c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Zadeva “Kemis” pušča veliko odprtih vprašanj


Požar v vrhniškem Kemisu, kjer skladiščijo tudi nevarne odpadke, je kljub sprva pomirljivim izjavam pristojnih povzročil veliko škodo v okolju. Onesnaženje potoka Tojnica je doseglo katastrofalne razsežnosti. Prebivalce skrbi, ker na mnoga vprašanja še ni odgovorov. Objavljamo kronologijo dosedanjega dogajanja.

 

15. maj

– Malo pred 20. uro je v Kemisu, kjer so skladiščili okoli 1400 ton odpadkov, stoji pa blizu stanovanjskih sosesk in avtoceste, zagorelo. Ogenj je izbruhnil v času, ko v podjetju ni bilo delavcev. V obsežnem požaru je odjeknilo tudi več eksplozij. Zrak je smrdel po zažgani plastiki, nad Kemisom se je vil gost črn dim, ki se je širil proti jugozahodu.

– Posredovalo je več kot 250 gasilcev, pa tudi številni pripadniki civilne zaščite in drugih služb. Evakuirali so 11 stanovalcev najbližjih hiš in pozvali okoliške prebivalce, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

– Zdravstveni dom Vrhnika je aktiviral več ekip in v bližini vzpostavil primarno triažo. Dekontaminirali in pregledali so več kot 70 gasilcev; dva sta zaradi vdihavanja dima potrebovala pomoč.

– Ogromna količina gasilne vode je med gašenjem zastajala, zato so gasilci do kolen stali v mešanici vode in razlitih materialov, zaščitne obleke številnih so bile pri tem uničene.

– V bližnji potok Tojnica so se ob gašenju začele stekati odpadne vode, pomešane s kemikalijami. Širjenje onesnaženja so poskušali ustaviti s pivniki.

16. maj

– Malo po polnoči je gasilcem uspelo požar spraviti pod nadzor.

– Kmalu po 7. uri je prispela državna enota Elme (ekološki laboratorij) in začela vzorčenje. Širšo okolico požara je prežemal močan vonj po zažgani plastiki.

– Poveljnik štaba civilne zaščite Vrhnika je sporočil, da prvi rezultati vzorcev iz bližnjega potoka Tojnica kažejo na manjše onesnaženje in prisotnost nekaterih kemikalij, vendar naj v enoti Elme ne bi pričakovali hujših posledic. Toda ribiška družina je opozorila, da je v Tojnici na 1,5-kilometrskem odseku od Kemisa do Ljubljanice vse pomrlo.

– Prve meritve so pokazale povečanje delcev PM10 v zraku in koncentracij živega srebra. Koncentracije PM10 so dosegle 219 mikrogramov na kubični meter (mejna dnevna vrednost je 50 mikrogramov). Vsebnosti živega srebra v zraku pa so bile glede na običajne vrednosti za 100- do 1000-krat višje od običajnih v okolju.

– Civilna zaščita je ohranila poziv okoliškim prebivalcem, naj omejijo gibanje na prostem. Šol in vrtcev niso zaprli, omejili so le aktivnosti otrok na prostem. Prebivalcem so svetovali, naj povrtnine pred uporabo operejo. Voda je ostala varna, saj vodni vir za območje ni bil ogrožen, so zatrdili.

– Kriminalisti so zaprli območje in začeli preiskavo vzroka požara, inšpekcija za okolje in naravo pa je napovedala, da bo opravila izredni inšpekcijski pregled nesreče.

17. maj

– Ravni delcev PM10 in živega srebra v zraku so se preko noči precej znižale. Strokovnjaki so ocenili, da ravni živega srebra po požaru kljub visokim vrednostnim niso ogrozile zdravja prebivalcev.

– Delavci podjetja VGP Drava so čistili Tojnico, ki je bila polna oljne gošče, nastale v požaru.

– Poveljnik vrhniške civilne zaščite je napovedal, da bodo delci, ki po požaru ležijo na tleh, vzorčeni in pregledani. Na NIJZ so prebivalcem svetovali, naj zavržejo zelenjavo in sadje, na katerih so vidne sledi požara.

– Prebivalci so opozorili na pomanjkljivo obveščanje o požaru in snoveh, ki so zgorele, ter izrazili skrb za zdravje in okolje. Pristojni so napovedali, da bodo analize voda in zemljin opravljene do konca tedna.

18. maj

– Ministrstvo za okolje je ocenilo, da je na Tojnici prišlo do ene večjih količin izlitih odpadnih olj v vodo, ki pa da je pod nadzorom in obvladljiva. Na potoku so namestili muljno črpalko, da bi preprečili odtekanje oljne gošče v Ljubljanico. Gošča se je oprijela tudi brežine in obrežne vegetacije.

Organizacija Alpe Adria Green je zahtevala, da vzorčenje okolice požara opravijo neodvisni tuji referenčni laboratoriji. Od pristojnih so zahtevali, da Kemisu odvzamejo obratovalno dovoljenje in nemudoma zaprejo obrat.

– Vrhniški občinski svet je odobril 150.000 evrov za nakup nove opreme za gasilce in za kritje morebitnih stroškov zdravstvenih ukrepov.

19. maj

– Pristojne službe so predstavile podatke o onesnaženosti v okolici Kemisa:
*Onesnaženje Tojnice so ocenili kot katastrofalno zaradi preseženih vrednosti več nevarnih snovi (niklja, kobalta, formaldehida) in zelo povišanih vrednosti mineralnih olj in cianidov.
*Živo srebro v zraku je bilo pod mejnimi vrednostmi.
*Ugotovili so manjše onesnaženje Ljubljanice s penili in organskimi snovmi.

– Odsvetovali so uporabo vrtnin in pašo živali na prizadetih območjih. Pri aktivnostih na prostem so svetovali previdnost pri dotikanju predmetov, zemlje in peska, ki bi lahko bili onesnaženi.

– Inšpekcija za okolje in naravo je opravila izredni inšpekcijski pregled nesreče.

20. maj

– V Sinji Gorici in na Vrhniki so pripravili mirne proteste. Opozorili so, da se s požarišča še vedno širi smrad in prihaja do draženja sluznice. Zahtevali so prestavitev podjetja na drugo lokacijo.

22. maj

– Pristojne službe so z gladine Tojnice uspele očistiti strupeno oljno goščo. Onesnažen je bil okoli 100-metrski pas potoka, kjer so načrpali okoli 80 kubičnih metrov zaoljenih vod. Nadaljevalo se je čiščenje brežin, ki bo dolgotrajno.

– Okoljsko ministrstvo je oljno goščo označilo za nevaren odpadek ter napovedalo izdelavo sanacijskega programa, potem ko bodo znani rezultati podrobnejše analize snovi v gošči.

23. maj

– Arso je objavil izide analiz vzorcev iz Tojnice, ki so pokazali izjemno onesnaženost s pesticidi, hormonskimi motilci:
*Vrednosti prepovedanega herbicida atrazin so bile do 350 mikrogramov na liter, čeprav je največja dovoljena koncentracija dva mikrograma na liter. Ta je bila presežena tudi v Ljubljanici, kakih 200 metrov od izliva Tojnice.
*Koncentracije flufenaceta so bile do 110 mikrogramov na liter.
*V Tojnici so odkrili še pesticide propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin.
*V Ljubljanici so našli atrazin, flufenacet, propazin in simazin.

– Nekateri bližnji prebivalci naj bi po požaru poiskali zdravniško pomoč zaradi glavobolov in težav z dihali. Naraščalo je ogorčenje, ker še vedno ni bilo podatkov, kaj je gorelo in kaj vse so skladiščili v obratu. V Kemisu so sprva pojasnjevali, da je računalnik s podatki zgorel.

– Strokovnjaki so opozorili, da se je ob požaru verjetno sproščal tudi izjemno rakotvoren dioksin.

– Arso je pozval direkcijo za vode, zavod za varstvo narave in zavod za ribištvo, naj ocenijo škodo na Tojnici in pripravijo sanacijski program, ki ga mora izvesti Kemis. Podjetje so pozvali, naj priskrbi podatke, kaj je gorelo.

– Prizorišče požara je obiskal premier Miro Cerar, ki je dan pozneje dejal, da je šlo za izjemno nevaren dogodek, ki se ne sme ponoviti. Strinjal se je, da ljudje niso dobili dovolj informacij.

24. maj

– Delni izidi vzorčenja zemljin so na več krajih pokazali presežene opozorilne vrednosti za kadmij, krom in nikelj, v enem vzorcu pa presežene kritične vrednosti pesticida DDT. A po navedbah Arsa naj bi šlo za posledice dejavnosti pred požarom, saj so bili izidi primerljivi na površini in na globini 20 centimetrov. NIJZ je ocenil, da so tla primerna za pridelavo hrane. Težava naj bi bili njivi blizu Kemisa, ostali rezultati so bili v skladu z uredbo za tla.

– Pristojni so zatrdili, da se otroci na Vrhniki lahko igrajo zunaj. Opozorili pa so, da še čakajo na izide analize o prisotnosti nevarnih dioksinov in furanov.

– Inšpektorat za okolje in prostor je nadaljeval ugotavljanje, ali je Kemis obratoval skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Uprava za varno hrano je po požaru pregledala nosilce živilske dejavnosti in poslovanja s krmo. Inšpekcijo so opravili tudi na lokalni tržnici, kjer pa nepravilnosti niso ugotovili.

– Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je požar označila za dogodek izrednega obsega, kot ga v Sloveniji še ni bilo. Ukrepe pristojnih služb je pohvalila. Kljub temu so se v javnosti krepila opozorila o slabi koordinaciji pristojnih služb in pomanjkljivih protokolih ukrepanja.

– Zaradi dogajanja so sklicali izredno skupščino Kemisa. Po njej so iz Gorenja, ki lastniško obvladuje družbo, sporočili, da so vodstvu Kemisa naložili aktivno sodelovanje z vsemi pristojnimi institucijami po dogodku ter odprto komuniciranje, posebej z lokalno skupnostjo.

– AAG prejel odgovor  odgovor  glavne inšpektorice za okolje, ki ni odgovorila NIČ! Za rubriko saj ni res pa je sodi stavek Poročilo je v štirih mesecih od dneva pregleda naprave dostopno tudi javnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja! Odgovora iz MOP, do 29.05.2017 nismo prijeli, zato upravičeno domnevamo, da MOP ne želi komunicirati z NVO, ko jim postavimo neprijetna vprašanja.

odgovor Inšpektorata RS za   okolje in prostor (1)

odgovor Inšpektorata RS za   okolje in prostor 2

odgovor Inšpektorata RS za   okolje in prostor 3

 

25. maj

– Kemis je deset dni po požaru objavil, da je zgorelo, ali pa jih je ogenj vsaj oplazil, okoli 871 ton odpadkov, od tega več kot 456 ton nevarnih. Med drugim je šlo za pesticide, organska topila, pralne tekočine in lužnice, motorna olja, barve, lepila in smole, absorbente, laboratorijske kemikalije in različne odpadne mulje.

– Nova analiza vode v Tojnici je pokazala rahlo izboljšanje. Pri splošnih fizikalno-kemijskih parametrih so še bile povišane koncentracije, a bistveno nižje kot takoj po požaru. Znatno so se zmanjšale koncentracije pesticidov, a so bile vrednosti atrazina in flufenaceta ponekod še vedno višje od dovoljenih.

– Arso je pojasnil, da še nima rezultatov analize kovin, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov in lahkohlapnih aromatskih ogljikovodikov, kot sta benzen in stiren.

26. maj

– Predstavniki Arsa, NIJZ, uprave za varno hrano ter inšpektorata za okolje in prostor so predstavili analize vzorčenj okoli 400 zbranim krajanom Vrhnike, a jim jih ni uspelo pomiriti. Ti so jim med drugim očitali, da niso vzorčili na najhuje prizadetem območju v pasu od Kemisa proti Vrhniki.

– Uprava za jedrsko varnost je sporočila, da meritve niso pokazale povišanih ravni radioaktivnega sevanja v okolici Kemisa. Ta sicer nima dovoljenja za skladiščenje radioaktivnih odpadkov.

– Mikrobiolog in okoljski aktivist Gorazd Pretnar je izrazil sum, da bi lahko bil vzrok požara ravnanje z stirenom, ki sčasoma postane nestabilen.

– Predsednik republike Borut Pahor je sprejel gasilce, reševalce in druge, ki so pomagali pri gašenju, ter se jim zahvalil. Po njegovih besedah so se vse intervencijske službe odzvale ustrezno in brezhibno opravile delo.

– Poslanci iz SDS in skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS) so vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bodo razpravljali o posledicah požara in ravnanju pristojnih služb.

27. maj

– Kriminalisti so sporočili, da so v sodelovanju s forenziki okvirno locirali kraj, kjer bi lahko začelo goreti. Potrdili so, da so vrhniški policisti prejeli kazensko ovadbo zoper direktorja Kemisa.

V AAG bomo nadaljevali z aktivnostmi, da se ta obrat zapre, da ne bo več ogrožal tamkaj živečega prebivalstva.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Zakaj okoljski inšpektorat ne bo analiziral okolice Kemisa

29.05.2017 

Na inšpektoratu za okolje trdijo, da je bil Kemis pod stalnim inšpekcijskim nadzorom.

avtor

Zakaj okoljski inšpektorat ne bo analiziral okolice Kemisa

Foto: Borut Hočevar
 Iz okoljske organizacije Alpe Adria Green so poslali glavni inšpektorici Inšpektorata RS za okolje in prostor Dragici Hržici in ministrici za okolje Ireni Majcen več zahtev:

1. Zahtevali so, da neodvisni tuji referenčni laboratorij izvede vzorčenje in analize celotne okolice požara v Kemisu in opravi oceno tveganja za otroke, nosečnice, občutljive in zaposlene v Kemisu.

2. Zahtevali so tudi, da pristojne službe odvzamejo Kemisu obratovalno dovoljenje in zaprejo proizvodnjo na lokaciji v Vrhniki.

Zdaj so prejeli odgovor. Z inšpektorata so jim sporočili, da nimajo pristojnosti za odvzem vzorcev. Dodali so, da je Kemis pod stalnim inšpekcijskim nadzorom »glede na letne načrte dela inšpekcije«. Inšpekcija je 19. maja opravila izredni okoljski inšpekcijski pregled ob okoljski nesreči, ugotovitveni postopki pa še tečejo. Na podlagi ugotovitev bodo, kot so zapisali, zdelali poročilo o ugotovitvah glede skladnosti naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja in potrebnih nadaljnjih ukrepih.

Pa dobro, gospod Franjo Bobinac. Bo vsaj direktor Kemisa Nanut odstopil ali ne?!

Bojan Požar, 29.05.2017
Saj ni res, pa je! Kljub strašni ekološki katastrofi zaradi požara v Kemisu sredi Vrhnike je direktor Kemisa Emil Nanut še vedno – direktor Kemisa. Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja (Gorenje je namreč lastnik Kemisa) pa še vedno vztrajno molči – tudi o tem, zakaj je Nanut še vedno direktor, oziroma, zakaj Nanut še vedno ni ponudil odstopa, oziroma, zakaj ga lastniki (Gorenje) še vedno niso razrešili?!
Pri tem je prav bizarno cinično, da je velenjska družba Gorenje d.d. lastnik Kemisa preko svoje hčerinske firme, ki se ekološko imenuje Gorenje Ekoinvest ekološke naložbe d.o.o.. In zanimivo je tudi, kako je velik del slovenske javnosti presenečen ob dejstvu, da je tako nedolžno in cenjeno “podjetje gospodijskih aparatov”, kot velja za Gorenje, zraven še lastnik nevarne kemične tovarne.
Za nameček je prav tako neverjetno dejstvo, da bo nadzorni svet Gorenja – pod vodstvom Marka Voljča – nekdanjega bankirja in pred leti že trikrat kandidat za predsednika vlade, ki sicer pretežno živi v Mehiki – šele zdaj, ko je inšpekcija za okolje za družbo Kemis izdala začasno prepoved zbiranja odpadkov, kar pomeni, da je Kemisu praktično prepovedano obratovanje, “verjetno” razpravljal o Kemisu, na prihodnji seji?!
No, nekateri so sicer prepričani, da Bobinac drži Nanuta pri življenju zato, ker ga potrebuje kot “žrtveno jagnje”. Da ne bi “preveč padalo po Gorenju”.

ALPE ADRIA GREN: ZAPRITE TOVARNO KEMIS!

Okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki je angažirana tudi pri boju proti ekološko podobno spornemu projektu Magne Steyr v Hočah, pa od Dragice Hržice, glavne inšpektorice Inšpektorata RS za okolje in prostor, in Irene Majcen, ministrice za okolje, zaheva, da vzorčenje in analize okolice požara v Kemisu izvede neodvisni tuji referenčni laboratorij, ter oceni tveganje za otroke, nosečnice ter zaposlene v Kemisu, in da se tovarno Kemis na Vrhniki enostavno zapre.

ODSTOPITA NAJ TUDI ŽUPAN IN MINISTRICA ZA OKOLJE

Pred jutrišnjo, torkovo izredno sejo občinskega sveta Vrhnike se vrstijo tudi pozivi, naj odstopita vrhniški župan Stojan Jakin ter “nevidna” okoljska ministrica Irena Majcen, ki jo nekateri mediji primerjajo tudi s “predpražnikom”.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: