c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETERNIH ELEKTRARN


aag1

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Jesenice, 07. julij 2014

Ministrstvo za zdravje RS
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
Dunajska 22
1000 Ljubljana

URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV
NOVIH VETERNIH ELEKTRARN

Pridobivanje energije s pomočjo vetrnih elektrarn (VE) je načeloma resnično čista energija v kolikor zanemarimo njihov vpliv na zdravje ljudi. Tako na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Slovenije kot v Svetovi zdravstveni organizaciji ugotavljajo, da imajo delujoče vetrnice negativne vplive na zdravje ljudi, če so postavljene preblizu bivališč.
V slovenski zakonodaji ni navedenih določil za postavitev vetrne elektrarne, ki bi opredelila razdaljo med VE in stanovanjskim objektom, ki bi bila varna in ne bi imela vpliva na zdravje ljudi. To področje ni zakonsko urejeno.
Kot v primeru bioplinarn, ki so se gradile z državnimi subvencijami tudi v neposredni bližini naselij ali v naseljih samih, sedaj inšpekcijske službe in druge ustanove ugotavljajo, da imajo te zgrajene bioplinarne negativne vplive tako na zdravlje ljudi kot tudi na naravo. Politiki, ki so bioplinarne svečano odpirali in podpirali izgradnjo pa so sedaj tiho. Tudi za izgradnjo VE so na voljo visoki zneski za subvencije, ki se jih lahko pridobi za postavitev VE, v skladu z napisano neustrezno zakonodajo tega področja. Kdo ima pri tem ogromne denarne koristi, naj ugotovijo za to pristojni. V AAG zahtevamo, da se zamrznejo vse aktivnosti povezane z izgradnjo VE, do sprejetja ustrezne zakonodaje.
V Alpe Adria Green smo zaradi domnevno škodljivosti vetrnih elektrarn, če so postavljene preblizu stanovanjskih objektov pregledali nekaj evropskih zakonodaj. Najbolj rigorozni zakonodaji sta v Angliji in na Danskem. V Angliji dovoljujejo izgradnjo vetrne elektrarne, če bo ta zgrajena minimalno 2000 m, na Danskem pa 3500 m od stanovanjskih naselij oz. objektov. Zaradi tega smo se v AAG odločili, da bomo zaradi načela previdnosti zagovarjali graditev vetrnic v oddaljenosti 2500 m od stanovanjskega objekta vse dokler nam strokovnjaki in zato pristojne institucije ne bodo dokazale, katera je (še) varna razdalja izgradnje vetrnic od stanovanjskega objekta, ki ne bi imela negativnega vpliva na zdravje. Zavedamo se, da bodo zagovorniki postavitve vetrnih elektrarn v Sloveniji z ogorčenjem sprejeli naše stališče, vendar v AAG nočemo tvegati, da bi zaradi takšne gradnje VE bilo ogroženo zdravje ljudi.
V Alpe Adria Green od ministrstev za zdravje, infrastrukturo in prostor ter kmetijstvo in okolje zahtevamo, da takoj pripravijo ustrezno zakonodajo podkrepljeno z znanstvenimi dokazi, ne glede na politično situacijo, saj je zdravje ljudi in pridobivanje bolj čiste energije bolj pomembno. Od pristojnih zahtevamo tudi, da izdelajo kriterije za podeljevanje koncesij za rabo energije vetra ter te vnesejo v ustrezno že obstoječo zakonodajo o podeljevanju koncesij. V tem aktu mora biti točno določeno komu in na kateri lokaciji se sme izdati koncesija za VE. V AAG bomo vstajali, da se zaradi postavitve VE ne smejo spreminjati DPN ter OPN-i, kjer so kmetijska zemljišča ali pa se želi VE postaviti na območjih zaščitenih z Naturo 2000 ter v krajinskih parkih.

Alpe Adria Green
Vojko Bernard, predsednik

veterna elektrarna
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: