c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Članek in odziv nanj “Cerod 2 pred globokim breznom”


DOLENJSKI LIST

Cerod 2 pred globokim breznom

Cerod 2 pred globokim breznom

»Novomeška občina bo vztrajala, da vlada projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema uvrsti v obstoječo finančno perspektivo in s tem zagotovi izvedbo prvih faz v letu 2015,« pravi novomeški župan Gregor Macedoni. V še precej bolj negotovem položaju pa je Cerod 2, ki bo, kot kaže, neslavno propadel, občini pa bo ob tem nakopal še kup stroškov.

»Tudi če odločbe o sofinanciranju hidravličnih izboljšav ne bomo dobili, moramo zaradi naših občanov in gospodarstva v letu 2015 začeti vsaj s prvo fazo. Predvidevam, da se bomo to dogovorili tudi z drugimi občinami, ki so partnerice v projektu, in da bomo skupaj zagotovili sredstva vsaj za začetek prve faze. Ta zajema gradnjo vodarn na vodnih zajetjih, ki bosta zagotavljali membransko filtracijo, s čimer bi rešili težavo s prekuhavanjem vode,« je na svoji prvi novinarski konferenci v vlogi župana povedal Macedoni.

»Tudi če začnemo projekt izvajati z lastnim denarjem, imamo zagotovila vlade, da bo ta vložek upravičen strošek in prednostni projekt v naslednji perspektivi, kar pomeni, da bomo te stroške lahko dobili sofinancirane,« poudarja Macedoni.

Regijske zdrahe

Še precej večja zagata, s katero se srečuje novi novomeški župan, pa je regijski center za ravnanje z odpadki (Cerod) oziroma 30 milijonov vreden projekt Cerod 2, s katerim bi na deponiji v Leskovcu uredili mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

»Pri projektu Cerod 2 zamujamo roke za pridobitev okoljevarstvenega (OVD) in gradbenega dovoljenja. Ministrstvo nas je zato obvestilo, da zaradi tega pogodba o sofinanciranju ne velja več.«

Pogodba o sofinanciranju določa, da bi morali OVD za Cerod 2 pridobiti do sredine julija. Vlogo so na agencijo za okolje (ARSO) oddali v začetku junija, a odločbe še nimajo. »Zapletlo se je, ko sta hotela Civilna iniciativa za čisto okolje in zdravo življenje ter družba Kostak, ki je v pretežni lasti občine Krško, pridobiti statusa stranke v postopku. Njihova vloga je bila zavrnjena, pred dnevi pa je ministrstvo končno zavrnilo tudi njihovo pritožbo na odločbo. A vmes so minili trije meseci. Nenavadno je, da isti organ, ki nam na eni strani odpoveduje veljavnost pogodbe o sofinanciranju, na drugi tako dolgo rešuje vloge, ki so izdajo OVD podaljševale. A to še ni vse. ARSO lahko zdaj sicer nadaljuje postopek, a zgodbe s pritožbami se lahko ponovijo tudi po izdaji OVD in potem spet v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja,« opozarja Macedoni.

Milijonska škoda?

Če se bo to res zgodilo in se bo postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja zavlekel za še nekaj mesecev, bo projekt padel v vodo. Če ga želijo končati do konca leta 2015, ko se izteče zadnji rok za sofinanciranje, morajo obrat za obdelavo odpadkov začeti graditi najkasneje februarja. Če projekt propade, bomo škodo šteli v milijonih evrov. Pridobivanje dokumentacije je vredno dobra dva milijona, teh stroškov pa, če projekt pade, ne bo sofinanciral nihče.

»Zdaj smo v zelo težki situaciji. Na sestanku z župani občin, ki so vključene v projekt, smo se dogovorili, da natančno opredelimo tveganja, zmagovalcev pa v tej zgodbi ne bo več,« pravi Macedoni.

Povedal je še, da je v teh dneh z mesta člana nadzornega odbora Ceroda odstopil novomeški predstavnik Srečko Vovko. »Predlagali smo novega člana, in sicer Francija Strajnarja, predsednika uprave NFD Holdinga, ki je strokovnjak na področju korporativnega upravljanja. Ob tem smo družbenicam še predlagali, da za obdobje nekaj mesecev imenujemo prokurista Albina Kregarja, in sicer z namenom izboljšanja upravljanja in zmanjšanja tveganja pri izvajanju za nas zelo pomembnega in hkrati bolečega projekta Cerod 2.«

B. B.

Cerod 2 pred globokim breznom

Spoštovani, župan MO NM g. Gregor Macedoni in pristojni v reševanju CEROD-a !

V zvezi zgoraj navedeno zadevo vam Dolenjsko okoljsko društvo odgovarja s svojim komentarjem o naših vidikih glede okoljskega in davkoplačevalskega problema v CEROD-u. Ob tem zopet sporočamo ARSO in MOP-u, da se ne strinjamo z zavlačevanjem OVD-ja na račun povzročanja smradu pri odlaganju nenevarnih odpadkov v CEROD-u. Hkrati nas skrbijo zelo velika izplačila za smrad, ki ga doživljamo vsi v zasebnem življenju. Primerljiv smrad, temu smradu v CEROD-u ali še bolj škodljiv za zdravje ljudi je v našem domačem okolju, ko iz kmetij katerih imajo več glav živine polivajo gnojevko, ki ima več kemičnih vsebin kot pa normalnih bioloških razkrajanj organskih snovi. Zato na majhnih kmetijah vonj, ni tako agresiven in ne zaudarja . Pri nas se to dogaja večkrat mesečno za kar se sprašujemo ali so ljudje, ki to doživljajo tudi lahko deležni odškodnin naselju ali rent kot neposredni odškodovanci. Bojimo se, bodo davkoplačevalci v naši regiji izigrani, kar pomeni, da bomo poleg drage vode, plačevali še 3x-tnik za smeti, ker bodo morali voziti del smeti v Krško, del pa v Ljubljano. Za Globoko pri Trebnjem smo v DOD prepričani, da je to samo*muha enodnevnica*, tako pri OV dokumentaciji, kot pri deponijskem prostoru, na obeh segmentih imajo zadeve trhle temelje.

Obrazložitev:

Naš pogled v našem društvu na problem CEROD-a je v tem, da bo potrebna rešitev za zmanjšanje plinov oz. smradu, med drugim je to tehnološka naprava MBT (Mechanical Biological Treatment), slovensko MBO (mehansko biološka obdelava),ki je včasih izražen tudi z BMT razlika med procesoma je ta, da je v sledečem, biološka faza procesa pred mehanskimi sortiranjem ali obdelovanjem. Omenjeni segment je izredno pomemben tudi pri zmanjšanju povzročanju smradu na odlagališču kot na bližnji okolici. Predvsem zaradi drugačne tehnologije in drugačne vsebine odpadkov odlaganja na odlagališču, ki omogoča bolj naravno gnitje odloženih odpadkov kar pomeni zmanjšanje smradu za bližnjo okolico. V DOD se ne strinjamo, da se prečiščeno izcedno vodo na mobilni ČN ponovno zliva v telo odlagališča, ker smo mnenja, da ta dodatno povečuje smrad na telesu odlagališča. Zato predlagamo, da se ta na podlagi sledljivosti ali evidenčnih listov vozi na centralno ČN v Novem mestu.

Naše strnjeno mnenje je, da brez izgradnje MBO katere je pogoj pridobitev OVD-ja in z tem pridobitev EU finančnih sredstev, ne bomo izboljšali vpliva smradu na odlagališču do bližnje okolice. Problem je tehnične narave, ker ima odlagališče CEROD preveliko kapaciteto ne-recikliranih pripeljanih odpadkov, da bi jih lahko pravilno odlagali oz. ravnali z njimi. Zato je naša trditev, da se bo brez MBO-ja, ki je strateškega pomena za odlagališče v Leskovcu nadaljevalo čezmerno onesnaževanje bližnjega naravnega okolja, predvsem zaradi tehničnih nezmožnosti. V primeru zavrnitve OVD-ja in pogojno brez EU sredstev, bi bili najbolj odškodovani prav majhni ljudje, mi davkoplačevalci, ljudje z višjim plačilom položnic, ki vsako-tedensko vdihujejo smrad iz smetišča, KS in ljudje, ki so bili do sedaj deležni rent, saj je to objekt splošnega družbenega pomena. Problem je tudi, ker ima RS zaradi sedanjega stanja v državi po direktivah EU-ja samo še *Salamonske rešitve* vzemi ali pusti in posledično pa zvišanje komunalnih prispevkov in racionalizacija vseh stroškov. Vključno z rentami zaradi poslabšanja življenjskega okolja pri smradu, ki ga uradno nihče kompetentno, ne more oceniti. Zato Dolenjsko okoljsko društvo z zgoraj navedenimi dejstvi odobrava pridobitev OVD-ja, da lahko pridobimo sredstva in z tem rešitve pri problemu onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami vonja, ki se pogosto prepleta s problematiko vplivov tega onesnaževanja na zdravje ljudi.

P.s. V DOD se ne strinjamo na imenovanje prokurista A. K., ki je član občinskega sveta Občine Straža in član koalicije župana v Občini Straža. Njihova odgovornost je že omenjena v naših poročilih pod *ekološka bomba v Brezju*. Kandidat  za prokurista v tem primeru, tako občutljivega projekta kot je CEROD, mora dosegati visoko moralno-etične okoljske standarde, ne pa škodljive dogodke v bližnji naravi zamolčati ali pomesti pod preprogo. Še posebej bode, da so bili večkrat obveščeni tako svetniki kot vodilni v občini Straža. A vedno je bilo brez odgovora.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: