c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Akcija za nakup merilne naprave za merjenje formaldehida


image Alpe Adria Green pričenja akcijo zbiranja denarnih sredstev za nakup merilne naprave, ki bi izmerila količino Formaldehida. Formaldehid, ki ga spuščajo v ozračje bioelektrarne, odlagališča odpadkov, sežigalnice, je zelo rakotvoren, očitno je naši državi malo mar, koliko ljudi umre zaradi neprimerne tehnologije, ki nimajo vgrajenih ustreznih filtrov zato bomo v AAG kupili tako merilno napravo. Merilna naprava stane približno 50.000 evrov.

Prispevke za nakup lahko nakažete na  TTR: SI56 9067 2000 0636 284, ODPRTEGA PRI POŠTNI BANKI SLOVENIJE s pripisom “za nakup merilne naprave”

Vonjave okrog gradnje bioplinarne v Dražencih

Ptujčani v bližini načrtovane bioplinarne zahtevajo, da se za začetek gradnje upošteva njihov glas

Natisni Natisni
Preberi Preberi
Pošlji članek po mailu Pošlji po mailu
Dodaj med priljubljene Dodaj med priljubljene
Povezava za mobilne telefone PDA / GSM povezava

Z vsakim klikom se bo pisava zmanjšala Običajna velikost Z vsakim klikom se bo pisava povečala – Prilagodi pisavo

Ste bili priča dogodku?
Pošljite nam svojo plat zgodbe,
morebitne slike, videe…

Imate novico, zgodbo,
fotografijo?

Pokličite na brezplačno
telefonsko številko

Mag. Janko Širec želi zakopati bojno sekiro.

Uroš Gramc

Mag. Janko Širec želi zakopati bojno sekiro.

Člani civilne iniciative naselij Suha veja in Turnišče želijo, da se gradnja bioplinarne v Dražencih ne prične brez njihovega soglasja. Na upravno enoto Ptuj, kamor je investitor podjetje Perutnina Ptuj (PP) Energija podal vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, so podali zahtevo za njihovo vključitev kot stranke v postopku. Podobno so storili na Mestni občini (MO) Ptuj. Ker ne želijo, da bi jim občani kaj očitali, so kljub odgovoru projektanta, da vplivi naprave ne bodo segali na območje ptujske občine, poslali dopis, da če obstaja zakonska podlaga, naj tudi njih zaradi zaščite interesov občanov vključijo v uradni postopek. Oboji na odgovor še čakajo.
Medtem pa je vodja oddelka MO Ptuj za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo mag. Janko Širec zanikal navedbe predstavnice civilne iniciative Milene Leskovar , da je občina že sodelovala kot stranka v postopku, ko je izdala potrdilo o namenski rabi zemljišča za predmetni objekt. "Morda se kdo ni v redu izrazil, a potrdila ni izdala občina, temveč je to storila Skupna občinska uprava, ki ima prostore v isti zgradbi kot mi," je povedal mag. Janko Širec.
(Ne)potrebna PVO
Štiriintrideset predstavnikov civilne iniciative, ki je podalo omenjeno zahtevo na upravno enoto, se počuti ogoljufane. Menijo, da so glede na to, da je naprava predvidena v bližini njihovih domov, upravičeni pojasnil, in celo, da jim investitor nekatere negativne vplive prikriva. "Pristojni na občini so si poročilo o presoji vplivov na okolje (PVO) površno pogledali, saj so nam zagotovili, da vplivov na okolje ni. Če pogledamo poročilo, vidimo, da so ovrednoteni z vrednostjo dva, kar je polovica maksimalne obremenitve. Sploh pa nam niso povedali, da bo bioplinarna vir emisij formaldehida, ki je kancerogena snov. Plin se v izračunanem območju projektanta, do 29 metrov, zagotovo ne bo ustavil," na podlagi svojih virov trdi Milena Leskovar. V podjetju PP Energija menijo, da gradnja "sistema za zajem emisij", kot se bioplinarna navaja v uradnih dokumentih, ni okoljsko sporna, saj jih zakonodaja v tem primeru ne bi oprostila izdelave poročila. Zanjo so se odločili na željo občine Videm.
Uradni naslov po besedah direktorja podjetja pomeni nadgradnjo klasične bioplinarne, saj celoten proces poteka v zaprtem objektu. "Ocenjevalna lestvica PVO ni linearna in ne pomeni petdesetodstotne obremenitve okolja. Stopnja dva je še vedno okoljsko sprejemljiva in v poročilu tudi piše, da bosta gradnja in obratovanje objekta z vidika vplivov na okolje sprejemljiva. Kar pa se formaldehida tiče, nam izdelovalec naprave s certifikatom garantira, da kogeneracijska naprava po vseh slovenskih in evropskih standardih ne bo presegala mejnih vrednosti. Popolnoma identične so vgrajene v Nemčiji, za katero Leskovarjeva trdi, da ima strožjo zakonodajo," je dejal direktor PP Energija, dr. Bojan Pahor, in ob tem še zanikal kakršnokoli plačevanje odškodnine občini Videm. Po neuradnih informacijah gre tu za sredstva, ki so si jih prebivalci Lancove vasi in Dražencev izborili pri svojem županu; za prihodke od uporabe stavbnega zemljišča biolplinarne, ki se bodo namenili za investicije v njihovih vaseh.
Pripravljeni na novo milijonsko odškodnino?
Pahor je še povedal, da več ne razume obtoževanj in zavajajočih argumentov civilne iniciative. V stalnih pritožbah vidi možnost ponovitve primera nasprotovanja civilne iniciative podjetju Meltal, kjer zdaj ptujska občina plačuje več kot dvomilijonsko odškodnino. Za zakop bojne sekire je Širec napovedal sestanek predstavnikov civilne iniciative, investitorja in MO Ptuj, ko se predsednik četrtne skupnost Breg – Turnišče Vladimir Koritnik vrne z dopusta.

Dr. Bojan Pahor: "Gradnja in obratovanje bioplinarne sta z vidika vplivov na okolje sprejemljiva."

Uroš Gramc

Dr. Bojan Pahor: "Gradnja in obratovanje bioplinarne sta z vidika vplivov na okolje sprejemljiva."

UROŠ GRAMC

 


kot lahko razberemo iz različnih člankov, gre ta iniciativa do konca.
In kot vidimo, so zastavili na pravem koncu in mislimo da jim bo uspelo.

Analizne naprave za merjenje formaldehida
- neposredno v izpuhu:
trenutno v veljavi   VDI-RL 3862, stran 2 ali 3 (DNHP-postopek) bzw.
VDI-RL 3862, Stran 4 (AHMT-postopek)
- Posamezzne meritve v najmanj 3 polurnih meritvah pod polnim plinom,
eventuelno dodatne pod delnim plinom

http://www.chemiereport.at/chemiereport/stories/10081/  Nova merilna
precizna merilna metoda, počakati bo treba na proizvajalce.

-v okolici naprave:
http://www.draeger.com/media/10/02/98/10029813/9022442_11_2006_de_en.pdf

http://www.cwaller.de/deutsch.htm?teil4_2_luftschadtstoffe.htm~information
Navodilo kako lahko pošljete vzorec v nemški laboratorij na spektralno
analizo.

%d bloggers like this: