c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Bioplinarna “PETAČ”–PIRNIČE


ODGOVOR NA NOVINARSKO VPRAŠANJE

Ljubljana, 6. september 2011

Spoštovani,

v elektronskih dopisih 5. in 6. septembra 2011 zastavljate naslednja vprašanja:

»Kar nekaj časa že spremljamo "dopisovanje" med sosedi Bioplinarne Organica Petač, katere investitor je podjetje Bioštom, organizacijo Aple Adria Green, novinarji različnih medijev in vašo službo, zato bi rada preverila nekaj podatkov:

– ali je bil, glede na prijavo s strani sosedov, organizacije Alpe Adria Green in glede na novinarsko poizvedovanje, že opravljen ogled gradbišča, saj naj bi podjetje Bioštom začelo z gradnjo hleva – kot menijo prej omenjeni začeta gradnja (fotografije) ne more biti gradnja hleva po obstoječem veljavnem gradbenem dovoljenju, ker ta objekt na tem mestu ni predviden, zato izražajo bojazen, da gre ponovno za neusklajeno gradnjo kot v primeru bioplinarne?

– glede na odgovor občinskega inšpektorja Matija Šaleharja, ki ga je posredoval enemu izmed sosedov, naj bi vaša gradbena inšpekcija že opravila pregled in ugotovila, da je gradnja vendarle usklajena. Prosim za potrditev ali je gradbeni inšpektor dejansko opravil pregled, kdaj in ali je dejansko ugotovil usklajenost gradnje? Ali gre za gradnjo hleva ali kakšnega drugega objekta?

Hkrati se še vedno strinjamo, da lahko investitor gradi hlev kot mu ga dovoljuje in določa pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar se nam še vedno zastavlja vprašanje, ali je to sploh mogoče brez rušitve nekaterih objektov bioplinarne oziroma ali je za postavitev hleva sploh dovolj prostora brez spremembe gradbenega dovoljenja – torej ponovitve postopka? Ni povsem jasno, kako lahko pride do uskladitve, saj je zgrajena bioplinarna z močjo enega megavata, kar pomeni, da gre za industrijski objekt na območju, ki v občinskih prostorskih aktih ni opredeljen kot industrijska cona?

Če MOP zavrne tudi pritožbo podjetja Bioštom na odločbo gradbene inšpekcije iz meseca januarja, da je potrebno objekte Bioplinarne podreti v roku osmih mesecev in vzpostaviti prvotno stanje – kaj to pomeni za trenutno "usklajevanje dejanskega stanja z veljavnim gradbenim dovoljenjem"? Oziroma, kakšna je možnost, da gradbena inšpekcija kljub zavrnitvi pritožbe MOP vendarle odstopi od zahteve po rušitvi objekta?Ali obstaja dejanska razlaga, zakaj MOP še vedno ni odločil o tej pritožbi?

K svojim včerajšnjim vprašanjem dodajam še prošnjo, da komentirate odgovor, ki sem ga prejela s strani ministrstva za okolje in prostor.

Ministrstvo za okolje in prostor je prejelo pritožbo družbe Bioštrom d.o.o. zoper odločbo gradbenega inšpektorja dne 1. 3. 2011, dopolnitev pritožbe pa 22. 7. 2011. O zadevi še ni odločeno, ker glede na število pritožb zoper odločbe gradbene inšpekcije, ki jih dnevno prejema ministrstvo, še ni na vrsti za reševanje.

Ne glede na navedeno, nekaj mesečna zamuda pri odločanju v pritožbenem postopku, ne vpliva na samo izvršitev inšpekcijske odločbe. Pri inšpekcijskih odločbah namreč pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

pirniče2

ODGOVOR:

Glede zgoraj omenjene gradnje smo na Inšpektoratu RS za okolje in prostor prejeli že več prijav.

V postopku gradbene inšpekcije je bilo ugotovljeno, da ima investitor gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetijskih objektov, vključno z napravo za bioplin. Vendar je investitor je objekte zgradil drugače, kot mu to dovoljuje gradbeno dovoljenje, tako je gradbeni inšpektor izrekel ukrep – odstranitev objektov bioplinarne. Investitor se je zoper inšpekcijsko odločbo pritožil, o pritožbi še ni odločeno. Inšpekcijski postopek še ni zaključen.

Gradbeni inšpektor bo nadaljeval postopek v skladu s predpisi, vnaprej poteka postopka in ukrepov ni mogoče napovedovati. Prav tako ni mogoče objavljati posameznih datumov in drugih podrobnosti v inšpekcijskem postopku.

Investitor ima sicer pravico graditi objekte, ki so navedeni v gradbenem dovoljenju. Gradbeni inšpektor glede gradbenih del, ki jih investitor izvaja na lokaciji obravnavanih objektov, še ugotavlja dejansko stanje.

Glede vašega zadnjega vprašanja pa sporočamo le, da navedbe, ki jih je poslal MOP, držijo.

Lep pozdrav,

Služba za odnose z javnostjo

Inšpektorat RS za okolje in prostor

pirniče1pirniče

Novice

Gradi hlev, da bi smel imeti večjo bioplinarno?

 

ČASTNIK DELO


Marjana Hanc, Kranj
tor, 06.09, 09:09


Medvode – Pirničani so popolnoma iz sebe. Njihov sosed, Miha Petač, namreč ob svoji preveliki bioplinarni, ki bi jo moral po odredbi inšpekcije delno porušiti, gradi hlev.

Sosedje trdijo, da to počne na povsem drugi lokaciji, kot je določena v gradbenem dovoljenju, približno 100 metrov stran. Črno gradnjo so sosedje že 23. avgusta prijavili inšpekcijskim službam, a se doslej ni zgodilo še nič. »Bo šlo spet za politiko izvršenih dejstev v smislu: objekt je postavljen in ker gre za veliko naložbo, ga pač ne moremo porušiti, dokumente pa bomo že uredili naknadno, če bo treba? Zakaj potem sploh potrebujemo zakone in predpise?« sprašujejo ogorčeni Pirničani, nezadovoljni s slabim odzivnim časom gradbene inšpekcije.

Odvetnik Franci Matoz, pravni zastopnik Mihe Petača, je za Delo pojasnil, da ima njegova stranka pravnomočno gradbeno dovoljenje in da zdaj dela do pikice tako, kot je dovoljeno. Imel bo visoke stroške, a očitno tako mora biti, je dejal.

Na vprašanje, katero gradbeno dovoljenje ima v mislih, je Matoz odgovoril, da so bili pomisleki sosedov in Alpe Adria Green zavrnjeni. Glede predimenzioniranosti bioplinarne z močjo enega megavata, za katero zdaj ne more dobiti uporabnega dovoljenja, pa je Matoz dejal, da je Petač spremenil načrte, ker se mu je s posameznimi kmeti uspelo dogovoriti za odkup poljščin in gnojevke in ker je dobil zagotovilo, da bo to pozneje že urejeno. Prvotno je namreč nameraval zgraditi bioplinarno z močjo 30 kilovatov, saj bi v njej predeloval le gnojevko iz lastnega hleva.

Vendar je Petač za spremembo gradbenega dovoljenja na upravni enoti v Šiški zaprosil šele 30. julija lani, ko je Keter Organica že zgradil in je bila 6,5 milijonov evrov vredna bioplinarna tudi slovesno odprta. UE je njegovo vlogo zavrnila, poleg tega pa je gradbena inšpekcija 21. januarja letos Petačevemu podjetju Bioštrom naložila, da mora v osmih mesecih odstraniti nelegalno zgrajene objekte na svoje stroške in vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje.

V občini Medvode so aprila na zaprosilo UE pojasnili, da je mogoče na dveh Bioštromovih parcelah, ki merita 29.000 kvadratnih metrov, zgraditi le takšne objekte za proizvodnjo plina, ki so tehnološko vezani na hlev.

Nezadovoljni sosedje, ki že od sredine julija zaskrbljeno spremljajo vse premike ob bioplinarni, so skupaj z Alpe Adria Green inšpekcijo pozvali, naj ukrepa skladno z odločbo, ki jo je izdala, Petača pa so 23. avgusta prijavili zaradi gradnje hleva, saj po njihovem hlev ne more biti razlog za legalizacijo črne gradnje.

Helena Lovše Vrhovec iz službe za odnose z javnostjo na Inšpektoratu za okolje in prostor je na vprašanje Dela, kako so se odzvali na prijavo, odgovorila, da ima investitor gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetijskih objektov. »Investitor je objekte zgradil drugače, kot mu dovoljuje gradbeno dovoljenje, zato je gradbeni inšpektor izrekel ukrep. Investitor se je zoper inšpekcijsko odločbo pritožil, o pritožbi pa še ni odločeno. Inšpekcijski postopek še ni zaključen. Gradbeni inšpektor bo nadaljeval postopek v skladu s predpisi, vnaprej poteka postopka in ukrepov ni mogoče napovedovati.«

pirniče3

TA OGOVOR PA SO NA SVOJO PRITOŽBO DOBILI SOSEDJE g.PETAČA

 

— Original Message —–

From: Tanja.Varljen@gov.si

To:xxxxxxxxx

Sent: Wednesday, September 14, 2011 9:51 AM

Subject: odgovor na prijave z 2.9. in 5.9.2011- TURINEK

Spoštovani,
v prilogi vam posredujemo odgovor v zvezi z vašimi prijavami glede gradbišča "BIOPLINARNE PETAČ".
Lep pozdrav,
Tanja Varljen
Gradbena inšpektorica
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Dunajska 47
1000 Ljubljana
T: (01) 420 44 88
F: (01) 420 44 91
E: tanja.varljen@gov.si

 

clip_image002

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete spodnjo povezavo:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/

SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!
%d bloggers like this: