c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Alpe Adria Green, mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave zahteva odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen


Irena-Majcen-3-300x235

Irena Majcen

Alpe Adria Green, mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave zahteva odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen, zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini.

 

IZJAVA ZA JAVNOST

27.07.2015 smo državnim organom RS po e-pošti poslali sklep z zahtevo UO AAG za  takojšni odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen, zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini.

UO AAG je ta sklep sprejel v petek 24.07.2015 na svoji izredni seji, zaradi netočnih-zmedenih izjav Ministrice o parceli nezakonite deponije Bukovžlaku in zagovarjanja nestrokovnih odločitev v zvezi s sanacijo nezakonite deponije v Bukovžlaku na parceli 115/1 k.o. Teharje v oddaji 24. ur zvečer 22.7.2015 (http://www.24ur.com/novice/slovenija/sodba-in-kazni-zdravja-ne-bodo-vrnile.html )  v kateri je Ministrica  tudi trdila, da bi ta sanacija najmanj obremenjevala okolje, brez vsake strokovne podlage. Analiza je pred mesecem pokazala, da se koktajl strupov izlužuje v okolje. Naj navedemo samo, da vrednost   arzena presega kritično vrednost  na mestu odvzema vzorca kjer se pojavljajo izcedki. V sodbi Sodišča EU v Lusemburgu št.: C‑140/14 z dne 16.04.2015 je navedeno, da je EK prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov v Bukovžlaku, kar je pokazala strokovna študija IOP Celje, ministrica pa je pred kamerami še kar trdila, da tam ni nevarnih odpadkov.

Ministrica ga. Irena Majcen oz. Ministrstvo za okolje in prostor, bi morala takoj sprejeti ukrepe za preprečitev  ogrožanja zdravja na področju stare cinkarne ne glede na to, da je lastnica te parcele MO Celje, saj je že študija iz leta 2006 o onesnaženju  stare cinkarne pokazala in vse kasnejše  analize še bolj podrobno  potrdile katastrofalno onesnaženje okolja. Tukaj so izmerili največje onesnaženje s kadmijem v urbanem področju na svetu (1200 krat čez mejno vrednost 1mg/kg po Uredbi o vnosu težkih kovin v tla) saj je ta lokacija nekaj 100 metrov od centra Celja. Pristojno ministrstvo in drugi odgovorni se vse do danes niso odzvali  in niso pristopili k takojšnji sanaciji tega 17 ha velikega področja, kjer je odloženo 1,5 milijona mvečinoma nevarnih odpadkov. Že za 13600modpadkov, ki so jih sedaj sanirali na tej lokaciji pa je v sodbi sodišča navedeno, da predstavljajo

»…visoko nevarnost za zdravje ljudi in okolje«

V sodbi sodišča je tudi navedeno, da ima onesnaženo področje škodljiv vpliv na podtalnico, Hudinjo, Voglajno in Savinjo in je nujno  potrebno preprečiti izluževanje v okolje.

Ministrici ga. Ireni Majcen tudi očitamo ustanovitev komisije za sanacijo celjske kotline, ki je bila namerno ustanovljena  preštevilna in ne operativna, s tem pa prestavila reševanje  hudih ekoloških problemov tega okolja v nedoločeno prihodnost. Celjska kotlina in njeni prebivalci  nujno potrebujejo  ukrepe za zmanjšanje tveganja za zdravje prebivalstva.

Na koncu ji očitamo tudi, da je prebivalcem Celjske kotlino protipravno črtala 72. člen Ustave RS., ki med drugim pravi:

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.

Država skrbi za zdravo življenjsko okolje.

S tem smatramo, da je naša zahteva utemeljena in pričakujemo od ministrice, da sama poda odstop ali pa jo razreši predsednik vlade RS g.Miro Cerar.

ZA LEPŠO  PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

 

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

AAG deluje brez državnih subvencij – Podprite naše delo

Predogled slike

Častnik Večer Ponedeljek, 27. julij 2015

Avtorica: ROZMARI PETEK 

Alpe Adria Green ministrici Majcnovi: odstop ali razrešitev

Zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini, zaradi njenih zmedenih izjav in zaradi ustanovitve preštevilne komisije za sanacijo celjske kotline

  • 1 od 1

Sodba evropskega sodišča, ki je v zadevi reševanja nelegalnega odlagališča Bukovžlak, na katerem so bili najdeni tudi odpadki stare Cinkarne, v celoti pritrdila očitkov Civilne iniciative Celje, je v zrak dvignila tudi mednarodno organizacijo za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green. Ta sedaj zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini zahteva odstop okoljske ministrice Irene Majcen.

Piko na i tej odločitvi je bila njena izjava v oddaji 24 ur zvečer (22. julija letos), v kateri je ministrica še vedno trdila, da na deponiji ni nevarnih odpadkov, hkrati pa je predlagala, da bi bila za njeno sanacijo namesto odvoza ali predelavenajboljša rešitev stabilizacija in remediacija terena, ker da bi najmanj obremenjevala  ljudi in okolje. Takšna izjava je po mnenju okoljske organizacije brez vsake strokovne podlage.

“Analiza je pred mesecem pokazala, da se koktajl strupov izlužuje v okolje. Naj navedemo samo, da vrednost arzena presega kritično vrednost na mestu odvzema vzorca, kjer se pojavljajo izcedki. V sodbi Sodišča evropske unije Luksemburgu je navedeno, da je Evropska komisija prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov v Bukovžlaku, kar je pokazala strokovna študija Inštituta za okolje in prostor Celje, ministrica pa je pred kamerami še kar trdila, da tam ni nevarnih odpadkov.”

Po mnenju Alpe Adrie Green bi ministrica morala takoj sprejeti ukrepe za preprečitev ogrožanja zdravja na področju stare cinkarne, saj je že študija iz leta 2006 o onesnaženju stare cinkarne pokazala katastrofalno onesnaženje okolja. „Tukaj so izmerili največje onesnaženje s kadmijem na urbanem območju na svetu (1200-krat čez mejno vrednost 1mg/kg po uredbi o vnosu težkih kovin v tla),” poudarjajo, vse to pa se izlužuje v podtalnico, Hudinjo, Voglajno in Savinjo. “Pristojno ministrstvo in drugi odgovorni se vse do danes niso odzvali in niso pristopili k takojšnji sanaciji tega, 17 hektarjev velikega območja, kjer je odloženih 1,5 milijona kubičnih metrov večinoma nevarnih odpadkov.”

Ministrici očitajo tudi ustanovitev komisije za sanacijo celjske kotline, ki da je namerno preštevilna – šteje 24 članov. S tem je po mnenju organizacije namerno prestavila reševanje hudih ekoloških problemov  v nedoločeno prihodnost.

“Na koncu ji očitamo tudi, da je prebivalcem celjske kotline protipravno črtala 72. člen Ustave RS, ki med drugim pravi: Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja,” so še pripisali in dodali, da utemeljeno pričakujejo njen odstop ali pa razrešitev.

“Alpe Adria Green niso neki salonski ekologi. Skrbijo za boljšo prihodnost naših otrok, zato mi zelo veliko pomeni, da so nam pritrdili,“ je zahtevo po odstopu komentiral koordinator Civilne iniciative Celje Boris Šuštar. Odziv ministrice še čakamo.

EKOLOŠKA SANACIJA CELJSKE KOTLIN – RTV – Slovenija oddaja – ODMEVI  Datum: 31. jul. 2015

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174353594

meritve Celje

 
%d bloggers like this: