c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

ODGOVOR MO KOPER GLEDE SMETI V JAMI NAD LUKINI


SMETI V JAMI NAD LUKINI – EKO PATRULJA AAG

OLGA

Odgovor MESTNE OBČINE KOPER  je odgovor na svetniško vprašanje, ki ga je podala in prejela Olga Franca, občinska svetnica SLS in članica UO AAG.

Citiramo poročilo o delu AAG za MO KOPER: »Okoli pol kilometra severozahodno od cerkvice sv. Kirika na gradišču Gradec pri Sočergi, nedaleč od kolovoza, ki vodi po robu apnenčeve luske proti Smokvici, je okoli 3 m dolg in pol toliko širok vhod v Jamo nad Lukini. Pod štiri metre globokim breznom se nizek rov z zasiganim dnom strmo spusti v skladu z nagnjenostjo skladov. Po osmih metrih se razširi in prevesi v okoli tri metre globoko stopnjo z gruščnatim stožcem na dnu. Ostanki breče ob straneh strmega rova in napokani kapniški stebri v sklepnem delu jame nakazujejo, da se tla posedajo in spirajo usedline. Vode se verjetno stekajo v izvire rižanskega vodovodnega zajetja, saj je sledilni poskus dokazal to povezavo z bližnjimi ponori pri vasi Lukini. V jami živijo netopirji vrste veliki podkovnjaki, ki imajo verjetno porodno kolonijo.

Ekološka patrulja je v torek 3. oktobra 2017 izvedla ogled na poziv občanov in ugotovila, da so v jami odpadki. Videti jih je na tleh od dna vhodnega brezna do konca votline. Gre za steklo, dele avtomobilov, gospodinjske odpadke, kovinske in plastične predmete… Prav bi bilo čim prej jamo očistiti in postaviti prepreko, da bi ostal življenjski prostor netopirjev in vodni vir neogrožen. Občini Koper predlagamo, da bi postaviti ob kolovozu, ki je tudi rekreacijska pot, pojasnila tablo, ki bi ne opozorila samo na naravoslovni pomen votline ampak tudi na sožitje človeka s podzemljem. Domačin je povedal, da biva tam »arjava bareta«, ki straši pastirčke; mogoče bi arheološka izkopavanja potrdila ugibanja, da gre tudi za obredno jamo bližnjega prazgodovinskega naselja. Za ureditev stanja v jami smo se v AAG podali zahtevamo odstranitev odpadkov in preprečitev uničevanja kraškega podzemlja na Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran ter na Inšpekcijo za okolje in naravo RS območna enota Koper. Prepričani smo, da bomo ob prihodnjem ogledu naleteli na boljše stanje. V kolikor se stanje na tem področju ne bo izboljšalo, bomo v AAG prisiljeni podati prijavo na inšpekcijske službe RS.« MO Koper naprošamo, da

a) takoj pristopi k sanaciji kraške jame (odvoz smeti),

b) postavi tablo z opozorilom na narovoslovni pomen jame ter

c) uredi dostopno pot in jo vključi v turistično znamenitost tamkajšnjega področja.

clip_image004

ODGOVOR MO KOPER: Zavedamo se pomembnosti skrbi za okolje in ohranjanja narave, kar je pomembno zlasti na najbolj občutljivih območjih kot so gozdovi, pohodne poti ali parcele v bližini rek in vodotokov. Gre za območja v osrčju narave, ki so pogosto manj obljudena, oddaljena od urbanih središč in kot taka žal niso tako vidna, da bi se lahko sproti ugotavljali in odpravljali vzroki onesnaževanja, med katerimi so najbolj pogosto brezvestna ravnanja posameznikov.

Mestna občina Koper že vrsto let aktivno sodeluje pri številnih akcijah ozaveščanja javnosti glede pomena ohranjanja okolja in je aktivna podpornica rednih letnih čistilnih akcij v koprskem zaledju in številnih drugih, med katerimi so zelo razpoznavne čistilne akcije ob reki Rižana, na širšem območju KS Črni Kal ali čistilne akcije morske obale in morskega dna.

Po prejemu obvestila „Eko patrulje“ AAG smo takoj pristopili k zbiranju informacij, potrebnih za začetek postopkov sanacije stanja in ugotovili, da se črno odlagališče odpadkov nahaja na zasebnih parcelah, kar onemogoča takojšnjo izvedbo čiščenja, saj je potrebno predhodno seznaniti lastnike parcel in od njih zahtevati, naj sanirajo nastalo stanje, kar bo izvedeno čim prej, v sodelovanju z Občinskim inšpektoratom.

Mestna občina Koper bo z zadevo seznanila tudi Krajevno skupnost Sočerga ter okoljski inšpektorat in poskusila doseči dogovor glede ohranjanja tako pomembnega dela naravne krajine, ki ima, kot tudi sami ugotavljate, velik naravoslovni in družbeni pomen.

Mestna občina Koper je pripravljena vzpostaviti sistem označevalnih tabel in signalizacije, ki bi sprehajalce seznanjale o prisotnosti jame in obveznosti ohranjanja čiste narave, kar lahko izvedemo na delu poti, ki je opredeljena kot javno dobro. Ostalo bo potrebno urediti skladno s podanimi navedbami, glede na to, da gre za zasebne površine.

POVEZAVA:

PRIJAVA SMETI V JAMI NAD LUKINI – EKO PATRULJA AAG
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: