c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG zahteva, da se osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju umakne iz obravnave


Alpe Adria Green, ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju okolja in narave je 19.09.2014 na Ministrstvo  za Kmetijstvo in Okolje podal zahtevo, da se Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, št. zadeve 007-398/2014, odgovorna oseba mag. Jana Miklavčič , Ministrstvo za kmetijstvo in okolje umakne iz obravnave.

Povezava do osnutka:  http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7608/0dc169328dc3eafb5e9a41724f28e15f

Utemeljitev:

–          Uredbo naj bi podpisala ga. Alenka Bratušek, ki pa ni več predsednica vlade in avtomatičnemu  prenosu na g. dr. Mira Cerarja nasprotujemo, ker gre za velike spremembe v tem Osnutku Uredbe v vplivih na okolje, ki zadeva tudi 72.člen Ustave RS (zdravo življenjsko okolje).

–          Osnutek Uredbe je pripravljen v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki pa ni več pristojno ministrstvo, saj je okolje sedaj v novem Ministrstvu za okolje in prostor, z novo zasedbo odgovornih funkcij. Močno sporen Osnutek Uredbe ne sme avtomatično mimo te spremembe, ki je s tem bistvena tudi za ta Osnutek Uredbe. Spremembe so napačno prikazane kot le minimalne ali redakcijske.

–          Osnutek Uredbe je nestrokoven v obravnavi ravni hrupa, saj operira s števili decibelov (dB), kot, da bi bila skala hrupa linearna, v resnici pa je logaritemska in pomeni razlika 1 dB desetkratno spremembo.

–          Osnutek Uredbe ni v skladu z Aarhuško konvencijo, po kateri je minimalna obravnava 30 dni (tudi po naši zakonodaji). Problem, ki ga Osnutek zadeva je bistveno večji, kot ga skuša prikazati izdelovalec Osnutka in 14 dni ni utemeljena doba za razpravo. Ker gre v Osnutku za velike spremembe vpliva na zdravje ljudi mora po Aarhuški konvenciji javnost imeti čas za pripravo strokovne obravnave vsakega akta, ki vpliva na okolje, česar pa v 14 dneh ni izvedljivo.

–          Zahtevamo, da se problem hrupa v okolju celovito obravnava v sklopu novega ministrstva, saj je kaos na področju hrupa že velik in zakonodaja popolnoma nedorečena. Na primer ne obravnava se kratkotrajni, ponavljajoč impulzni hrup, ne obravnava se nizkofrekvenčni in infra hrup, predvideva se samo meritve hrupa v dBA načinu, ki izpušča pomembne vire hrupa pri drugih frekvencah (velike klima naprave na strehah, ipd.) in še drugo.

–          Pripravljeni smo sodelovati pri prenovi Uredbe z novim ministrstvom.

–          Osnutek je tudi v nasprotju s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o hrupu in pravici do mirnega počitka in delovnih pogojih (tudi če so doma). Z Osnutkom so kršene tudi človekove pravice, zato pošiljamo naše zahteve tudi Varuhu človekovih pravic.

hrup

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Tako se sprašujejo starši učencev osnovne šole Vita Kraigherja. Na ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da gre za zmanjševanje administrativnih ovir, Pečečnik pa: Če so to naredili zaradi stadiona, se jim zahvaljujem

Vlada je na predlog ministrstva za kmetijstvo, ki ga je vodil Dejan Židan, v začetku septembra spremenila uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Z njo zvišuje mejo dovoljenega hrupa na gradbiščih, kar je razburilo nekatere starše učencev na osnovni šoli Vita Kraigherja. Uredba je še v fazi usklajevanja, rok za pritožbe na uredbo se izteče danes ob polnoči.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na ministrstvo za kmetijstvo, kjer pravijo, da spremembe uvajajo zaradi “zmanjševanja administrativnih ovir.” Do lanske spremembe zakona o varstvu okolja je bilo namreč možno dobiti soglasje za začasno prekomerno obremenitev območja s hrupom. Spremenjeni zakon, ki je skladen tudi z evropsko zakonodajo, pa je prepovedal prekomerno obremenitev območja s hrupom, zato izdaja dovoljenj ni bila več mogoča.

Iz sprememb uredbe je sicer razbrati, da se dovoljena raven hrupa na gradbiščih povečuje iz dosedanje zgornje meje 58 decibelov (db) na 69 decibelov. Razlika je torej 11 decibelov, kar po mnenju staršev predstavlja večkratno povečanje dovoljene moči zvoka.

So šli na roke Pečečniku?

“Domnevamo, da je edini razlog za takšno spremembo zakonodaje pri gradbiščih sicer poskus izgradnje sodobnega Plečnikovega stadiona z 12 tisoč sedeži, s 70 metri visoko stolpnico in tremi stolpiči v sredini stanovanjskega naselja, tik ob naši osnovni šoli in vrtcu v LJ,” v pismu navajajo starši.

“Območje je bilo 70 let logično in smiselno zaščiteno, Plečnikov stadion naj bi varovala tudi zakonodaja o kulturni dediščini. Na žalost pa se zdi, da so v naši družbi apetiti investitorjev očitno pomembnejši kot zdravje prebivalcev in njihovo življenje v zdravem okolju,” še dodajajo.

plecnikov-stadion4-ih.1410718482.jpg.c.600px.jpg

Pečečnik: Hvala jim, če so to naredili zaradi stadiona

Za komentar smo poklicali Joca Pečečnika, ki ga pri obnovi bežigrajskega stadiona že dlje časa ustavlja birokracija.

“O tem ne vem nič, s tem nisem bil seznanjen. Če so to naredili zaradi stadiona, sem jim hvaležen. To pozdravljam. Trenutni standardi, ki jih sprejemamo pri nas, so bolj papeški od papeža in hromijo napredek in razvoj,” pravi Pečečnik.

Na vprašanje, ali je pri kom lobiral, pa odgovarja: “Pri nikomur nisem lobiral. Bolj se pripravljam na to, kako bom ljudi, ki zavirajo postopek pripeljal na odgovornost.”

Ali je to zadnja ovira za začetek gradnje štadiona? Pečečnik pravi, da se zapleta še s bližnjimi stanovalci Fonda, ki si po njegovih besedah lastijo parcelo, ki naj bi bila sicer pripadajoče zemljišče stadiona. “Tu teče sodni postopek in upam, da bodo organi še letos odločili ugotovili, čigava last je parcela,” pravi Pečečnik.

pececnik-joc06-be.1391026429.jpg.n.600px.jpg

“Lobiral nisem. Če so to naredili zaradi stadiona, pa se jim zahvaljujem,” pravi podjetnik Joc Pečečnik

Kmetijsko ministrstvo: Tega ne delamo zaradi Pečečnika

Na kmetijskem ministrstvu prav tako zanikajo očitke, da bi šli na roke Pečečniku. “Sprememba uredbe nima namena omogočiti gradnjo stadiona za Bežigradom, temveč je namenjena vsem gradbiščem tako, kot so do spremembe zakona o varstvu okolja morali pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja,” so zapisali.

Strokovnjaki imajo mnenja različna

Za komentar smo povprašali tudi Zorana Beliča, tehničnega direktorja za področje hrupa in akustike v družbi IVD.

»Do sedaj je bila praksa taka, da je bilo 58 decibelov za gradbišče večkrat premalo in je bila ta vrednost hitro presežena. Zakon o varstvu okolja je namreč – usklajeno z evropsko zakonodajo – prepovedal čezmerno obremenitev območja s hrupom, tako da ni bilo več mogoče dobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev območja s hrupom. Takšno dovoljenje je pred spremembo zakona lahko izdal Arso ob soglasju prizadete občine, kjer so se izvajale gradbena dela. Da bi odpravili to vrzel, je ministrstvo verjetno pripravilo to uredbo. Težava uredbe pa je, da ni definirano, koliko časa lahko pod takšnim hrupom delujejo gradbišča na območjih, kjer bo gradbeni posegi trajali recimo dve leti. Za krajše gradbene posege, se mi uredba ne zdi problematična,« pravi Belič.

Kdo vse je pod stresom

»Gre za hitro spremembo, ki me je presenetila. Škoda je, da zadeva ni bila predhodno predana stroki, ki bi preverila obstoječe stanje in možne posledice. Zdi se mi, da gre za bolj pravno rešitev, ker se ministrstvo v prvi vrsti sklicuje na spremenjen zakon o varstvu okolja. Če je tudi strokovna rešitev, bo pokazal čas. 69 decibelov je kritična raven hrupa, pri kateri je potrebno poskrbeti za takojšnje protihrupne ukrepe. Takšen hrup je stresni faktor in lahko povzroča stresne reakcije, ki so zdravju škodljive,« pa meni strokovnjak za hrup na Zavodu za varstvo pri delu Ferdinand Deželak.

V AAG zahtevajo umik uredbe iz obravnave

Alpe Adria Green, ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju okolja in narave je danes na ministrstvo za kmetijstvo in okolje podalo zahtevo, da se osnutek uredbe umakne iz obravnave. Med drugim navajajo, da je osnutek tudi v nasprotju s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o hrupu in pravici do mirnega počitka in delovnih pogojih. “Z Osnutkom so kršene tudi človekove pravice, zato pošiljamo naše zahteve tudi Varuhu človekovih pravic,” so še zapisali.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO
%d bloggers like this: