c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Vabilo na ekoteroristični napad na območje morebitnega plinskega terminala pri Žavljah pri Tstu


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 15.09.09

Medijem, okoljevarstvenim organizacijam,

Političnim strankam in listam, občanom,…

ZADEVA: Vabilo na ekoteroristični napad na območje morebitnega plinskega terminala pri

Žavljah pri Tstu

Va bimo Vas, da se nam pridružite v sredo, 16.septembra 2009 ob 13. uri v restavraciji Grad Socerb (okoli 2 km od izvoza Kastelec z avtoceste med Kozino in Koprom), kjer bomo:

-predstavili podrobnosti o memorandumu – opomniku (v prilogi), ki smo ga poslali predsedniku slovenske vlade pred njegovim petkovi srečanjem z njegovim italijanskim kolegom, na katerem naj bi tudi razpravljali o uplinjevalcu v Tržaškem zalivu in ukrepih, če bi odločal v nasprotju s sklepi državnega zbora in sveta.

-uprizorili bomo »atentat« s fračo na morebitno območje plinskega terminala, da bi pokazali na absurdnost lege s stališča varnosti, oviranja tradicionalnih dejavnosti, domino efekta…

(foto na povezavi: http://www.jospdtrst.org/docs/20080625KR/img3.html)

Priloga:

-memorandum, poslan s priporočeno pošto predsedniku slovenske vlade

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

 

 

AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 14.09.09

MEMORANDUM

srečanje predsednikov vlad R Slovenije in R Italije, 18.9.2009

Odprto pismo predsedniku Borutu Pahorju,

V vednost Vladi R Slovenije,

Ministrstvu za zunanje zadeve

Ministrstvu za okolje

Spoštovani predsednik g. Borut Pahor,

Na slovenski strani je bilo odločeno, da so plinski terminali v Tržaškem zalivu zaradi neprimernih naravnih danosti in dosedanje preobremenjenosti z nevarnimi industrijskimi objekti nesprejemljivi. S to popotnico potujete, gospod predsednik, na pogovore v Rim.

Plinski terminali v Tržaškem zalivu ne bi imeli le čezmejnih vplivov na okolje, o čemer se največ govori in piše, pač pa bi imeli močan vpliv tudi na gospodarski razvoj na naši strani, saj bi zaradi plovbe plinskih tankerjev, ki zahtevajo poseben varnostni režim, omejevali že sedaj preobremenjen promet v Tržaškem zalivu in s tem razvoj Luke Koper.

Za prebivalstvo na obeh straneh meje pa je najpomembnejša varnost. Nesreča je vedno kombinacija različnih faktorjev. V tržaški industrijski coni jih imamo obilo: v neposredni bližini načrtovane lokacije – v radiusu 1,5 km- je zajeta rezidenčna cona individualnih hiš in stanovanjskih blokov v predmestju Trsta, Miljah in do Miljskih hribov; naftni tankerji z naftovodi do naftnih kontejnerjev, kemične industrije s kontejnerji različnih kemikalij, sežigalnica, železarna z odprtim plamenom na vrhu dimnika… (slika 1) Kraška burja je neobvladljiv naravni faktor, na katerega je potrebno še posebej opozoriti, saj bi ob izpustu v plinski oblak vnesla zrak in ga spremenila v eksplozivno mešanico. Utekočinjen plin ob izpustu zavzame 600 kraten volumen in 3,5% – 18% metana v zraku je dovolj, da že iskra zaneti požar, ognjeni oblak pa bi uničil bližnjo in daljno okolico. Take nesreče so se kljub zagotavljanju maksimalne varnosti po svetu že zgodile. Leta 1976 se je v Trstu dogodil teroristični napad na naftne rezervarje (slika 2). V primeru terorističnega napada na plinski terminal bi bil plamen dosti večjih razsežnosti kot v primeru goreče nafte, goreči oblak, ki bi ga raznašal veter, bi ogrozil prebivalstvo obeh držav.

Glede na goljufije, ki so se pojavile v projektni dokumentaciji (umetno višanje globine morja in temperatur v Tržaškem zalivu) se načrtovalci tega terminala očitno zavedajo pomanjkljivosti te lokacije. Že po evropski direktivi SEVESO vnos plinskih terminalov na tako lokacijo zaradi mogočega DOMINO efekta NI MOŽEN.

Vendar Italija še vedno ne jemlje Slovenije kot enakovrednega in resnega partnerja. Italijanska desnica na tržaškem je že pokazala zobe in si poiskala zaveznike v Rimu. Za prijaznimi besedami se skrivajo prekaljeni trgovci, ki imajo jasen cilj. Iz italijanskega tiska je razvidno, da bo Italija napela vse sile in zabrenkala na vse strune, da bi Slovenijo prepričala, da spremeni svoje mnenje. Omenja se nepomembnost ugotovljenih goljufij in nepravilnosti v predstavljenem projektu, zagotavlja se, da projekt ne bi imel nobenih vplivov na varnost, plovbo in biodiverziteto v Tržaškem zalivu (dviganje toksičnega blata že pri plovbi manjših naftnih tankerjev – glej sliko 3.) Omenjajo se energetske potrebe Italije, za katere bi morala imeti Slovenija razumevanje. Če so te naprave zares nujne za strateško energetsko oskrbo Italije oz Evropske unije, jih je mogoče postaviti na varnostno in okoljsko sprejemljivejših lokacijah (Rovigo, opuščene vrtalne ploščadi južno od Pule).

Ob ugibanjih, o čem naj bi se predsednika pogovarjala, je večkrat omenjena slovenska manjšina, kar nakazuje na možnost pogojevanja določenih zakonsko sprejetih dolžnosti Italije do naše manjšine s popuščanjem pri plinskih terminalih. Omenja se Krška nuklearka in njena nadgradnja. Še posebej pa nas skrbi, da v medijih omenjajo povezave italijanskega desničarskega političnega bloka z levico tako v Italiji kot v Španiji, ki podpirajo korporacijo GAS NATURAL pri gradnji načrtovanih plinskih terminalov ravno na tej lokaciji. Prek levega evropskega bloka bo gotovo vršen močan pritisk na slovensko vlado, da popusti pri sprejetih stališčih.

Gospod predsednik, na Vas je, da se držite tega, kar je bilo sprejeto v parlamentu. Slovenija ima na svoji strani vse argumente, zato ne smete dovoliti, da bi z nami barantali.

Prav pa bi bilo, da se končno na meddržavni ravni omeni čezmejno onesnaževanje iz italijanske smeri: enoletne meritve v prepišnem Lovranu na vrhu Miljskih hribov, ki s slovenske strani objemajo Tržaški zaliv kažejo, da je zrak tega podeželskega okolja onesnažen z SO2 2x toliko, kot Trbovlje v Zasavski dolini, dušikovih oksidov je toliko kot ob avtocesti, Lovran pa je tudi slovenski rekorder v onesnaženosti z ozonom, saj so mejne vrednosti 2 x presežene. V tem okolju je stopnja obolelih otrok za astmo 30% večja kot je slovensko povprečje, kar so pokazale nedavne zdravstvene študije v MO Koper.

Prilagamo slike in zemljevid, s katerimi lahko ilustrirate nesprejemljivost plinskih terminalov na tej lokaciji.

S spoštovanjem-

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Priloge: slike – arhivsko gradivo iz Pokrajinskega arhiva v Kopru

Slika 1 in 1b: industrijska cona Trst z naštetimi dejavnostmi in obrati, panorama

Slika 2 in 2b: teroristični napad na naftne kontejnerje v industrijski coni Trst, leto 1976

Slika 3: dviganje toksičnega blata ob manevriranju naftnega tankerja v Tržaškem zalivu

Slika 4: onesnaženost Tržaškega zaliva z živim srebrom v mg/kg morskega blata

clip_image002clip_image004

1 1b

clip_image006 clip_image008

2 2b

clip_image010 clip_image012

3333 3 4
%d bloggers like this: