c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG uspel z pritožbo na MKO v primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja “BIOPLIN VARGAZON d.o.o.”–OBČINA MARKOVCI


Odločba MKO - bioplinarna VARGAZON MARKOVCI

Se po okolici razširja smrad po živalskih kadavrih?

Sobetinci, 25.01.2013  |  Martin Ozmec

Med krajani Sobetincev narašča nezadovoljstvo, saj naj bi upravljavec bioplinarne, podjetje Bioplin Vargazon, podal vlogo za okoljevarstveno soglasje, da bi povečal predelavo na 67,1 tone živalskih odpadkov dnevno. Ker so prepričani, da bi to pomenilo nov val negativnih posledic, so ustanovili civilno iniciativo, ki je odločno proti širitvi.

Kot je v imenu civilne iniciative proti izdaji okoljevarstvenega soglasja povedal Primož Galun, jih je k temu privedlo več vzrokov. Bioplinarna je namreč v sami vasi in že sedaj degradira bivanjsko okolje tudi  v sosednjih naseljih tako iz zdravstvenega kot ekonomskega vidika, saj naj bi se zaradi nje znižala vrednost nepremičnin. Z dovozom in odvozom predvidenih količin surovin za bioplinarno naj bi bile še bolj obremenjene občinske ceste, kar pomeni dodatne stroške za občinski proračun, pa tudi zmanjšanje prometne varnosti. Krajani trdijo, da živalski odpadki pri gnitju povzročajo neznosen smrad, pri čemer se sproščajo strupeni plini, ki vplivajo na zdravje ljudi. Trdijo, da se neznosen smrad po vasi širi že sedaj, ko je kapaciteta za predelavo odpadkov manjša, in so prepričani, da sodi smrad med kemične dejavnike tveganja.
Član civilne iniciative Branko Jakomin, ki je zbiral podpise proti nameravani izgradnji, še preden se je ta sploh pričela, dodaja, da so zaskrbljeni tudi, ker še ni bila izdelana presoja vplivov na okolje na osnovi ustreznih meritev za obstoječi režim obratovanja, predvsem izpust formaldehidov, ki so rakotvorni. Moti jih, ker ne dobijo odgovora na vprašanje, kam odlagati pregnito blato, saj glede na strukturo tal na Ptujskem polju ni primerno. Čeprav ne gre za vodovarstveno območje, se podtalnica uporablja tudi za namakanje. Zaradi tega so prepričani, da bi vsako nadaljnje spreminjanje obratovalnih oziroma okoljskih pogojev bioplinarne pomenilo nadaljnjo degradacijo že tako obremenjenega okolja in s tem slabšanje zdravstvenih in bivalnih razmer krajanov. Že sedaj ljudje tožijo o glavobolih, želodčnih težavah in alergijah, vse več naj bi bilo tudi podgan ter insektov, ki so prenašalci nalezljivih bolezni. Opozarjajo tudi možnost prenosa nalezljivih bolezni
preko vdihavanja okuženega zraka, preko digestata (blata) na okoliška polja ter prekhrane ali podtalnice na ljudi
Zaradi vsega tega je civilna iniciativa, organizirana na vaškem zboru, odločno proti izdaji pozitivnega okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo živalskih odpadkov v obstoječi bioplinarni. Med krajane so razdelili opozorilne letake, v katerih jih vabijo, da se priključijo CI in skupaj zahtevajo odgovore na zastavljena vprašanja. Zahtevajo, da se preveri upravičenost predelave živalskih odpadkov v tej bioplinarni, tudi do 10 ton na dan, ter da se vzpostavi mehanizem nadzora nad skladnostjo sedanjega režima obratovanja bioplinarne z izdanimi dovoljenji, soglasji in zakonodajo, ob upoštevanju dejstva, da je bioplinarna v samem naselju in da v sedanji obliki obratovanja nima več zveze s kmetijsko proizvodnjo. Zanima jih, ali je v bioplinarni sploh dovoljena predelava živalskih klavniških odpadkov, čeprav je bilo pred gradnjo krajanom zagotovljeno, da bo to nadaljevanje kmetijske proizvodnje in predelava izključno rastlinskih odpadkov. Ali je VURS pred izdajo začasnega trimesečnega dovoljenja, ki je že preteklo, preveril, ali so bili ti odpadki predhodno toplotno obdelani? Kam bodo odvažali blato, ki je bilo pri vzorčenju pozitivno na salmonelo, in zakaj morajo biti izpostavljeni formaldehidu, ki je rakotvoren? Zakaj v Sloveniji potrebujemo zelo smrdljive avstrijske klavniške odpadke, saj vedo za nezgodo smrdljive cisterne v Gradcu novembra lani, ki je ostanek pripeljala v bioplinarno v Sobetince.
Na to, da je smrad v Sobetincih vse bolj moteč, je na nedavni seji sveta občine Markovci opozoril tudi
eden od občinskih svetnikov, ki je župana in svetnike opozoril na CI, ki je proti nameravani širitvi. Krajani naj bi iskali odgovore pri ustreznih inštitucijah, a jih ne dobijo, saj imajo občutek, da kljub urejeni kanalizaciji živijo »kot v greznici kadavrov«. Vedno bolj so prepričani, da odgovornih za delovanje bioplinarne ne zanimata zdravje ter dobrobit občanov markovske in sosednjih občin, in se bojijo, da bodo čez leta čutili posledice na zdravju ljudi v širši okolici.
Vargazon: Gre za izmišljotino
In kaj o očitkih CI in strahovih domačinov meni Miran Vargazon, lastnik in direktor podjetja Bioplin Vargazon, ki je lastnik bioplinarne v Sobetincih?
„Glede izjave civilne iniciative, s podpisanim in odgovornim predstavnikom Primožem Galunom in pod okriljem AAG (Alpe-Adria-Green) za vas Sobetinci, kjer stoji Bioplinarna Vargazon, pojasnjujemo, da gre za popolno nestrokovno razlago in izmišljotino ali konstrukt ter napačno razlago ljudem o tem, kaj se dejansko dogaja v bioplinski napravi (BPN) v Sobetincih, in sicer od predstavnika CI Primoža Galuna. Naše podjetje se strogo drži pravil in vseh pridobljenih zakonskih dovoljenj, ki jih imamo, ter načina dela, za katerega smo se dogovorili že na samem začetku gradnje z lokalnim prebivalstvom, ko smo pridobivali dovoljenja. Torej delovanje plinarne, ki leži za vasjo Sobetinci, ob gozdu, za prebivalstvo ni moteče, saj predstavlja mirno dejavnost čez dan. Naš dovoz poteka po industrijski coni iz smeri Markovcev, kar nam je dovolila občina pri izdaji projektnih pogojev. Poudarjam, da se BPN ne povečuje na novo, kot to omenjajo krajani, in da v njej ne nameravamo uporabljati nobenih kemičnih surovin, ampak zgolj samo biološke surovine, saj gre za zaprt biološki – mezofilni proces vretja, ki pa ni in ne more biti povezan z nobeno kemijo in je 100-odstotno hermetično zaprt ter varen. Zagotavljam
tudi, da so naše surovine čisto biološke in nenevarne, zanje pa imamo vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja, kakor tudi nadzor nad njimi in njihovo sledljivost. Uporabljamo silaže rastlin, živalski gnoj in gnojevko ter manjši del sirotke in krvi, ki pa sta v procesu zastopana le v majhnem deležu. Vse to je registrirano tudi kot živalski odpad in spada pod živalske stranske produkte, za kar imamo dovoljenje VURS, pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja pa pomeni samo nadgradnjo vsega. Vse zgnito blato pa se odvaža na naše njive, ki so večji del na območju Ljutomera in Lendave, kjer gre za okoli 400 ha, preostali del pa na površine, ki jih imamo v najemu na Madžarskem.
Glede naše pripravljenosti na ponovno obrazložitev ljudem, kako deluje BPN, pa moram reči, da omenjeni Primož Galun na to ni pristal in da okoliškim ljudem in svojim privržencem širi napačne informacije ter nestrokovno razlago, vse skupaj pa našemu podjetju povzročajo nepopravljivo škodo in vpliva na ugled podjetja, za kar bomo zahtevali
tudi pravno odgovornost. Poudarjam, da BPN v Sobetincih ni za nikogar moteča, še manj pa nevarna, in da se iz nje ne širi neznosen vonj. Sporen vonj in hrup ventilatorjev prihajata iz sosednje piščančje farme, saj gre pri nas le za naravni proces gnitja v 100-odstotno zaprtem in kontroliranem sistemu; za razliko od drugih, saj ima skoraj vsako gospodinjstvo in posamezna kmetija nekontrolirano greznico in gnojišče, kar je dejansko zaskrbljujoče zaradi izcejanja in smradu.«

Povezave:

-AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

 

-Čigav spomenik je sobetinska bioplinarna

 

-DUTB ovadil vodstva dvanajstih bioplinarn

 

-Zaradi vabljivih subvencij so se v Sloveniji razbohotile megalomanske bioplinarne

 

-Kdo bo plačal milijonske kredite propadlih bioplinarn?

 

-AAG podala zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno – Sobentici

 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: