c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

DNEVU VODA NA ROB


Generalna skupščina OZN je razglasila 22. marec za svetovni dan voda. Na današnji dan povečujemo zavedanje o pomenu vodnih zalog za človeštvo, zdravje ter gospodarsko produktivnost in razvoj družbe. Sploh vemo, kako dragocena je voda za nas? Letošnja tema se glasi Narava za vodo, s čimer želijo stroka in številne organizacije opozoriti na ranjene ekosisteme in onesnaženo okolje, zaradi katerih je okrnjene količine vode po svetu, vprašljiva je tudi njena kakovost. Približno četrtina svetovnega prebivalstva živi brez kakovostne pitne vode, zaradi česar so ogroženi njihovo zdravje, izobrazba in življenjska perspektiva.

V Sloveniji, ki za enkrat še slavi kot vodnata pa se do vode vedemo “mačehovsko”. To najbolje potrjuje primer iz obrtne cone LAZE v občini Kranj. Obrtno cono Laze je Kranjska občina predvidela brez kanalizacije, posledice le tega pa si lahko ogledate na spodnjih videih.

Kljub našim prijavam na inšpekcijske službe, zahtevi po oceni okoljske škode na  ARSO in MOP, pa ni ukrepal nihče. Primer smo predali v presojo na Upravno Sodišče, ki je našim zahtevam po sanaciji tega področja pritrdilo in naložilo ARSO, da mora v 30 dneh izdati novo odločbo. Te odločbe nismo po skoraj dveh letih, do danes prejeli zato smo primer prijavili na Tožilstvo RS.

Povezave:

Varuh okolja (ARSO) dobil zaušnico

AAG uspel na upravnem sodišču v zadevi “INDUSTRIJSKA CONA LAZE”

BO KDO ODGOVOREN ZA OKOLJSKO ŠKODO V INDUSTRIJSKI CONI LAZE?

Vlada RS zahteva odgovor na odprto pismo AAG v zvezi z problematiko LAZE – KRANJ

AAG je podala kazensko ovadbo zoper ARSO v primeru “okoljska škoda–LAZE, Kranj”
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: