c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Komisija za preprečevanje korupcije kritična do Predloga Zakona o drugem tiru


Komisija je kritična do Predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z izvedbo investicije v izgradnjo drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper in do postopka njegove obravnave

drugi-tir

Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi popolne neprimernosti postopka obravnave predloga zakona o drugem tiru in njegove nedorečenosti v svojem včerajšnjem komentarju k predlogu zakona pozvala k umiku na to tematiko vezane točke z dnevnega reda včerajšne seje vlade.

Zakon je po mnenju komisije normativno presplošen in zaradi te nedorečenosti dopušča nastanek korupcijskih tveganj. Glede na to, da gre za enega pomembnejših zakonov s področja državnih investicij, postopek ne dopušča hitenja pri njegovi obravnavi, temveč zahteva maksimalno transparentno obravnavo in javno razpravo, vključno s pridobivanjem strokovnih mnenj. Pri tem ne more biti odstopanj niti zaradi pridobivanja finančnih sredstev EU.
Komisija tako izpostavlja, da ji predlog zakona o drugem tiru ni bil posredovan v usklajevanje, čeprav se njegova vsebina celo izrecno nanaša na njeno delovno področje in bi komisija tudi po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije morala imeti možnost, da poda mnenje o usklajenosti določb predloga zakona z zakoni in predpisi, ki urejajo področje preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov, še pred obravnavo predloga zakona na vladi.
Poleg tega komisija ponovno izraža svojo globoko zaskrbljenost nad količino predlogov zakonov, ki se jih obravnava po nujnem postopku, kar je še posebej nerazumljivo v primeru predloga zakona o drugem tiru, ki so ga pristojne službe pripravljale zelo dolgo in predstavlja eno glavnih državnih naložb. Komisija ocenjuje, da so bili razpoložljivi trije delovni dnevi povsem nezadostni za poglobljeno proučitev tako pomembnega in obsežnega dokumenta ter za podajo predlogov s strani vseh zainteresiranih in vsebinsko vpletenih državnih organov in drugih javnosti.
Hkrati je povsem nerazumljivo, da se je tako pomemben dokument lahko obravnaval na današnji seji vlade, ob dejstvu, da je bil rok za oddajo komentarjev na predlog zakona konec včerajšnjega dne. Tako je komisija prepričana, da tudi njeni pravočasno oddani komentarji, ki jih je posredovala včeraj, na današnji seji vlade niso mogli biti obravnavani, še posebej ob dejstvu, da je bila točka s predlogom zakona o drugem tiru, kot ena od več kot 80 – tih, tudi na seji vlade očitno obravnavana po hitrem postopku, saj se je uradni del seje vlade po podatkih Urada Vlade za komuniciranje zaključil v manj kot uri in pol. Še več, komisija je prepričana, da pripravljavec zakona ni imel nikakršne namere v predlog zakona vključiti morebitne komentarje, ki bi jih prejel, četudi strokovno utemeljene, oziroma predlog zakona skladno z njimi spremeniti.
Poleg načelne ugotovitve, da je predlog zakona preveč splošen za ugotavljanje korupcijskih tveganj, komisija v svojih komentarjih, ki so priloženi v priponki, med drugim poziva k vgradnji potrebnih varovalk za večjo transparentnost nadaljnjega načrtovanja, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom ter opozorila na pomanjkanje dodatnih mehanizmov javnega nadzora, kar predstavlja precejšnje tveganje za korupcijska ravnanja vlade, družbe 2TDK d.o.o. in morebitnih družbenikov te družbe. Izpostavila je tudi nedorečenost vloge, pravic in obveznosti morebitnih družbenikov ter preveč okvirno naravo investicijskega programa in finančnega načrta projekta.

 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: