c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Inšpekcije ne gane črno odlagališče azbestne kritine


Strupena azbestna kritina, že nekoliko poraščena z mahom, 
ter zarjavele pločevinke po vsej verjetnosti že dlje časa 
onesnažujejo porozno kraško površje v gozdu blizu  mejnega 
prehoda Lipica. Nanje so inšpekcijo opozorili okoljevarstveniki, vendar  se slednja odziva počasi.
Strupena azbestna kritina, že nekoliko poraščena z mahom, ter zarjavele pločevinke po vsej verjetnosti že dlje časa onesnažujejo porozno kraško površje v gozdu blizu mejnega prehoda Lipica. Nanje so inšpekcijo opozorili okoljevarstveniki, vendar se slednja odziva počasi.

Foto: Alpe Adria Green

Nezakonito odloženi azbestni odpadki, ki so jih okoljevarstveniki pred dvema tednoma našli v bližini Lipice, niso prepričali inšpektorice v Kopru, da bi nemudoma naročila sanacijo odlagališča. Dosledno se namreč drži postopka. Medtem pa azbestne snovi pronicajo skozi porozno kraško površje in zastrupljajo vire pitne vode.

Foto: Alpe Adria Green

LIPICA >Člani ekološke patrulje okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) so v neposredni bližini mejnega prehoda Lipica pred dvema tednoma odkrili divje odlagališče. “Poleg veliko zarjavelih pločevink, ki so verjetno še iz obdobja nekdanje Jugoslavije, smo našli tudi drobljeno kritino iz azbesta. Ta je nevarna in lahko onesnaži kraške vodne vire,” je povedal predsednik AAG Vojko Bernard.

Sami morajo iskati parcelne številke

Najdbo je z dopisom in fotografskim dokaznim materialom nemudoma prijavil okoljski inšpekciji v Kopru. Ob tem jih je prosil, naj mu sporočijo, kako se bodo lotili sanacije divjega odlagališča nevarnih azbestnih odpadkov. Vendar je namesto navedb konkretnih ukrepov v odgovor (sicer še isti dan) dobil le formalno pojasnilo, da tovrstna prijava ni dovolj za sprožitev postopka sanacije, ampak se lahko šteje le kot pobuda za morebitno uvedbo inšpekcijskih postopkov.“Inšpektorica za okolje bo ukrepala v skladu z zakonskimi pristojnostmi in glede na določen vrstni red obravnave prijav,”so z okoljskega inšpektorata zapisali Bernardu v odgovor.

Ob tem so ga še prosili, naj prijavo dopolni tako, da jim posreduje številke parcel, kjer so odkrili nelegalno odlagališče, ker sicer ne bodo mogli najti lastnika. “Ker v konkretnem primeru povzročitelj čezmernega obremenjevanja okolja ni znan, je za odstranitev odpadkov odgovoren lastnik ali drugi posestnik zemljišča,” je dodala inšpektorica za okolje Daša Janežič.

Koprska inšpekcija manj odzivna

Bernard se nad temi besedami čudi: “Ne razumem, zakaj moramo mi iskati številke parcel. Nismo najbolj vešči v tem. Za to nezakonito odlagališče smo izvedeli od svojih znancev s Krasa in se takoj odzvali z ogledom terena in dopisom inšpekciji.” Okoljevarstvenik ob tem še pove, daso ostale enote inšpektorata po Sloveniji veliko bolj odzivne kot koprska.“Nisem optimist, da bi se način dela pri tej inšpekciji z leti kaj spremenil. Ugotavljam, da je odnos do okoljevarstvenikov še slabši, kot je bil, njihov odnos do onesnaževalcev pa vse bolj prijazen,” ne skriva razočaranja.

Z inšpektorata nam na vprašanje, ali niso azbestni odpadki v občutljivem kraškem okolju dovolj velik razlog za takojšnjo sprožitev sanacije, niso dali jasnega odgovora. Dejali so le: “V skladu s pravili dela inšpektorata morajo inšpektorji vse prejete prijave razvrstiti po vnaprej določenih kriterijih in nato opravljati nadzor po tako določenem vrstnem redu. Tako je bilo narejeno tudi v konkretnem primeru.”

LEA KALC FURLANIČ
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: