c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Brez problemov dioksine pojemo


Brez problemov dioksine pojemo

gorazd3

Dr. Gorazd Pretnar, mikrobiolog

Kadar gre za požar, je v ozadju človeški faktor. Pravno, terminološko opredeljen kot malomarnost. Požari večjega obsega so bili v slovenskem prostoru redkost. Tudi o pojavu piromanstva se je redko slišalo. Eden od klasičnih indikatorjev namernega požiga je začetek požara na več krajih hkrati, kar je bil primer v Novem mestu. Požari so si sledili: 15. maja Vrhnika, Kemis, štiri dni zatem na odlagališču odpadkov nad Jesenicami, Ljutomer, Ekoplast, d.o.o., Ptuj, tapetniški obrat Slovenskih železnic, Zalog, Ekosistemi. In včeraj Mokronog, skladišče lesnih sekancev. Vsak razumni človek bi požare v tem sosledju utemeljeno osumil kot namerne. Seveda še ni nobenih dokazov, obstaja sum. Zadnji požar, v Mokronogu, bi lahko bil slepilen, češ, gre za požigalca piromana. Pa prepustimo preverjanje hipotez kriminalistični policiji in tožilstvu.

Ključni javni interes je skrb za zdravje v zdravem okolju. Temu interesu sledi tudi slovenska zakonodaja vse do ustave. Za spoštovanje javnega interesa v okviru zdravega okolja skrbijo inšpekcijske službe. Vemo, da so kadrovsko in finančno podhranjene, in tudi to ni naključje. Prav ob primerih, kot so našteti požari, priplava na površje večletno “namerno” stiskanje javnega sektorja in postopno prenašanje donosnega dela skrbi za javno zdravje, kot so razni monitoringi, laboratorijska dejavnost, komunalna dejavnost, v roke multinacionalk pod okriljem Cete in podobnih sporazumov. Multinacionalke vstopajo v od politike izmučen prazen prostor prek najšibkejšega člena. V zadnjem času smo priča, kako je multinacionalka, po mnogih poskusih, vstopila v slovenski prostor okoljskih in javnozdravstvenih meritev z nakupom lastniških deležev laboratorija Erico Velenje. Največji delež je prodalo prav Gorenje. Ko je prostor dovolj izpraznjen in osiromašen skrbi za javno zdravje, je pripravljen na množične dogodke, kot so požari na odlagališčih nevarnih in nenevarnih snovi brez velikih pravnih posledic. Skupni imenovalec požarov so nevarni in nenevarni odpadki. Nenevarni odpadki se pogosto med požarom pretvorijo v nevarne. Požari imajo še en nadvse žalosten skupni imenovalec, zagotavljanje stroke in predvsem medicinske stroke, da je vse v redu, vse v mejah dovoljenega in ne škodi zdravju in okolju. Na tej točki razumem prijatelja prof. dr. Boštjana M. Zupančiča, da nas je pozval na ulice.

Strupeni plini, škodljive emisije, ki jih povzročijo požari na odlagališčih, lahko vključujejo: formaldehide, vodikove cianide, vodikove sulfide in dušikove okside. Tudi delci v dimu lahko negativno vplivajo na stanje dihal. In kaj nam ponuja Arso od naštetega? Merjenje delcev PM 10. Nujno moram poseči po primerjavi. Merjenje delcev PM 10 med požarom in po njem, na odlagališčih nevarnih in nenevarnih odpadkov, je tako, kot da bi zdravnik zatrjeval, da razen stetoskopa pri svoji diagnostiki ne potrebuje nič drugega. Kar bi bila v današnjih časih absurdna izjava.

image

Robert Balen Vrhnika. Kemis.

Kako nevarno je, ko zavohamo vonj po zažgani plastiki? Kaj vse pride ob tem gorenju v naša pljuča, organizem in okolje? To je težko vprašanje tudi za dobrega kemika, če mu ne posredujemo podatkov, katera od vrst plastik gori. Vemo pa, da je najpogostejši vzrok smrti v požarih hiš in stanovanj povezan prav z vdihovanjem hlapov, ki nastajajo pri gorenju plastike. Kadar gori halogenirana plastika, ki vsebuje klor ali fluor, takrat z gotovostjo govorimo o ogrožanju zdravja ljudi in okolja. Stranski produkti gorenja halogenirane plastike so dioksini, furani in PCB. Plastika lahko sprosti dioksine. Dioksini se neizogibno proizvajajo pri proizvodnji materialov, ki vsebujejo klor, vključno s PVC in drugimi plastičnimi surovinami. Dioksin je znano rakotvoren. Je najmočnejši sintetični karcinogen, ki so ga kdaj testirali na laboratorijskih živalih. Karakterizacija nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo raka ga potencialno ocenjuje kot 10.000-krat bolj rakotvornega od naslednje kemikalije, dietanolamina, ki je polmilijonkrat bolj rakotvoren od arzena.

Potem sledijo šele vsi ostali. Sreča v nesreči je, da dioksini težje vstopajo v telo prek dihal. Brez problemov pa vstopajo prek hrane. Pri tem se pomudimo pri tako imenovanih varnih mejah, ki jih propagirajo in se nanje opirajo na ministrstvih za okolje, kmetijstvo in nacionalnem inštitutu za zdravje.

Pravzaprav je njihovo vedenje žaljivo, saj nas imajo za nerazgledane in nepismene bedake. Dioksini so v okolju slabo razgradljivi in v vodi netopni. In kot takšne jih razumemo kot biološko akumulativne. To pomeni, da se v prehranjevalni verigi njihova koncentracija povečuje. Daljša, kot je prehranjevalna veriga, večjo koncentracijo v hrani bodo dosegli. V telesu se nalagajo v maščobnem tkivu in leta so potrebna, da se izločijo. Seveda ves ta čas prihajajo v stik med drugim tudi z matičnimi celicami, ki so glavna tarča ali šibka točka rakotvornosti. Niso pa dioksini samo zelo strupene spojine, vpletene so: v raka, motnje imunskega sistema, motnje endokrinega sistema in okvare novorojencev. Študije na živalih in in vitro so pokazale tudi vlogo dioksinov pri boleznih srca.

Res je, nič posebnega se ne bo zgodilo jutri ali pojutrišnjem, ko bomo na Kemis in ostale požare pozabili. Medtem bomo pojedli in popili, kar je nastalo pri gorenju nevarnih in nenevarnih odpadkov. Čez leta kavzalnosti za naše okvarjeno srce ne bomo mogli dokazati na nobenem sodišču. Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje nas bodo uvrstili med smrti zaradi nezdravega načina življenja, in tako naprej, dokler ne bomo na ulici nagnali brezvestnih birokratov in zdravnikov, kot nas danes poziva prof. dr. Boštjan M. Zupančič, borec za človekove pravice.

Kaj nam ponuja Arso? Merjenje delcev PM 10!

Štirje požari!!! Če bi bilo to v Franciji, bi bila že revolucija
Dr. Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik na ESČP

Ta, ze četrti pozar, nevarnih snovi s Sloveniji terja, da gredo ljudje na ulice. Debilni in debeli obrazi birokratk, ki sedijo v pisarnah in prekladajo papirje –, tega mora biti konec. ŠTIRJE POŽARI!!! Če bi bilo to v Franciji, pa takih debilov nimajo in tam se to ne zgodi –, BI BILA ZE REVOLUCIJA.

Pa kaj vam je Slovenclji, da mirno dihate dioksine itd. po tem, ko ste te birokratske salabajzarje leta in leta opozarjali na nevarnosti??? Tu se ta pseudo-pravna država nehaPravnega jezika sploh ne razumejo. ODZVALI SE BODO SELE NA ULICO IN ODKRIT REVOLT…!
%d bloggers like this: