c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Gospodarska cona OPPN 311 Zalog – IZJAVA ZA JAVNOST


 

IZJAVA ZA JAVNOST

Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green podpira ogorčenje krajanov Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, združenih v devet civilnih iniciativ, ki nasprotujejo umestitvi nove gospodarske cone OPPN 311 Zalog.

Na redni seji je Mestni svet MOL v ponedeljek, 26. 3. 2018 potrdil pozidavo več kot 20 hektarjev najboljše kmetijske zemlje in večjega pasa gozda, kjer naj bi podjetje Lidl Slovenija zgradil trgovski center, kjer naj bi stale tri večje poslovne stavbe in na kar več hektarjih nov logistično – distribucijski center. Slednji naj bi bil dolg 300 metrov, širok 200 metrov in visok 25 metrov.

Civilne iniciative in tudi Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green smo podali že več pritožb na Mestno občino Ljubljana, a v dveh letih nismo prejeli nobenega odgovora. Prav tako občina ni odreagirala, ko smo želeli biti stranka v postopku.

Naše pritožbe so bile podane na trdih temeljih, da se takšna dejavnost pač ne sme in ne more umeščati v urbano okolje ter ga posledično še bolj uničiti. Nihče izmed uradnikov nikoli ni pomislil, da se s tem uničujejo tudi še živeče kmetije, ki nudijo hrano prebivalcem Ljubljane. Z izgubo zemljišč bodo izgubili ne le kmetijsko zemljišče, pač pa tudi subvencije, ki jih prejemajo s strani države. Kmetijstvo bo tako popolnoma uničeno.

Kakšen negativni vpliv bo imela gospodarska cona na okolje, si danes sploh ne moremo predstavljati. Nespoštovanje stroke se kaže prav na vseh področjih. Tamkaj živeči ljudje niso smeli sodelovati v postopkih, prav neprimerno pa je obnašanje lastnika podjetja BOLT d. o. o. Ljubljana Črnuče, Tomaža Boleta, ki ljudi prepričuje za odkup zemljišč in kar je popolnoma nedopustno, da ljudi prepričuje, da zapustijo svoje domove, obdane v zelenje, ter jim nudi bivanje v stanovanjih v betonskih naseljih.

Nihče ni pomislil, da so svetniki sprejeli projekt, ki temelji na domišljiji posameznikov, kako bodo nekoč v bližini povezovalne ceste, kako se bo logistični center navezoval na železnico itd.

Danes vemo, da je v tem delu Zaloška cesta popolnoma neprimerna za umestitev logističnega centra. Samo cestno telo tega ne dopušča in tudi nikoli ne bo, kajti treba bo porušiti ogromno stanovanjskih objektov, preseliti ogromno ljudi, če bi se cesta širila. Dejstvo je, da se širi lahko le na sever, kjer so hiše, nikakor pa ne na jug, kjer je železniška proga. Slovenske železnice nameravajo postaviti protihrupno ograjo, ker je tu ranžirna postaja, nikjer v načrtu pa ni izgradnja industrijskega tira. Torej gre za zavajanje.

Hrup, ki danes prihaja iz ranžirne postaje, se bo res ublažil, toda ker se bo odbijal od najvišjih stavb, ki presegajo višino 25 metrov, se bo ta posledično širil v širšo okolico. Tako bo celotna četrtna skupnost obremenjena s prekomernim hrupom. Kdo bo poskrbel za ljudi? Evropska komisija je 3. 2. 2017 objavila okoljsko poročilo. Med drugim je navedeno, da še vedno prihaja do prekomernega hrupa. Slovenija mora ta problem čim prej rešiti, nikakor pa ne z umeščanjem novih gospodarskih con na kmetijska zemljišča.

Zapis, ki se je pojavil na spletni stani občine, da bo v tej gospodarski coni dobilo zaposlitev preko 500 ljudi, je zavajajoč. V trgovskem centru Lidl zaposlujejo največ do 8 oseb, ki delajo v dveh izmenah. V poslovne stavbe se nameravajo preseliti podjetja, ki imajo svoje prostore v centru mesta – torej zaposlitev ni; nič drugače pa ni v logističnem centru, morda bodo zaposlili nekaj delavcev, ostali že obstajajo, tehnologija pa je robotsko vodena.

V neposredni bližini nove gospodarske cone OPPN 311 Zalog je skladišče naftnih derivatov, s katerimi se oskrbuje celotna Slovenija. Velike zaloge nevarnih vnetljivih in eksplozivnih snovi v teh skladiščih pomenijo veliko nevarnost za neposredno okolico, zato je nujen varovalni prazen prostor. Investiranje v storitvene in gospodarske objekte neposredno ob objektih podjetja Petrol bi pomenilo v prvi vrsti največjo nevarnost vnetljivosti in eksplozivnosti prav za te nameravane nove gospodarske objekte. Zato je vsakršno tovrstno razmišljanje o dovolitvi gradnje gospodarskih objektov v ta nujni varovalni pas skrajno lahkomiselno.

Na severnem delu gospodarske cone OPPN 311 Zalog je največja in edina ranžirna železniška postaja v Sloveniji. Tu velja posebni režim, ki natančno določa odmike od železniških tirov. Slovenija je v letu 2016 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Torej je treba pri načrtovanju gospodarske cone upoštevati tudi pas, ki je po zakonu določen za železničarsko infrastrukturo.

Že večkrat smo poudarili, da je treba v postopek vključiti tudi društvo DOPPS (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije), kajti na tem območju živijo številne ptice, imajo svoje gnezdišča in tudi tu prezimijo. Z umestitvijo gospodarske cone občina prevzame mačehovsko ravnanje do nemočnega eko sistema na tem območju, ki mu grozi izumrtje.

Nespoštovanje Evropske zakonodaje na področju okolja, kakor tudi nespoštovanje 72. člena Ustave Republike Slovenije, ki, določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja, tu ne velja. Tu, na vzhodu Ljubljane, prevladuje kapital, umeščanje socialno šibkih ljudi, za katere je vodilnim na občini in državi popolnoma vseeno. Pri tem se zavestno krši slovenska in evropska zakonodaja ter nespoštovanje mednarodnih pogodb (Aarhuška konvencija).

Nespoštovanje človeškega dostojanstva in želje, da bi živeli v čistem in varnem okolju, nas je pripeljala do tega, da glasno povemo, da NASPROTUJEMO GOSPODARSKI CONI 311 ZALOG in sporočamo širši javnosti, da ne bomo prenehali s svojimi zahtevami, dokler se le-ta ne odstrani iz OPN MOL SD in OPN MOL ID!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: