c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG podal pripombe na Osnutek Odloka o ukrepu odvzema rjavega medveda in volka iz narave


Alpe Adria Green (AAG) je na Ministrstvo za okolje in prostor v predpisanem roku s strani MOP, 16.10.017 posredoval Pripombe, mnenja in zahteve na Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za obdobje do 30. septembra 2018 (Odlok2018)

medved

A) AAG je zahteva, da se odstrel (odvzem iz narave) rjavega medveda in volka NE izvede v obdobju do 30. septembra 2018, kot predvideva 5. člen Odloka2018 (za medvede do 30.aprila 2018; za volkove do 31.januarja 2018 in od 1. do 30. septembra 2018) .

B) AAG zahteva, da se Odlok o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave za obdobje do septembra 2018 NE sprejme, ampak odpravi in postopek sprejemanja Odloka 2018 ustavi.

AAG zgornji stališči na kratko utemeljuje predvsem s sledečim, kar pa niso edine pripombe in nedoslednosti Odloka 2018:

1) Tako gradivo Zavoda za gozdove (ZGS) kot Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) , ki sta strokovni podlagi Odloka 2018, namerno zavajata vlado in širšo javnost, da sta populaciji medveda in volka v Sloveniji del širše populacije izven Slovenije, namreč skupaj s Hrvaško in da je zato odvzem dovoljen, češ, saj gre za veliko populacijo (več tisoč osebkov), pri čemer ne bi bilo poslabšanja ugodnega stanja medveda in volka (test 3 po smernicah EU) zaradi Odloka 2018.

2) Slovenija in Hrvaška sta fizično ločeni državi z rezilno žico in visoko ograjo, ki preprečujeta prehod med državama tako medvedu kot volku. To je dejstvo, ki je že dolgo poznano obema ”strokovnima” organizacijama, ki tega nista hoteli upoštevati niti pri lanskem podobnem odloku (kljub našim pripombam), niti pri letošnjem Odloku 2018. Zato je očitno, da gre za namerno zavajanje, da bi lahko upravičili odstrel. S tem pa sta obe organizaciji postavili svojo strokovnost pod vprašaj oziroma je njuno stališče nestrokovno in odstrel posledično neutemeljen.

3) Glavni razlog za odstrel obeh vrst naj bi bil ”družbena nesprejemljivost” (test 1 EU) medveda in volka v Sloveniji. Pri tem ZGS navaja šest let staro anketo (selektivno anketiranje je sploh vprašljiva metoda) iz leta 2011, po kateri naj bi šlo za družbeno nesprejemljivost obeh vrst živali, med interesnimi skupinami lovcev in rejcev domačih živali. Družbena nesprejemljivost pa naj bi upravičila zmanjševanje populacije v takem obsegu, čeprav je jasno, da korelacija med odstrelom in družbeno sprejemljivostjo ni bila nikoli raziskana.

4) In seveda, da bi še bolj upravičili odstrel ZGS in ZRSVN trdita, da ni drugih zadovoljivih možnosti (test 3 po EU) obrambe pred škodami na rejnih živalih, kar naj bi bil glavni vzrok za ”družbeno nesprejemljivost”. Pri tem zavestno izpuščata možnosti uporabe evropskih sredstev za nastavitev pastirjev in psov (ne zgolj psov), kot se je včasih paslo in še dandanašnji lahko vidimo po Bosni in na Hrvaškem.

5) Nastavitev pastirjev je namreč financirana z evropskimi sredstvi po Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, ki si ga lahko ogledamo na spodnji povezavi, kjer dobimo tudi konkretne rešitve s pastirjem. Tako ZGS kot ZRSVN napačno tolmačita razmere v Sloveniji, da so izkoriščene vse možnosti varovanja čred pred volkom in medvedom oziroma, da nekatere rešitve (električna ograja, pes…) ne prinašajo zadovoljivih rezultatov. Pri tem pa ne navajata koliko čred se varuje s pastirjem in psi in ali so škode nastale tudi tam, kjer so bili pastirji (v izmenah seveda).

Navajamo odstavek iz Programa o financiranju pastirjev (stran 7): ” V okviru ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020 (operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri) so na voljo tudi podpore rejcem na območju pojavljanja velikih zveri, in sicer za plačilo dodatnih stroškov zaradi varovanja črede (nočne ograde, varovanje črede s psi in varovanje s pastirjem). Preventivni ukrepi so nujni tudi zato, ker zmanjšajo tveganje za vložek v rejo živali.”

http://www.program-podezelja.si/images/Varovanje-zivali-pred_zvermi03082016.pdf

6) Prav tako niso izkoriščene možnosti drugih dejavnosti na podeželju namesto reje živali medvedu in volku pred nosom v osrednjem območju (test 3 EU). To so razmeroma nove dejavnosti tudi na področjih, kjer jih prej ni bilo in so posledica subvencij. Zaradi subvencij zdaj predlagajo odstrel. Predlagamo, da se subvencije za te dejavnosti na osrednjem območju volka in medveda ukinejo in se da možnosti za preusmeritev v nekonfliktne dejavnosti.

7) V letih 2016 in 2017 pa smo lahko na TV spremljali oddaje, v katerih so predstavili kmetovalce, ki konfliktov z volkovi in medvedi nimajo, celo kljub odsotnosti pastirjev. Primere dobre prakse kaže uveljaviti tudi drugod. To je še ena od neizkoriščenih možnosti.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: