c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Ustavna pravica do vode po dopolnilih čaka na obravnavo DZ-ja


voda

Ustavna komisija je s potrebno dvotretjinsko večino sprejela več dopolnil, večinoma tehničnih, k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode. Predlog je komisija poslala v parlamentarno obravnavo.

Predlog je v državni zbor vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Alenko Bratušek. Z uveljavitvijo predloga bi se v Ustavo vnesel 70. a člen, v katerem bi bilo zapisano, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba.

Med sprejetimi dopolnili ustavnega zakona so v komisiji sprejeli dopolnilo, da ima vsakdo pravico do varne pitne vode, kar je skladno s strokovno uveljavljeno terminologijo. Člani komisije so dodali v ustavni zakon še dikcijo, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države, da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in da v tem delu niso tržno blago.

Dopolnilo ZL-ja zavrnjeno
Komisija pa ni potrdila dopolnila ZL-ja, po katerem bi bila vodna zemljišča opredeljena kot naravno javno dobro, ki ga ni mogoče privatizirati in bi onemogočilo podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Večina članov komisije je namreč mnenja, da je to že opredeljeno v obstoječih členih predloga kot tudi v obstoječi zakonodaji.

Med razpravo so naklonjenost ustavnemu zakonu izrazili poslanci SD-ja in SMC-ja, ki menijo, da bi se lahko Slovenija tako še pravočasno zaščitila pred zunanjimi vplivi. Poslanci NSi in SDS pa menijo, da je materija že opredeljena v ustrezni zakonodaji in da takšen zapis v ustavi za državljane ne bi prinesel nobenih koristi.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/
%d bloggers like this: