c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje samo sebi razpisalo razpis za NATURO 2000


V času, ko smo vsa okoljska in naravoljuba društva v Sloveniji ostala celo brez razpisa za sofinanciranje delovanja (razen   na Okoljskem centru v Ljubljani) si Ministrstvo spiše, oceni, priporoči, odda in dobi svoj Life projekt, ki ga bo samo tudi nadzorovalo!

Očitno sem se motil, ko sem mislil, da bi država morala te stvari v projektu delati že sama po sebi, al nam gre res tako slabo, da zdaj EU financira delo, ki bi ga itak morali opraviti (vendar za to nimamo denarja)?

uf, hmmm, …

Projekt z akronimom SI Natura 2000 Management in s polnim imenom »Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-20« je na finančni mehanizem EU Life+ prijavil MKO kot vodilni partner. Slovenski projekt, ki je bil najboljše ocenjen projekt v svoji kategoriji, se bo odvijal med 20. 8. 2012 in 30. 03. 2015. Celotna vrednost projekta je 1,7 milijona evrov. Partnerji projekta so Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode RS in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Glavni cilj projekta je priprava in sprejem novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje finančne perspektive 2014-20 kot pogoja za uspešno upravljanje Nature 2000. Ob tem so pomembni tudi drugi rezultati:

  • priprava Prednostnega okvirja za financiranje Nature v skladu z 8. členom Direktive o habitatih;
  • analiza trenutnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz direktiv, glede na cilje dosedanjega Programa upravljanja območij Natura 2000;
  • vključevanje ključnih deležnikov v neposredno upravljanje Nature 2000;
  • zviševanje razumevanja za Naturo in izkoriščanje priložnosti trajnostnega razvoja;
  • vključevanje rešitev in ukrepov za upravljanje Nature in izkoriščanje priložnosti trajnostnega razvoja v operativne programe črpanja sredstev iz drugih skladov EU (kmetijskega, kohezijskega, LIFE, ribiškega).

Sprejet Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje finančne perspektive 2014-20 bo glede na predvidene določbe nove Uredbe EU o finančnem mehanizmu LIFE tudi osnova za lažje črpanje EU sredstev in prijavo integriranih projektov s področja narave.

 

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo: https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

NAMENITE NAM LAHKO TUDI DEL DOHODNINE, KI JO SEDAJ PLAČUJETE DRŽAVI, AAG. Z NJO NAMERAVAMO KUPITI ANALIZATOR VODE, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI! https://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/12/23/namenite-del-dohodnine-aag-vai-potomci-in-narava-vam-bodo-hvalezni/

Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite na alpeadriagreen@gmail.com
%d bloggers like this: