c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Tudi tržaška občina s pritožbo na okoljevarstveno soglasje za plinovod v Tržaškem zalivu


STA – Po deželi Furlaniji – Julijski krajini in občini Milje se je tudi tržaška občina pridružila nasprotovanju umestitvi plinovoda v Tržaškem zalivu. Konec novembra se je namreč prek deželnega upravnega sodišča Lacija pritožila na odločbo italijanskega ministrstva o okoljevarstvenem soglasju za omenjeni plinovod, je v torek poročal časnik Il Piccolo.

PLINOVOD TRST

TRST > Pritožba tržaške občine se nanaša na projekt plinovoda Trst – Gradež, ki bi se navezal na plinski terminal v Žavljah. Okoljsko skladnost projekta je pristojno italijansko ministrstvo za okolje sicer potrdilo pod pogojem, da se pri izvedbi upošteva vrsto omejitev, je navedel tržaški časnik.

Ministrstvo je pri postopku potrjevanja projektov, ki sta medsebojno odvisna, sicer ločil ter ločil postopek za uplinjevalnik in tistega za plinovod. Tržaška občina se v svoji pritožbi sklicuje tako na “očitno nelegitimnost” razdvojitve obeh postopkov, ki predstavljata projektno celoto, svoje negativno mnenje pa je med drugim utemeljila na varnosti prebivalstva, negativnem vplivu na turizem in ribolov, oviranje pomorskega prometa in spornost dela trase predvidenega plinovoda.

Na slovenski strani se je medtem že zganila tudi ankaranska občina, ki je 26. oktobra na upravno sodišče dežele Lacij v Rimu vložila tožbo zoper italijansko ministrstvo za varstvo okolja in morja ter ministrstvo za kulturo in turizem, ki sta izdali okoljevarstveno soglasje za omenjeni plinovod.
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: