c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Založani niso naklonjeni novi gospodarski coni


Vanja Brkić – Dnevnik

Napoved začetka priprave prostorskega načrta za novo gospodarsko cono v Zalogu je med krajani naletela na odpor. Ne želijo namreč novih dejavnosti, ki bi obremenjevale okolje. Pobudnik izdelave prostorskega načrta pa zagotavlja, da v Zalog ne želijo pripeljati umazanih dejavnosti.

Člani civilnih pobud iz četrtne skupnosti Polje, mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green in krajani niso zadovoljni z namero širjenja gospodarskih con v njihovem okolišu. Zmotil jih je postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo gospodarske cone med Zaloško cesto in železniško ranžirno postajo v Zalogu. Pobudo za pripravo omenjenega prostorskega akta je na občino januarja vložila družba Bolt, so povedali na Mestni občini Ljubljana.

Na oddelku za urejanje prostora so pojasnili, da veljavni občinski prostorski načrt na območju predvidene cone dovoljuje izvajanje skladiščne, logistične in trgovske dejavnosti ter širitev obstoječe gradbene dejavnosti. Direktor družbe Bolt Tomaž Bole je dejal, da je zaradi nasprotovanja coni nekoliko presenečen, saj ga prebivalci s svojimi skrbmi niso seznanili, zanje je izvedel iz medijev.

Želijo zdravo in čisto okolje

Krajani predlagani novi gospodarski coni nasprotujejo iz več razlogov. Med drugim so poudarili, da družba Bolt nima zaposlenih in nima ustreznih kompetenc. Zato se jim zdi čudno, da Mestna občina Ljubljana s takšno družbo sploh sodeluje pri pripravi prostorskega načrta. Bole je pojasnil, da je njegova družba pridobila pooblastila lastnikov 10 hektarjev zemljišč, da vodi postopke za pripravo prostorskega načrta. Bole je tudi sam leta 2014, ko je bila gospodarska cona v dolgoročnem prostorskem načrtu Ljubljane že zarisana, kupil zemljišče na tem območju.

Površine, na katerih naj bi zrasla nova gospodarska cona, nasprotniki ocenjujejo kot najboljša kmetijska zemljišča in gozdove. A na občini so zagotovili, da ne gre za tako pomembna kmetijska zemljišča, saj sicer pri spremembi njihove namembnosti občina ne bi mogla pridobiti soglasja ministrstva za kmetijstvo. »Krajani smo izpostavljeni negativnim vplivom iz okolja, hrupu, vibracijam in škodljivim emisijam, ki jih povzročata industrijska, gospodarska cona ter ranžirna postaja. Tega imamo preprosto dovolj! Želimo živeti v zdravem in čistem okolju,« so v javnem pismu poudarili nasprotniki gospodarske cone in zatrdili, da se bodo z vsemi pravnimi sredstvi borili proti njej.

Bole: Odprti smo za dialog

»Zalog je v preteklosti imel veliko umazane dejavnosti, zato lahko razumem, da so krajani občutljivi na prihod nove industrije. Ampak občinski prostorski načrt zelo omejuje vrste dejavnosti, ki smejo biti tam,« je dejal Bole. Zagotovil je, da v gospodarsko cono nimajo namena pripeljati umazanih dejavnosti, temveč takšne, ki okolja ne bodo dodatno obremenjevale. Na oddelku za urejanje prostora so potrdili, da občinski prostorski načrt v območju te gospodarske cone recimo ne dovoli hrupnih dejavnosti. Pozidava tega območja pa naj bi po mnenju občine zmanjšala trenutni čezmerni hrup, ki se širi od ranžirne postaje proti stanovanjskim predelom. Nasprotnikov takšna pojasnila ne pomirjajo. Opozorili so, da namerava ministrstvo za infrastrukturo v letošnjem in prihodnjem letu postaviti protihrupne ograje. »Postavitev objektov v novi gospodarski coni pa bi pomenila bistveno razširitev hrupa v okolje,« so prepričani. »Trenutno je en manjši trgovec izrazil interes, da bi zgradil trgovino, interes je pokazalo tudi tuje visokotehnološko podjetje, a mu ne znamo natančno povedati, kdaj bi bilo mogoče graditi,« je razkril Bole. Ob tem je izrazil pripravljenost na pogovore s četrtno skupnostjo in predstavniki civilnih pobud. »Želel bi si, da bi se lahko s predstavniki krajanov pogovorili in bi imeli možnost izraziti svoje mnenje, kakšne dejavnosti bi bilo najboljše pripeljati sem. Cilj je, da bi bile to dejavnosti, ki bi spodbudile razvoj okolja, a ga ne bi obremenjevale. Vsekakor si želimo, da bi bili s sosedi v dobrih odnosih,« je zagotovil Bole.

Povezava:

UMEŠČANJE NOVE GOSPODARSKE CONE NA GOZDNATO OBMOČJE IN NA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V MOL

nočemo - aag

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: