c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Mednarodna nevladna organizacija za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green v celoti organizirana


znak_AAG

image308greenactionekokvarnereko-zeleni -Tuzlazelena brezazelena akcija - vojvodinaeuromostmakedonija

Alpe Adria Green je prišla v zadnje dejanje popolnega organiziranja in bo od 1.06. dalje delovala, kot celota v Jugo – Vzhodni Evropi in zastapala to regijo, kot enovita mednarodna organizacija. Reorganizirali smo naše delovanje tako, da smo odprli predstavništva v vseh državah, ki zastopajo interese AAG v državah kjer delujejo predsedniki društev so hkrati ČLANI PREDSEDSTVA AAG; in sicer:
1) ALPE ADRIA GREEN: Vojko Bernard – zastopanje celotnega AAG
2) Slovenija: AAG- GREENSLO- Saša Mlakar – opravlja funkcijo generalne sekretarke celotnega AAG
3) Italija: AAG – Greenaction Transnational- Roberto Giurastante
4) Hrvaška: AAG – Eko Kvarner – Vjeran Piršić
5) Bosna in Hercegovina: AAG- Ekološki savez ‘Eko zeleni’ Tuzlanskog kantona – Dr. Muhamed Omerović
6) Srbija: AAG- Pokret Zelenih Breza – Dragan Stojanovič
7) Srbija – Vojvodina: AAG- Društvo Vojvođanska zelena inicijativa – Ruža Helać
8) Črna Gora: AAG – EUROMOST- Almer Mekic
9) Makedonija: AAG- Dvizenje za okolinata »MOLIKA« – Petar Andov

Z vsemi društvi smo poslali tudi dogovore z AAG o medsebojnih pravicah in dolžnostih.
Vsa društva so hkrati tudi člani svetovne mreže NVO TckTckTck, kjer je vključenih preko 300 največjih nevladnih organizacij iz vsega sveta!
Društva vključena v mrežo AAG imajo možnost delegiranja svojih predstavnikov v komisije Alpe Adria Green. Komisije bomo začeli oblikovati v mesecu septembru 2012 leta. Predvidene so naslednje osnovne komisije, katerim bomo po potrebi dodali nove.
Osnovne komisije:
1) Komisija za okolje
2) Komisija za naravo
3) Komisija za zdravje
4) Projektna komisija
5) Komisija za sodelovanje z Evropsko Unijo
6) Komisija za pritožbe in peticije
Potekajo tudi razgovori z društvi v Avstriji in Madžarski, da bo AAG tudi tam odprel svaja predstavništva.

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard
Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave
TTK: SI56 3300 0000 6508 788, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.
V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu
Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG , Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

OGLEJTE SI TUDI – MERITVE IMISIJ, KI JIH IZVAJAMO S SVOJIM APARATOM CEREX: http://imisije.wordpress.com/
%d bloggers like this: