c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Vlada RS na 145. seji predlagala ukrepe v obratih manjšega in večjega tveganja za okolje.


Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih ter nadaljnjih ukrepih v zvezi s požarom v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu. Vlada Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) nalaga, da pripravi vse izvedbene postopke, s ciljem, da interventne skupine za pregled in dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) pričnejo z delom 1. 1. 2018.

kemis

Kemis

Predlagani nadaljnji ukrepi države za preprečevanje tovrstnih dogodkov

Glede na dejstvo, da smo v zadnjem času priča vrsti požarov v podjetjih, katerih dejavnost je povezana z ravnanjem z odpadki, ocenjujemo, da je nujno medresorsko pospešiti vse aktivnosti, ki bi pripeljale do večje varnosti delovanja teh obratov. V prvi fazi je treba pregledati vsa izdana OVD, kar je vladi priporočil tudi Državni zbor RS pri obravnavi Priporočila Vladi RS v zvezi z okoljsko katastrofo, ki jo je povzročil požar v podjetju Kemis.

V republiškem registru obratov manjšega in večjega tveganja za okolje je 62 obratov. V nekaterih so nameščene tudi naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega (IED naprave). Teh je na ozemlju Slovenije skupno 210. Poleg tega je v Sloveniji tudi približno 1.000 imetnikov OVD. Ker je hitro in učinkovito ukrepanje države nujno potrebno, da bi se zmanjšalo število nepredvidenih dogodkov s posledicami na okolje, vlada predlaga, da se oblikuje osem intervencijskih skupin, ki bodo nemudoma začele z inšpekcijskimi pregledi posameznih obratov. Cilj skupin je pregledati, dopolniti in odločiti o ustreznosti posameznega OVD. Z dinamiko 4 pregledov na mesec bi bilo možno pregledati približno 350 obratov na leto, oz. okoli 700 v obdobju dveh let. Vrstni red pregledovanja obratov bi sledil ocenam tveganja za okolje. Predlagana sestava skupine (4 člane) je naslednja: inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor, predstavnik Agencije RS za okolje, inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektor Urada za kemikalije (v primeru objektov, ki se ukvarjajo s kemikalijami) oziroma, inšpektor Inšpektorata RS za infrastrukturo (v primeru energetskih objektov).

Intervencijske skupine bi bile oblikovane za obdobje dveh let in bi jih sestavljali izkušeni strokovnjaki iz navedenih organov. Zaradi tega bi bilo treba realizirati interventne nadomestne zaposlitve za opravljanje tekočih nalog zaposlenih.

Vir:

145. redna seja Vlade RS – SPOROČILO ZA JAVNOST- Ljubljana, 27. julij 2017

PIROMANSTVO

Mnenje AAG:

Pozdravljamo, da je Vlada RS vsaj odgrnila zaveso, ki pomeni grožnjo prebivalcem in ogroža njihovo zdravje, vendar je dala lastnikom pol teta časa, da “svinjarijo” pometejo pod preprogo. Po drugi strani pa je predlagana sestava skupine s strani vlade (4 člane) je naslednja: inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor, predstavnik Agencije RS za okolje, inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektor Urada za kemikalije (v primeru objektov, ki se ukvarjajo s kemikalijami) oziroma, inšpektor Inšpektorata RS za infrastrukturo (v primeru energetskih objektov). V AAG se s tako sestavo ne strinjamo, saj je tudi  ne-delovanje inšpekcijskih služb, poleg “piscev” OVD in OVS, privedlo do katastrofalne situacije na področju ravnanja z nevarnimi odpadki. Vlada, bi morala sestaviti komisijo sestavljeno iz neodvisnih strokovnjakov, ki niso zaposleni v državnih institucijah. V kolikor jih Slovenija ne premore naj jih poišče v tujini, če je Vlada RS lahko zagotovila denar za strokovnjake iz tujine za Slabo Banko in druge institucije potem, ga lahko zagotovi tudi za varnost in zdravje ljudi, posebno še za zdravje najmlajših, ki se igrajo tudi na zemlji!

Povezava:

Ministrica za okolje in prostor: NARAVA ZNA VSE SANIRATI?!?
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: