c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Več kot 200.000 evropskih državljanov je podpisalo peticijo, ki EU poziva k zaščiti tal


Evropske strategije za zaščito biotske raznovrstnosti in boj proti podnebnim spremembam bi se morale osredotočiti na tla: EU mora razviti časovni načrt za nevtralni svet za degradacijo tal

OTROK

Pred dvema letoma se je Evropska unija podpisala v okviru Agende o trajnostnem razvoju ZN 2030, pri čemer se je zavezala, da bo storila svojo vlogo v smeri “nevtralnega sveta za degradacijo tal”.

Vendar do konkretnih ukrepov ni prišlo kljub temu, da se skoraj vse države EU-28 srečujejo s hudo degradirano zemljo. V severni Evropi je vse bolj zaskrbljujoča degradacija organskih tal in šotišč, katerih nadaljnje izkoriščanje povzroča emisijo ogromnih količin ogljikovega dioksida. V sredozemskih državah je dezertifikacija, erozija in zemeljski plazovi povzročajo veliko zaskrbljenost zaradi izgube plodnosti tal in potencialnega tveganja za človeška naselja. Po vsej Evropi so ogromne površine zemljišč predmet kemične kontaminacije, kot je industrijska in intenzivna kmetijska dejavnost. Širjenje mest in izgradnja infrastrukture na primarnih kmetijskih zemljiščih uničujejo velika proizvodna zemljišča in zmanjšujejo sposobnost tal za absorpcijo vode iz ekstremnih vremenskih dogodkov, povečujejo tveganja in posledice poplav.

Čeprav se zemlja sooča s številnimi grožnjami, še vedno ni posebne EU zakonodaje, ki bi določala skupna načela in pravila za zaustavitev takšne degradacije naših dragocenih tal.

Sedaj je močna javna reakcija na ignoranci institucij EU zdaj prišla v poštev, saj več kot 200.000 evropskih državljanov podpiše peticijo “People4Soil”, ki Komisijo poziva, naj uvedejo skupni okvir za varstvo tal, ki ga uporabljajo države članice. Evropsko državljansko pobudo People4Soil (ECI) je podprla mreža več kot 550 lokalnih organizacij med njimi tudi AAG in skupin iz 26 držav članic. Po letu dni se je  12. septembra 2017 peticija končala z več kot 212.000 podpisi iz vseh držav EU.

Čeprav so bili doseženi rezultati glede na število prebivalcev samo v dveh državah (Italija in Irska), je skupno število podpisov jasen dokaz, da je tema ohranjanja tal pomembna za vse več Evropejcev. Predvsem je People4Soil dobil močno podporo tudi v Franciji in Nemčiji, kar je močno vplivalo na umik prvega predloga direktive o evropskem zemljišču iz leta 2014 zaradi nasprotovanja v Evropskem parlamentu.

V izjavi je ECI Komite People4Soil dejal:

“Želimo, da Evropa prizna tla kot njen najbolj strateški okoljski vir, saj zagotavlja varnost preskrbe s hrano, ohranjanje biotske raznovrstnosti in ureditev podnebnih sprememb. Zato bomo podpise poslali podpredsedniku Fransu Timmermansu, ki od Komisije zahteva, da najdejo načrt za Okvirno direktivo o tleh v okviru svojih prednostnih nalog in izpolnjevanju mednarodnih obveznosti. Naj to podporo uporabimo kot izhodišče za spodbujanje naših politikov k spremembi nacionalne politike in spodbujanju našega predstavnika v Evropskem parlamentu, da zagovarja spremembe v Bruslju. ”

V AAG bomo nadaljevali z aktivnostmi za zaščito tal tako na državnem, kot tudi na Evropskem nivoju.

Spisek partnerskih organizacij pobude: https://www.people4soil.eu/sl/partners

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: