c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Dimnikarji: Pojasnila Ministrstva za okolje in prostor so netočna


Sekcija dimnikarjev pri OZS je novembra opozorila, da Ministrstvo za okolje in prostor javnosti posreduje številna nasprotujoča si pojasnila, s čimer se (ne)namerno povzroča nejasnosti, lahko pa tudi spore med državljani. V ta namen Sekcija pojasnjuje nekatere odprte dileme, da ne bi nastala nepopravljiva škoda pri uporabnikih kurilnih naprav. Lahko se namreč zgodi, da bi neustrezno stanje v dimnikarstvu v novem sistemu neutemeljeno pripisovali tudi dimnikarskim družbam.

dimnikar

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah zelo jasno opredeljuje, da zaradi ekonomskih in interesov nepristranskosti ni dopustno, da bi inštalater, serviser, prodajalec ali načrtovalec opravljal tudi dimnikarske storitve in obratno. Na spletni strani ministrstva pa je konflikt interesa nerazumno pojasnjen in je v nasprotju z zakonom.

V oddaji Koda na TV SLO 1, ki je bila predvajana 7. 11. 2017, je ministrstvo tolmačilo cenik drugače, kot ga je pojasnilo Sekciji dimnikarjev pri OZS dne oktobra letos. Sekciji je bilo pojasnjeno, da so normativni časi v Pravilniku fiksno določeni, da se zmanjšuje lahko le urna postavka, dopustno pa ni dodajati niti dodatnih postavk z nižjimi normami. V oddaji je bilo tako ravno nasprotno pojasnjeno, da naj bi se normativni časi lahko zmanjševali. V Sekciji se zato utemeljeno sprašujemo, ali je cenik celo v tržni ureditvi ponovno le orodje za šikaniranje dimnikarskih družb s pomočjo različnih tolmačenj in izrekanj prekrškov. S predpisi je določeno tudi delo inženirjev in arhitektov, pa kljub temu nimajo omejenih cen, saj delujejo na trgu tako kot po novem dimnikarji.

Za redno opravljanje predpisanih storitev je odgovoren uporabnik

Zaradi uvedbe proste izbire, ki sta jo zagovarjala le iniciativa in ministrstvo, so za redno opravljanje storitev odgovorni izključno uporabniki. V Sekciji dimnikarjev pri OZS priporočamo, da se z dimnikarsko družbo dogovorite o načinu sodelovanja. Dimnikarske storitve so preventivne narave in jih je zato treba redno izvajati najmanj v predpisanih rokih. Uporabnik naj shrani vsa dokazila o opravljenih storitvah, saj državna evidenca tega ne bo nadomestila. Prva menjava dimnikarske družbe je bila mogoča do 30.6.2017, naslednja pa bo mogoča s 1.7.2018. Redne storitve se do sprejetja nove Uredbe izvajajo v rokih kot do sedaj.

Pri izbiri dimnikarske družbe v Sekciji svetujemo, da upoštevate izkušnje, opremljenost, dosegljivost ter strokovno usposobljenost dimnikarske družbe. Zaradi pravnih dilem, nejasnosti zakona in obsežnih pravil stroke je pomembno tudi poznavanje predpisov. Ker za pridobitev dovoljenj in licenc ni bilo opravljenih resnejših preverjanj, kljub nekaterim predpisanim zahtevam, dovoljenje in licenca nista nujno pravo »dokazilo«. Uporabnik naj bo pozoren, kako dimnikar opravi storitev, ali ga opozori na morebitne nepravilnosti ter določi rok za odpravo. Za varnost uporabnika je to zelo pomembno, saj neutemeljeni pozitivni zapisnik lahko ustvari lažni občutek varnosti. Dimniški požari in zastrupitve z ogljikovim monoksidom so največkrat posledica neustreznega stanja naprav in nerednih dimnikarskih storitev, na slabšanje stanja pa vpliva tudi nova zakonodaja.

Zahtevajte strokovne storitve in ne nasedajte “pozitivnim zapisnikom”

Poznane se situacije, ko je novo izbrana dimnikarska družba kljub resnim pomanjkljivostim ali kljub že v preteklosti izdanem negativnem zapisniku pripravljena izdati pozitivni zapisnik. Največkrat zaradi všečnosti in interesa pridobiti stranko. Takšni primeri so resnično alarmantni, saj lahko privedejo do resnih zapletov in posledic. Ker podzakonski predpis še ni sprejet, je s konkretnimi primeri seznanjeno tudi ministrstvo. Tehnične zahteve so predpisane tako za monterje, dimnikarje, kakor tudi uporabnike. Dovoljenja in licence je podelila država, zaradi česar je takšne prakse treba ustrezno obravnavati.

Poklicna dimnikarska šola, ki izobražuje nove generacije, ni več edini obvezni pogoj za licenco, vendar pa številnih vsebin ni mogoče pridobiti drugje kot v tej šoli. V tem pogledu pozdravljamo uvedbo obveznega dopolnilnega usposabljanja, ne glede na to, da zakon v splošnem uvaja kaos. Žal postopki dopolnilnega usposabljanja še niso stekli, do konca leta pa bo potrebno obrazložiti že podzakonske akte v pripravi.

Dimnikarska družba mora uporabniku nuditi vse predpisane storitve. Tudi zahtevnejše preglede s kamero, svetovanja, preglede pred vgradnjo ali rekonstrukcijo naprav ter odstranjevanje katranskih oblog. Prosta izbira tako po eni strani za uporabnike pomeni »svobodo«, vendar pa hkrati nalaga tudi odgovornost, še posebej v večstanovanjskih stavbah, kjer se ogroža varnost tudi vseh ostalih stanovalcev. Ni malo primerov, ko uporabniki sporočajo, da so se z menjavo ušteli in se želijo vrniti k prejšnji dimnikarski družbi – kar pa bo mogoče šele 1.7.2018.

Sproti odpravljajte napake iz negativnih zapisnikov

Ker so inšpekcijske službe pogosto prezasedene, ni smiselno čakati na odločbo inšpektorja, temveč je ugotovljene pomanjkljivosti treba odpravljati sproti. Prepričajte se, da dimnikarska družba ne opravlja vgradnje ali servisov in da ne deluje tudi kot upravnik vaše stavbe. Konflikt interesa namreč onemogoča neodvisno informiranje o dejanskem stanju naprav. Prvi pregled se vedno opravi ob vgradnji nove ali ob prenovi obstoječe naprave. S tem se preveri pravilnost vgradnje in se napravo vpiše v evidenco, pri tekočem in plinastem gorivu pa se opravi tudi prve meritve emisij. Zato je neodvisnost ključnega pomena.

VIR: http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/dimnikarji—pojasnila-ministrstva-za-okolje-in-prostor-so-netocna—szj–10.11.2017.pdf

Podprite AAG:

ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: