c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

PREJELI SMO: Odprto pismo – gradnja HE na Srednji Savi


G. dr.Miro Cerar, predsednik Vlade RS

Gregorčičeva ulica

Ljubljana

Zadeva: gradnja HE na Srednji Savi – odprto pismo

Ves čas samostojnosti Republike Slovenije se pogovarjamo in dogovarjamo o gradnji hidro elektraren na Srednji Savi ( HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne, HE Tacen in ČE Požarje). Vlada RS je podelila koncesijo za energetsko izrabo vodotoka podjetju HSE iz Ljubljane. Uradna Vladina informacija o tej gradnji je bila vezana na gradnjo HE na Spodnji Savi in po zaključku te gradnje se pristopi k gradnji na Srednji Savi.

Ob obisku Vlade RS v Zasavju v začetku tega meseca je bil napovedan podpis koncesijske pogodbe, kateri se ni zgodil, niti ni bilo slovenski javnosti povedan razlog odstopa od podpisa koncesijske pogodbe.

Prvo hidroelektrarno smo v Sloveniji zgradili davnega leta 1952 v Mostah pri Žirovnici z domačim znanjem in domačimi izvajalci. Po tem času je bilo zgrajenih še nekaj objektov in izvedenih rekonstrukcij tovrstnih objektov. In sedaj ko se zaključuje gradnja Spodnje savske verige energetskih objektov, smo državljani preprosto pričakovali nadaljevanje gradnje na Srednji Savi. Z gradnjo novih energetskih objektov bi povečali družbeni produkt, v času gradnje bi zaposlili novih tisoč delavcev letno, da ne omenjamo vseh dodatno zaposlenih v proizvodnji potrebne strojne opreme. Poleg tega k temu sodi še izraba domačega energetskega vira brez vplivanja na klimatske spremembe, kar nesporno utrjuje ratificiran Podnebni sporazum.

Poznano nam je, da ta gradnja pomeni tudi vplivanje na cestno in železniško infrastrukturo in se ne more , niti ne sme obremeniti energetske investicije še z reševanjem železniške in cestne infrastrukture. Ureditev razmejitve med posameznimi segmenti investicije pa je zagotovo delo naše Vlade.

In imamo v tem trenutku naslednjo situacijo: potencialni koncesionar ( HSE ) je po javno dostopnih evidencah ( AJPES ) investicijsko nesposoben, obveznosti države do povečanja rabe trajnih virov energije zaradi zmanjševanja vplivanja na podnebne spremembe kaže negativne rezultate, delovni potencial pa čaka na razplet teh dogodkov.

Zato v tej situaciji predlagamo Vladi RS, da prenese koncesijo za gradnjo srednje savske verige na drugo slovensko usposobljeno podjetje in prične z razpisom obveznic z državnim jamstvom za izvedbo investicije. V današnjem Delu je objavljen članek, da imajo Slovenci na hranilnih vlogah 17 milijard eurov in večina jih je verjetno dovolj nacionalno ponosna, da bi kupili takšne obveznice, saj bi na ta način pomagali k izrabi domačega vodnega potenciala, z domačim znanjem in domačo izvedbo. Delo z obveznicami pa bi prepustili eni izmed bank na slovenskem trgu.

Izgradnja tovrstnih energetskih objektov istočasno zagotavlja večjo varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo in nam omogoča nekaj korakov naprej v energetsko neodvisnost Slovenije.

V Kranju, 19.12.2017

Andrej Resman

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije image
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: