c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKOLOGIJA d.o.o. umaknila vlogo na ARSO za pridobitev OVS


ekologija Šk. Loka

Škofjeloška industrijska cona Trata, kjer podjetje za hrambo nevarnih odpadkov z ironičnim imenom Ekologija d.o.o. že nekje od leta 2014 vznemirja lokalno prebivalstvo.

ARSO je 25.10.2017 izdal sklep, da se postopek v upravni zadevi OVD za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje večjega obsega, in OVS, začet na zahtevo stranke  EKOLOGIJA d.o.o, ŠkOFJA Loka ustavi. ARSO je namreč 25.10.2017 s strani EKOLOGIJA d.o.o. prejel umik vloge za izdajo OVS.

V tem postopku je sodelovala kot stranski udeleženec tudi Alpe Adria Green. Za vstop v postopek smo se v AAG odločili predvsem zaradi vpliva naprave in zbirališča nevarnih odpadkov Ekologija d.o.o., ki bi povzročila preveliko spremembo naravnih in bivalnih vrednot okoliških prebivalcev in jih celo zdravstveno ogrožala ter zaradi neposredne nevarnosti požara. Zbirna mesta za odpadni material te naprave bi imela neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode,zrak, rastline, živali in ljudi. Pri presoji vplivov na okolje so bili na terenu upoštevani specifična ekologija in lastnosti posameznih živalskih vrst, tip posega v okolje in območje (relief, vodna mreža in klimatske razmere). Negativen vpliv zbirališča naprave Ekologija se bi pokazala v onesnaženosti okoliških potokih.

odstop od OVS EKOLOGIJA _0001

odstop od OVS EKOLOGIJA _0002

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
%d bloggers like this: