c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Odprto pismo ministru za okolje in prostor o BIOPLINARNI v ILIRSKI BISTRICI


clip_image002

Ilirska Bistrica, 08.09. 2011

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48

p. p. 653

1000 LJUBLJANA

Zadeva: Odprto pismo ministru za okolje in prostor o

BIOPLINARNI v ILIRSKI BISTRICI

Spoštovani!

Občani Ilirske Bistrice že nekaj časa zaznavamo hud smrad po gnilobnem, predvsem v naselju Trnovo, kjer se nahaja obrat bioplinarna, last Bio Futura d.o.o.. Ker občani o postavitvi takega obrata v našem naselju nismo bili obveščeni pred dobrim letom in smo zanj izvedeli šele, ko je začel obratovati, smo vseskozi v dvomih kako deluje, čemu mora biti v našem naselju in kaj imamo od njega. Konkretnih odgovorov na naša vprašanja nismo dobili ne s strani občine niti s strani nosilca dejavnosti. Vizija naj bi bila pridobivanje bioplina in električne energije. Vendar v Bistrici nimamo plinovoda, niti toplovoda in o pretoku električne energije v omrežje se tudi nič ne ve. Edino kar je, je neznosen smrad, bližnji občani ne morejo prezračevati stanovanj, gibanje na prostem v takem smrdečem okolju pa tudi ni prijetno. Ker smo izvedeli, da je to ena večjih bioplinarn v Sloveniji, se je pričelo porajati še več dvomov o obratu v katerega ne potujejo domači odpadki in od katerega nimamo prav nobene koristi razen smradu. Ker uradnih informacij ni bilo mogoče pridobiti, je več posameznikov na lastno pest pričelo zbirati podatke, kaj se skriva za stenami tega obrata. Vsekakor je to obrat za predelavo organskih odpadkov, rastlinskih in živalskih. Slednje najbolj razburja občane, kajti predelava klavničnih odpadkov je zelo zapletena zadeva. Ker nismo obveščeni od kje prihajajo ti odpadki (naših ni med njimi), kakšni odpadki sploh so to in kolikšna je njihova količina, je zaskrbljenost še večja. Cisterne privažajo odpadke in cisterne odvažajo gnojevko. Dan za dnem. Govori se o letni kapaciteti predelave 35.000 ton odpadkov. Ker se je izvedelo, da v obratu ne deluje dehidrator, je namesto dehidriranega pregnitega blata količina redke gnojevke mnogo večja. Kam z njo, kaj je v njej in kaj povzroča gnilobne emisije v zrak, ki ga dihamo? A so v gnojevki ali pa celo v zraku patološki mikroorganizmi, ali so formaldehidi ali celo kakšni drugi zastrupljevalci? Na to nimamo odgovora. Vsa zadeva je že od vsega začetka zavita v skrivnost, ni bil razgrnjen nikakršen okoljski plan, ni bilo obveščeno prebivalstvo, ni nobenih konkretnih podatkov, kaj sploh proizvaja bioplinarna, razen zaznavnega smrada.

Glede na zgoraj opisano problematiko se občani obračamo na Ministrstvo za okolje in prostor, na g. ministra Žarnića, da nam odgovori na naslednja vprašanja:

  1. Kdo daje ali kdo je dal soglasje za graditev takšnega obrata?
  2. Ali se je preverila primernost umestitve v naselje, na področje tik ob reki Reki (možnost izlivov), na ozemlje, ki je na potresnem območju (glavna sestavina bioplina je metan, ki je eksploziven)?
  3. Kako inšpekcija MOP nadzira tak obrat, kako pogosto in kakšne analize opravlja (mikrobiološki, težke kovine, pesticidi, paraziti…)? Ali se nadzoruje sestava pregnitega blata, zemlje kamor se odlaga in kvaliteta voda kamor lahko pronicajo sestavine blata?
  4. Ali vaši inšpektorji sploh kdaj preverijo vhodno surovino (ali je slovenskega porekla ali pa že kar EU), ali preverjajo evidence z dejanskim stanjem ali je vse to prepuščeno kar nosilcu dejavnosti?
  5. Ali sploh veste za obstoj bioplinarne v Ilirski Bistrici?

Vaše odgovore pričakujemo v najkrajšem času (do 14 dni), v nasprotnem primeru bomo zaradi neznosne situacije občani primorani sami ukrepati – MIRNE DEMONSTRACIJE pred obratom in povabilo medijem, da nam pomagajo odkriti »skrivnost« obrata, ki ga nismo želeli, ki ne nudi delovnih mest v naši obubožani občini, ki nam ne daje niti energije, ne tolplotne, ne električne, edino zasmrajuje nam že tako zastrupljeno ozračje (Lesonit in Globovnik) ter razliva okoli gnoj, ki ga nihče ne potrebuje v tolikšnih količinah. Če se vaše inštitucije ne bodo odzvale, se lahko povabimo tudi pred Parlament.

V vednost:

– Župan občine Ilirska Bistrica, g. Emil Rojc

– Zavod za zdravstveno varstvo Koper

– Bio Futura d.o.o.

Poslano:

– ministru za okolje in prostor, g. Rok Žarnič

– medijem

– AAG

upravni odbor skupine Nove ideje

za razvoj območja Ilirske Bistrice

Kontakt: Gorazd Brne, Egon Zevnik

GSM: 041 343 690, 031 653 861

e-pošta: gorazd.brne.scpo@gmail.com

egon.zevnik@gmail.com
%d bloggers like this: