c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Mnenje AAG – Sežigalnice odpadkov v Sloveniji


clip_image002
Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave
TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.
V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu
Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Upravni odbor slovenskega dela Alpe Adria Green je na svoji redni seji 10.04.2012 obravnaval med drugim tudi pobude za sežigalnice odpadkov in druge sežigalnice, ki že imajo čezmejni vpliv na Slovenijo ter sprejel naslednji sklep:

Alpe Adria Green, načeloma ne podpira izgradnje sežigalnic, ki bi bile zgrajene za namen kurjenja  nevarnih odpadkov brez nadzora javnosti v Sloveniji ter na območjih sosednjih držav, ki imajo čezmejni vpliv na zdravje ljudi v Sloveniji. Kot primer čezmejnega vpliva je Tržaška sežigalnica odpadkov, ki predstavlja neposredno grožnjo tudi  zdravelišču Debeli Rtič v katerem se zdravijo otroci.

Ta sežigalnica poleg odpadkov iz neposredne okolice sežiga tudi ODPADKE IZ KAMPANIJE z razloga, da bi pokrila nerentabilno naložbo podjetja ACEGAS-APS so pripravljeni v Trstu žrtvovati zdravje Italijanskih in Slovenskih državljanov, Slovenija pa o tem problemu modro molči!

Da se odstranjevanje Kampanijskih odpadkov v tržaški sežigalnici lahko mirno nadaljuje, tudi Italijanske krajevne oblasti in državne ustanove  zagotavljajo molk. Postaja vse bolj jasno, da dobro plačani posel  tržaške “toplotne izkoriščevalce” , predstavlja rešilni jopič za šibko mestno gospodarstvo.  Mestna uprava  skuša s prihodki od Kampanijskih odpadkov, omiliti strašen primanjkljaj v proračunu hčerinske družbe, ki zaradi dolga  preko pol milijarde evrov, grozi da preplavi mestno upravo in nedolžne državljane.

V podjetju so se začele težave že leta 2003, ko se večnamensko podjetje Tržaške občine  združi  z večnamenskim podjetjem  občine Padova ( APS).   ACEGAS  kotira na borzi  že od leta 2000. To združenje je največje Italijansko državno večnamensko podjetje, ki bi moralo okrepiti poslovanje, ne pa povzročati stečajno nevarnost.

ACEGAS- APS je postalo bojno polje  “partijokradske” delitve javne dobrine. Uprava političnih  “privržencev”,  deluje bolj v interesu referenčnih strank (verjetno tudi za osebno korist – tudi v  Italiji korupcija ostaja nekaznovan posel ), kot v  javnem interesu.

Taka pokroviteljska porazdelitev, se z združitvijo podjetij, še pospeši;  obe občini (Trst in Padova) morata uslišati političnim privržencem. Nepotrebni “stolčki” in nori stroški političnih privržencev naglo rastejo, “lačnih” predstavnikov pa je toliko, da  matična družba  sploh ne zadošča. Tako se posel porazdeli v več  odvisnih družb in  vsaka dobi svojo upravno strukturo: Est energy,Sinergie,Nest Ambiente, Aps service, Isogas, in druge. Nastanek toliko podjetij je nesmiseln porast stroškov, za dejavnost  enega in istega podjetja.

Ob tem so se podkupnine  tako povečale, da jih  noče nihče več obravnavati. Niti površen pravosodni organ, ki ob sodni preiskavi zaradi okoljskih problemov, ki  jih povzroča ACEGAS-APS s površnim upravljanjem  sežigalnice in naprave za čiščenje odplak, pospeši  ukinitev preiskave, da se ta preneha brezuspešno in brez podatkov.

Taka “ljubezenska” zaščita vendar  ne pomaga ob posredovanju Evropske komisije. S onesnaževanjem ogljikovega dioksida sežigalnice je nastal zelo resen problem v tem okolju.

ACEGAS-APS je tudi z zastarelo napravo za čiščenje odplak že povzročila močno onesnažuje Tržaškega zaliva in obenem čezmejno onesnaževanje. Pričeti bo potrebno  postopek za ugotavljanje kršitev, s stvarnim tveganjem  na področju okolja.

Za posodobitev čistilne naprave je potrebnih približno šestdeset milijonov evrov. Tega denarja, po desetletnem neracionalnem upravljanju  ACEGAS-APS nima.  Namesto da bi podjetje vzdrževalo sisteme in podpiralo  storitve na ozemlju Trsta in Padove, kjer ima korenine in prihodke, je združena družba raje vlagala v tuje družbe “finančno zelo zanesljive” Bolgarije in Srbije.

Ko se potaplja ladja, ni nihče  kriv. To je edini odgovor, ki prihaja iz palače vladarja nezakonitih severovzhodnih skritih poslov. V odgovor na zahtevo državljanov, ne imenuje Tržaška Občina nobene preiskovalne komisije. Nobene  sodne preiskave ne bo, le ekonomski bonusi  direktorjem – proizvajalcem dolgov.

Strahotni primanjkljaj plačujejo uslužbenci s vse bolj težkimi  delovnimi pogodbami, “upravitelji” pa plavajo v zlatu.  Strošek za strukturo upraviteljev ACEGAS-APS SPA, Odbor revizorjev, generalnega direktorja in za 7 članski strateški odbor, je v letu 2010 znašal 3,058,631 evrov.

V Sloveniji je stanje na tem področju podobno, zato AAG nasprotuje kakršnemu koli razmišljanju kot ga ima ACEGAS-APS SPA. Odpadki naj se pričnejo sortirati po vsej Sloveniji in prodajati kot surovina, dogovoriti pa se moramo, kako jih bomo kurili in učikovito čistili dodatni ogljikov dioksid!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

sežigalnica Trst

Sežigalnica odpadkov TRST

NE sežigalnicam komunalnih odpadkov, kot je sežigalnica odpadkov v Trstu!

Razvite, okoljsko odgovorne in trajnostno naravnane  države ločeno zbirajo in reciklirajo celo do 85% vseh komunalnih odpadkov.
Obratovanje  sežigalnice za 200 000 ton smeti pomeni:
– cca 550 ton sežganih smeti na dan
– cca 60 tovornjakov po 10 ton odpadkov na dan;
– cca 30 000 ton pepela na leto;
-cca 20 000 ton filtrskih ostankov;
– emisije težkih kovin, prahu, kislih plinov, dioksinov in furanov in ostalih strupov.
V zadnjih letih se je človeštvo soočilo z nevarnostjo dioksinov. Ti nastanejo pri zgorevanju snovi, ki vsebujejo organsko vezani klor (npr. polivinilklorid – PVC – ki ga najdemo med komunalnimi odpadki). To je zelo nevaren strup, ki že v izjemno majhnih koncentracijah (nekaj ppt – nekaj delov dioksina na trilijon delov) zelo škodljivo vpliva na zdravje ljudi, predvsem pa na razvoj zarodka. Pomembno je tudi dejstvo, da ta strup v živa bitja (torej tudi v ljudi) vstopa preko prehrambene verige.
Doslej znani učinki dioksina na zdravje ljudi so naslednji:

močna kancerogenost;
motnje endokrinega sistema s posledicami v spolnem razvoju;
reprodukcijske motnje z neplodnostjo pri obeh spolih;
motnje razvoja zarodka s posledicami v razvoju živčnega sistema;
motnje v razvoju imunskega sistema.
Zaradi teh doslej znanih dejstev o pogubnih vplivih dioksinov na zdravje živih bitij, se za njihovo vsebnost v živilih zanje predpisujejo vse strožje omejitve. Še posebej zato, ker jih je v majhnih koncentracijah zelo zahtevno meriti. Z raziskavami so ugotovili, da več kot 80% dioksinov proizvajajo prav sežigalnice odpadkov, ki dolgoročno kontaminirajo zemljišča in življenjsko okolje vseh živih bitij. Znanstveniki odkrivajo škodljivost dioksinov v vse manjših koncentracijah.
Več kot očitno je, da bi postavitev sežigalnic  komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru  ogrozila zdravje tam živečih ljudi (in ostalih živih bitij) in njihovih (še nerojenih) potomcev. Prav tako bi z  postavitvijo sežigalnic dolgoročno zapravili  možnost pridelovanja biološko neoporečne in zdrave hrane, kar bo v bližnji prihodnosti tudi ekonomsko neprecenljivo pomembno.

 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: