi moral temeljiti na hermetično zaprtih komorah. Vprašanje je, ali je to dovolj ekonomično in ali jo bodo lahko prodali. Tudi če bo čiščenje idealno (pa skoraj zagotovo ne bo. ker je preveč če-jev, v projektu, da bi bilo), bodo morali tisto, kar bo nastalo, nekako uporabiti, predvsem šestvalentni krom.

Z onesnaženjem s prahom, bi ogrozili zdravje okoliških prebivalcev in onesnaženje okolice večjega obsega. Pri proizvodnji, bo nastalo preveč nevarnih odpadkov za katere pa investitor ni podal nobene razlage, kam jih bo vozil na predelavo za človeka in naravo, neškodljive proizvode. Predvsem naj bi bilo opredeljeno v IPPC dovoljenju.

Zaradi vsega zgoraj navedenega, AAG nasprotuje izgradnji te naprave, ki bo obratovala po tehnologiji iz priložene dokumentacije in ni v celoti prilagojena z direktivami

torek, 22. februar 2011 | Avtor: Urša Peternel, Foto: arhiv GG

Belo žlindro bodo predelovali Američani

Podjetje Acroni je podpisalo pogodbo za predelavo bele žlindre s korporacijo Harsco iz ZDA. Predelava bo potekala na lokaciji Acronija, vpliva na okolje pa naj ne bi bilo, zatrjujejo.

Slavko Kanalec

Jesenice – Največje jeseniško podjetje Acroni je avgusta lani podpisalo pogodbo za predelavo bele žlindre z ameriško korporacijo Harsco, ki ima sedež v Camp Hillu v Pensilvaniji. To je potrdil glavni direktor Acronija Slavko Kanalec. Na spletni strani korporacije Harsco piše, da je petletna pogodba divizije Harsco Minerals z Acronijem vredna 25 milijonov dolarjev, vendar pa je Kanalec povedal, da se količina bele žlindre spreminja, glede na proizvodne količine in naročila, zato tudi ni definirana vrednost pogodbe; gre pa za dolgoročno medsebojno sodelovanje. Zanimalo nas je, kako bodo potekali postopki predelave žlindre. Kot je pojasnil glavni direktor Acronija, bo Harsco s predelavo bele žlindre, to je z drobljenjem in mletjem, sortiral nečistoče v obliki kovin iz žlindre.Kovina se bo reciklirala ter se vrnila nazaj v peč kot surovina.V primeru procesa predelave bele žlindre bosta oba produkta, tako minerali kot kovine, skrbela za ohranjanje naravnih virov na podlagi principareciklaže.Letne količine nastale bele žlindre so odvisne od proizvedene količine, številka se giblje okoli trideset tisoč ton. Predelana bo celotna količina nastale bele žlindre, ostal pa bo očiščen mineralni proizvod, ki se lahko uporablja vgradbeništvuter v drugih inženirskih aplikacijah.

In kje bo potekala predelava? »Lokacijsko bo predelava potekala na področju Acronija v ustrezno urejenem prostoru. Konec lanskega leta so se pričela predpripravljalna dela za potrebe projekta. Sem sodijo predvsem izločanje velikih kosov metalov in priprava lokacije,« je odgovoril Kanalec. In kakšen je vpliv teh postopkov predelave na okolje in kako je z okoljevarstvenimi dovoljenji? »Postopki ne vplivajo na okolje. Smo v fazi pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj,« je še dodal Slavko Kanalec.
%d bloggers like this: