c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

» malo dobre volje nekaj uradnikov!«


Moderno in času primerno je govoriti o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, kakor tudi o energetski obnovi javnih objektov.K temu je prispevala tudi Vlada , katera s pomočjo nepovratnih sredstev želi prispevati za tovrstne ukrepe v segmentu srednjih šol in bolnic. Vsak korak v to smer je za pozdraviti.

Istočano pa lahko ugotavljamo, da imajo naše občine v lasti in upravljanju 3000 javnih objektov ( osnovne šole s podružnicami, vrtci in drugi občinski objekti), kateri so skoraj vsi nujno potrebni energetske obnove. Za večino teh objektov lahko trdimo, da so energetski potratneži. Če en objekt letno porabi 20 000 l kurilnega olja, nam izračun pove,da letno pokurimo skoraj 60 miljonov eur in to sredstev iz našega letnega proračuna. Ker imamo obvezno osnovno šolo in tudi spremljajoče vrtce, nam je vsem razumljivo, da mora vsa ta sredstva zagotoviti država iz proračuna in le tega napolniti z davkoplačevalskim denarjem.

In davkoplačevalci vse to mirno gledajo in spremljajo ter se nihče ne sprašuje, kako bi na tem področju kaj privarčevali.

Ker so vse občine komaj nastale in imajo vse pred seboj še nalogo urejanja komunalne infrastrukture, je logična posledica, da finančnih sredstev za energetsko obnovo javnih objektov nimajo možnosti pridobiti v nekaj naslednjih letih.

Če pa bi letna porabljena sredstva za ogrevanje namenili za pokrivanje investicij v energetsko obnovo svojih javnih objektov, bi takšno količino potrebnih sredstev lahko povrnili svojim zasebnim vlagateljem. To pomeni, da bi zasebni vlagatelji vložili svoj kapital v energetsko obnovo teh objektov in ga v nekem časovnem obdobju dobili povrnjenega s pripadajočimi obrestmi, bi bili vsi zadovoljni. Zasebni vlagatelji, ker bi dobili več za svoj denar, občine bi imele manjše stroške za ogrevanje po pokritju investicije in država bi lahko razvijala nove šolske programe.

In kar je še najbolj pomembno, to pomeni najmanj 10 000 novih delovnih mest v temu segmentu gradbeništva in proizvodnji potrebnih materialov.

Vemo,da imajo varčni Slovenci dovolj sredstev na svojih hranilnih knjižicah, delo na energetski obnovi teh objektov je zagotovljeno, število nezaposlenih je dovolj veliko, sprojektirati vse to delo tudi znamo, kaj nam še torej manjka?

Na potezi je država, da omogoči izvajanje takšne energetske obnove in predpiše pogoje, kako zasebni vlagatelji varno vložijo sredstva ter zagotovi pogoje vračanja!

Pravzaprav imamo vse za energetsko obnovo občinskih javnih objektov, potrebno je samo še malo dobre volje nekaj uradnikov.

In na koncu je dodati, da z nadomestitvijo rabe kurilnegaenergetskim virom zmanjšamo tudi našo odvisnost od uvoza!!!

AAG - REKLAMA
%d bloggers like this: