c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

NO TAV – PROTI HITRI ŽELEZNICI


 

SOLIDARIETA’ AI VALSUSINI E AI TORINESI IN LOTTA

Dopo la repressione delle manifestazioni pacifiche contro l’avvio dei lavori del devastante progetto dell’alta velocità ferroviaria in Val di Susa, attuata oggi 27 giugno 2011 dalle forze dell’ordine, è necessario estendere le proteste contro la deriva antidemocratica che ha investito il nostro Paese. Nel nome di un progetto a beneficio esclusivo delle lobbies affaristiche europee si stanno sacrificando i diritti della collettività e si vorrebbe devastare irreversibilmente l’ambiente. La TAV è anche nel Friuli Venezia Giulia sinonimo di saccheggio ambientale. Quaranta chilometri di gallerie nelle viscere del Carso. La distruzione di un patrimonio naturale unico a favore di quel “partito del cemento” spesso colluso con le mafie. Non possiamo permettere che questo avvenga. Nel Friuli Venezia Giulia, come in Val di Susa, devono essere erette le barriere a difesa del territorio così tremendamente aggredito dalle speculazioni “senza confini”. La Terra che racchiude i nostri respiri, la nostra anima, non potrà essere violentata. Dalla Val di Susa a Trieste e alla Slovenia L’ALTA VELOCITA’ NON PASSERA’.

Solidarnost z protestniki v Dolini SUŠA in BOJU v Torinu

Danes 27. junij 2011 je s policija v Italiji uporabila silo, da bi preprečila mirne demonstracije proti začetku izgradnje hitre železnice v dolini Suša. V imenu projekta, ki bi bil v koristil izključno evropskim lobijem in uničil večino okolja v tej alpski in kraški pokrajini, so v imenu kapitala žrtvovali osnovne človeške pravice.TAV ( hitra železnica) je tudi v Furlaniji Julijski krajini sinonim za ropanje – uničenje okolja. Štirideset kilometrov rovov v drobovju Krasa, bi uničilo veliko število kraških jam in ogrozilo podtalnico. Uničenje edinstvene naravne dediščine v korist "strank iz betona", ki delujejo usklajeno  z mafijo, bi koristilo finančno samo njim. Ne smemo dovoliti, da se to zgodi. V Furlaniji Julijski krajini, v dolini Suša, morajo biti  enotni pri obrambi tega kraškega ozemlja.  Za tak brutalen napad  na aktiviste NO TAV  organizacije "brez meja", ki branijo zemljišča, ki so naša naravna dediščina in naša duša ni nobenega opravičila. Ta pokrajina ne sme izginiti, zaradi finančne koristi peščice ljudi. Od Doline Suša v Trstu in do Divače v Sloveniji jo bomo z svojimi telesi branili složno vsi, ki smo povezani v mednarodno združenje “NO TAV”!!!  .

V kolikor, bi želeli postati član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo

https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: